Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tạo bộ sưu tập tự động là việc bạn tạo bộ sưu tập và đặt điều kiện cho bộ sưu tập đó để hệ thống tự động lấy các sản phẩm trên cửa hàng cho vào bộ sưu tập dựa trên điều kiện bạn đặt ra. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt khi bộ sưu tập của bạn có quá nhiều sản phẩm. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết về cách tạo bộ sưu tập thủ công trong trường hợp bạn muốn kiểm soát cụ thể các sản phẩm đã được đưa vào bộ sưu tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo bộ sưu tập tự động.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Collections và nhấp vào Create collection.


Hệ thống dẫn bạn đến trang Create collection.


Trong đó:

Title: nhập tên bộ sưu tập.
Description: nhập thông tin mô tả về bộ sưu tập.
Collection visibility: đánh dấu tích vào ô Show on Collection List page nếu bạn muốn bộ sưu tập này hiển thị trong trang danh sách bộ sưu tập.
Collection image: chọn ảnh đại diện cho bộ sưu tập ở phần này. Kéo ảnh bạn muốn làm ảnh đại diện cho bộ sưu tập từ máy tính rồi thả vào ô Drop an image to upload.
Add collection to navigation: chọn menu mà bạn muốn bộ sưu tập hiển thị trong đó. Bấm vào Select menu để chọn menu từ danh sách menu thả xuống. Bấm vào Edit navigation để chuyển sang trang chỉnh sửa các menu trên cửa hàng.
Product thumbnail: thiết lập hình ảnh sản phẩm nào sẽ được hiển thị dưới dạng hình thumbnail của nó trên trang bộ sưu tập. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập ảnh thumbnail.
Search engine listing preview: chỉnh sửa cách bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm, bấm vào Edit website SEO. Chỉnh sửa tiêu đề bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Page title (tối đa 70 ký tự), chỉnh sửa mô tả bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Meta description (tối đa 320 ký tự), chỉnh sửa địa chỉ liên kết của bộ sưu ở trường URL and handle.


Collection type: bạn chọn Automated để có thể chọn sản phẩm đưa vào bộ sưu tập một cách tự động. Trong phần này bạn có thể chọn all conditions (nếu bạn muốn các sản phẩm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được đặt ra) hoặc any condition (nếu bạn muốn các sản phẩm chỉ cần thỏa mãn một trong các điều kiện được đặt ra). Ấn Add another condition để thêm các điều kiện mới. Bạn ấn vào menu thả xuống thứ nhất để chọn trường thông tin của sản phẩm mà bạn muốn đặt điều kiện như: product title (tiêu đề sản phẩm), product type (loại sản phẩm), product vendor (nhà cung cấp), product price (giá sản phẩm), product tag (thẻ sản phẩm), compare at price (giá gốc sản phẩm trước khi giảm giá), weight (cân nặng sản phẩm), inventory stock (số lượng lưu kho sản phẩm), variant title (tiêu đề biến thể sản phẩm). Bạn ấn vào menu thả xuống thứ hai để chọn các loại so sánh cho điều kiện bạn đặt ra như: is equal to (ngang bằng), is not equal to (khác), is greater than (lớn hơn), is less than (nhỏ hơn), starts with (bắt đầu với), ends with (kết thúc với), contains (bao gồm), doesn't contain (không bao gồm). Bạn điền giá trị điều kiện mà bạn muốn vào trường ô trông thứ ba để hoàn thành loại điều kiện mà bạn tạoSau khi tạo ra một bộ sưu tập, bạn không thể thay đổi loại của bộ sưu tập từ tự động sang thủ công

Nhấp Save để hệ thống tạo bộ sưu tập mới.

Sau đó hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa thông tin bộ sưu tập bạn vừa tạo, tại đây bạn lăn chuột xuống mục Products. Tại đây, bạn có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm thuộc bộ sưu tập bằng cách bấm vào Product title A-Z, một danh sách các sự lựa chọn kiểu sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ hiện ra để bạn chọn: product title A-Z (sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự A đến Z), product title Z-A (sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự Z đến A), highest price (sắp xếp sản phẩm theo giá từ cao đến thấp), lowest price (sắp xếp sản phẩm theo giá từ thấp đến cao), newest (sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ mới đến cũ), oldest (sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ cũ đến mới), manual (sắp xếp thứ tự thủ công)


Sau khi chỉnh sửa, nhấp vào Save để lưu.

Để đảm bảo sản phẩm của bạn xuất hiện trên trang Bộ sưu tập, vui lòng bật tùy chọn Online store listing pages trong mục Product availability tại trang chi tiết sản phẩm.

Bài viết liên quan

Tổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!