Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn có thể muốn chỉnh sửa lại thông tin liên quan đến bộ sưu tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa thông tin cho bộ sưu tập mà bạn đã tạo.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Collections.


Chọn bộ sưu tập mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin.

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin trong trang chi tiết bộ sưu tập. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các trường trong trang chỉnh sửa chi tiết bộ sưu tập trong bài viết về tạo bộ sưu tập thủ công hoặc bài viết về tạo bộ sưu tập tự động để chỉnh sửa theo mong muốn. Ngoài ra bạn có thể chọn Disable collection phía trên trang chỉnh sửa bộ sưu tập để ẩn bộ sưu tập của mình trên cửa hàng.


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập tự động
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!