Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo một bộ sưu tập tự động

Tạo bộ sưu tập tự động là việc bạn tạo bộ sưu tập và đặt điều kiện cho bộ sưu tập đó để hệ thống tự động lấy các sản phẩm trên cửa hàng cho vào bộ sưu tập dựa trên điều kiện bạn đặt ra. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt khi bộ sưu tập của bạn có quá nhiều sản phẩm. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết về cách tạo bộ sưu tập thủ công trong trường hợp bạn muốn kiểm soát cụ thể các sản phẩm đã được đưa vào bộ sưu tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo bộ sưu tập tự động.

Hướng dẫn



Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Bộ sưu tập (Collections) và nhấp vào Tạo bộ sưu tập (Create collection).


Hệ thống dẫn bạn đến trang Tạo bộ sưu tập mới (Create collection).


Trong đó:

Tiêu đề (Title): nhập tên bộ sưu tập.
Mô tả (Description): nhập thông tin mô tả về bộ sưu tập.
Hiển thị bộ sưu tập (Collection visibility): đánh dấu tích vào ô Hiển thị trên trang Danh sách Bộ sưu tập (Show on Collection List page) nếu bạn muốn bộ sưu tập này hiển thị trong trang danh sách bộ sưu tập.
Hình ảnh bộ sưu tập (Collection image): chọn ảnh đại diện cho bộ sưu tập ở phần này. Kéo ảnh bạn muốn làm ảnh đại diện cho bộ sưu tập từ máy tính rồi thả vào ô Kéo & thả một hình ảnh để tải lên (Drop an image to upload).
Thêm bộ sưu tập vào điều hướng (Add collection to navigation): chọn menu mà bạn muốn bộ sưu tập hiển thị trong đó. Bấm vào Chọn menu (Select menu) để chọn menu từ danh sách menu thả xuống. Bấm vào Sửa điều hướng (Edit navigation) để chuyển sang trang chỉnh sửa các menu trên cửa hàng.
Ảnh thu nhỏ của sản phẩm (Product thumbnail): thiết lập hình ảnh sản phẩm nào sẽ được hiển thị dưới dạng hình thumbnail của nó trên trang bộ sưu tập. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập ảnh thumbnail.
Xem trước danh sách công cụ tìm kiếm (Search engine listing preview): chỉnh sửa cách bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm, bấm vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO). Chỉnh sửa tiêu đề bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Tiêu đề trang (Page title, tối đa 70 ký tự), chỉnh sửa mô tả bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Mô tả thẻ meta (Meta description, tối đa 320 ký tự), chỉnh sửa địa chỉ liên kết của bộ sưu ở trường URL và xử lý (URL and handle).


Loại bộ sưu tập (Collection type): bạn chọn Tự động (Automated) để có thể chọn sản phẩm đưa vào bộ sưu tập một cách tự động. Trong phần này bạn có thể chọn tất cả các điều kiện (all conditions, nếu bạn muốn các sản phẩm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được đặt ra) hoặc bất cứ điều kiện nào (any condition, nếu bạn muốn các sản phẩm chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện được đặt ra). Ấn Thêm điều kiện khác (Add another condition) để thêm các điều kiện mới. Bạn ấn vào menu thả xuống thứ nhất để chọn trường thông tin của sản phẩm mà bạn muốn đặt điều kiện như: Tiêu đề sản phẩm (product title), Loại sản phẩm (product type), Nhà cung cấp sản phẩm (product vendor), Giá sản phẩm (product price), Nhãn sản phẩm (product tag), So sánh giá (compare at price, giá gốc sản phẩm trước khi giảm giá), Cân nặng (weight), Hàng còn trong kho (inventory stock), Tiêu đề biến thể (variant title). Bạn ấn vào menu thả xuống thứ hai để chọn các loại so sánh cho điều kiện bạn đặt ra như: bằng (is equal to), không bằng (is not equal to), lớn hơn (is greater than), nhỏ hơn (is less than), bắt đầu bằng (starts with), kết thúc bằng (ends with), có chứa (contains), không chứa (doesn't contain). Bạn điền giá trị điều kiện mà bạn muốn vào trường ô trông thứ ba để hoàn thành loại điều kiện mà bạn tạo


Sau khi tạo ra một bộ sưu tập, bạn không thể thay đổi loại của bộ sưu tập từ tự động sang thủ công

Nhấp Lưu (Save) để hệ thống tạo bộ sưu tập mới.

Sau đó hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa thông tin bộ sưu tập bạn vừa tạo, tại đây bạn lăn chuột xuống mục Sản phẩm (Products). Tại đây, bạn có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm thuộc bộ sưu tập bằng cách bấm vào Tên sản phẩm A-Z (Product title A-Z), một danh sách các sự lựa chọn kiểu sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ hiện ra để bạn chọn: Tên sản phẩm A-Z (Product title A-Z, sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự A đến Z), Tên sản phẩm Z-A (Product title Z-A, sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự Z đến A), Giá cao nhất (Highest price, sắp xếp sản phẩm theo giá từ cao đến thấp), Giá thấp nhất (Lowest price, sắp xếp sản phẩm theo giá từ thấp đến cao), Mới nhất (Newest, sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ mới đến cũ), Cũ nhất (Oldest, sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ cũ đến mới), Thủ công (Manual, sắp xếp thứ tự thủ công).


Sau khi chỉnh sửa, nhấp vào Lưu (Save).

Số lượng sản phẩm thêm vào bộ sưu tập là không giới hạn. Tuy nhiên để đảm bảo cửa hàng vận hành ổn định, hệ thống sẽ hiển thị tối đa 10,000 sản phẩm trong bộ sưu tập trên cửa hàng.

Để đảm bảo sản phẩm của bạn xuất hiện trên trang Bộ sưu tập, vui lòng bật tùy chọn Trang danh sách cửa hàng trực tuyến (Online store listing pages) trong mục Hàng có sẵn (Product availability) tại trang chi tiết sản phẩm.

Bài viết liên quan



Tổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập

Cập nhật vào: 07/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!