Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bộ sưu tập sản phẩm là một nhóm các sản phẩm cùng loại được tạo ra trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Việc tạo bộ sưu tập giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm dễ dàng hơn khi đang mua sắm các sản phẩm cùng loại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách tạo và chỉnh sửa bộ sưu tập sản phẩm một cách hiệu quả.

Nội dung bài viết

Tạo một bộ sưu tập tự động
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập
Tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm và bộ sưu tập
Thiết lập ảnh thumbnail sản phẩm cho bộ sưu tập

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Tổng quan về lưu kho
Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!