Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo một bộ sưu tập tự động

Tạo bộ sưu tập tự động là việc bạn tạo bộ sưu tập và đặt điều kiện cho bộ sưu tập đó để hệ thống tự động lấy các sản phẩm trên cửa hàng cho vào bộ sưu tập dựa trên điều kiện bạn đặt ra. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt khi bộ sưu tập của bạn có quá nhiều sản phẩm. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết về cách tạo bộ sưu tập thủ công trong trường hợp bạn muốn kiểm soát cụ thể các sản phẩm đã được đưa vào bộ sưu tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo bộ sưu tập tự động.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Collections và nhấp vào Create collection.


Hệ thống dẫn bạn đến trang Tạo bộ sưu tập mới.


Trong đó:

Title: nhập tên bộ sưu tập.
Description: nhập thông tin mô tả về bộ sưu tập.
Collection visibility: quản lý hiển thị bộ sưu tập trên cửa hàng, đánh dấu tích vào ô Show on Collection List page nếu bạn muốn bộ sưu tập này hiển thị trong trang danh sách bộ sưu tập.
Collection image: Bạn có thể tải lên hai loại hình ảnh khác nhau để tăng tính hấp dẫn của hình ảnh bộ sưu tập trong nhiều bối cảnh bằng cách nhấn nút Upload hoặc kéo ảnh từ máy tính rồi thả vào ô Kéo & thả một hình ảnh (Drop an image to upload) để tải lên. Thumbnail image (Hình ảnh thu nhỏ) là hình ảnh làm minh họa trực quan giúp người xem nhận dạng các bộ sưu tập nhanh chóng và là ảnh đại diện cho bộ sưu tập trên danh sách các bộ sưu tập. Cover image (Ảnh bìa) là hình ảnh được thiết kế nổi bật nhằm mục đích giới thiệu một cách bắt mắt và thu hút người xem về bộ bộ sưu tập. Để thêm ảnh bìa, bạn cần thêm khối Image trong Website Builder và chọn ảnh bìa làm nguồn dữ liệu. Bạn truy cập bài viết này để tham khảo cách thiết lập khối (block).
Add collection to navigation: chọn menu mà bạn muốn bộ sưu tập hiển thị trong đó. Bấm vào Select menu để chọn menu từ danh sách menu thả xuống. Bấm vào Edit navigation để chuyển sang trang chỉnh sửa các menu trên cửa hàng.
Product thumbnail: thiết lập hình ảnh sản phẩm nào sẽ được hiển thị dưới dạng hình thumbnail của nó trên trang bộ sưu tập. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập ảnh thumbnail.
Search engine listing preview: chỉnh sửa cách bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm, bấm vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO). Chỉnh sửa tiêu đề bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Tiêu đề trang (Page title, tối đa 70 ký tự), chỉnh sửa mô tả bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Mô tả thẻ meta (Meta description, tối đa 320 ký tự), chỉnh sửa địa chỉ liên kết của bộ sưu ở trường URL và xử lý (URL and handle).


Collection type: chọn Automated. Chọn All conditions nếu bạn muốn các sản phẩm phải thỏa mãn TẤT CẢ các điều kiện được đặt ra, chọn Any condition nếu sản phẩm chỉ cần thỏa mãn MỘT trong các điều kiện.. Nhấp vào Add another condition để thêm các điều kiện mới.

Nhấp vào menu thả xuống đầu tiên để chọn trường thông tin của sản phẩm, bao gồm: Product title (tên sản phẩm), Product type (loại sản phẩm), Product vendor (nhà cung cấp), Product price (giá bán), Product tag (thẻ), Compare at price (giá gốc sản trước giảm giá), Weight (cân nặng), Inventory stock (tồn kho), Variant title (tên biến thể). Nhấp vào menu thứ hai để chọn điều kiện, bao gồm: is equal to (bằng), is not equal to (không bằng/khác), is greater than (lớn hơn), is less than (nhỏ hơn), starts with (bắt đầu bằng), ends with (kết thúc bằng), contains (có chứa/bao gồm), doesn't contain (không chứa/không bao gồm), contains word (có chứa từ). Điền giá trị điều kiện vào ô trống.

Lưu ý điểm khác biệt giữa điều kiện contains(có chứa) và contains word (có chứa từ):
Contains: lọc các sản phẩm có chứa ký tự được chỉ định.
Contains word: lọc các sản phẩm có chứa chính xác từ/cụm từ được chỉ định.
Ví dụ: Cửa hàng có 2 sản phẩm có tiêu đề lần lượt là "Lady Shirt" và "Sweatshirt." Nếu điều kiện được cài đặt là "contains shirt ", cả 2 sản phẩm "Lady Shirt" và "Sweatshirt" đều được thêm vào bộ sưu tập. Nếu điều kiện là "contains word shirt ", chỉ sản phẩm "Lady Shirt" được thêm vào bộ sưu tập.


Sau khi tạo ra một bộ sưu tập, bạn không thể thay đổi loại của bộ sưu tập từ tự động sang thủ công

Nhấp Save để hệ thống tạo bộ sưu tập mới.

Sau đó hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa thông tin bộ sưu tập bạn vừa tạo, tại đây bạn lăn chuột xuống mục Sản phẩm (Products). Tại đây, bạn có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm thuộc bộ sưu tập bằng cách bấm vào Tên sản phẩm A-Z (Product title A-Z), một danh sách các sự lựa chọn kiểu sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ hiện ra để bạn chọn: Tên sản phẩm A-Z (Product title A-Z, sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự A đến Z), Tên sản phẩm Z-A (Product title Z-A, sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự Z đến A), Giá cao nhất (Highest price, sắp xếp sản phẩm theo giá từ cao đến thấp), Giá thấp nhất (Lowest price, sắp xếp sản phẩm theo giá từ thấp đến cao), Mới nhất (Newest, sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ mới đến cũ), Cũ nhất (Oldest, sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ cũ đến mới), Thủ công (Manual, sắp xếp thứ tự thủ công).


Sau khi chỉnh sửa, nhấp vào Lưu (Save).

Số lượng sản phẩm thêm vào bộ sưu tập là không giới hạn. Tuy nhiên để đảm bảo cửa hàng vận hành ổn định, hệ thống sẽ hiển thị tối đa 10,000 sản phẩm trong bộ sưu tập trên cửa hàng.

Để đảm bảo sản phẩm của bạn xuất hiện trên trang Bộ sưu tập, vui lòng bật tùy chọn Trang danh sách cửa hàng trực tuyến (Online store listing pages) trong mục Hàng có sẵn (Product availability) tại trang chi tiết sản phẩm.

Bài viết liên quanTổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập

Cập nhật vào: 17/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!