Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác xóa một bộ sưu tập hoặc nhiều bộ sưu tập cùng lúc trên cửa hàng. Việc bạn xóa bộ sưu tập sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm thuộc bộ sưu tập đó.

Nội dung bài viết

A. Xóa một bộ sưu tập
B. Xóa nhiều bộ sưu tập cùng lúc

A. Xóa một bộ sưu tập

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Collections. Nhấp vào bộ sưu tập bạn muốn xóa.Trong trang chỉnh sửa chi tiết bộ sưu tập, nhấp vào Delete để xóa bộ sưu tập này.


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Delete để xác nhận việc xóa bộ sưu tập.B. Xóa nhiều bộ sưu tập cùng lúc

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Collections.


Tích chọn các bộ sưu tập bạn muốn xóa. Nhấp vào nút Actions, chọn Delete selected collections.


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Delete để xác nhận việc xóa các bộ sưu tập.Bài viết liên quan

Tổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập tự động
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!