Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với ShopBase, bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm và bộ sưu tập để khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm dựa theo tính khả dụng, giá cả, màu sắc, v.v.. trên trang bộ sưu tập.

Bộ lọc này chỉ hỗ trợ cho chủ đề Inside phiên bản 2.0.0. Vui lòng tham khảo bài viết này về Theme Editor 2.0 và cách nâng cấp chủ đề trên cửa hàng.
Bộ lọc chỉ được hiển thị trong bộ sưu tập có ít hơn 1.000 sản phẩm.

Nội dung bài viết

A. Thêm bộ lọc vào các trang bộ sưu tập
B. Bật bộ lọc trên trang cửa hàng
C. Cách bộ lọc hiển thị trên trang cửa hàng

A. Thêm bộ lọc vào các trang bộ sưu tập

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Navigation.


Trong mục Collection and search filter, nhấp vào Add filter để chọn các bộ lọc bổ sung được hiển thị trong thanh bên của trang bộ sưu tập.


Theo mặc định, menu này sẽ chỉ hiển thị bộ lọc Price (giá sản phẩm) và Product Types (loại sản phẩm).

Tích chọn bộ lọc bất kỳ mà bạn muốn hiển thị trên trang bộ sưu tập. Các điều kiện cho bộ lọc được chia thành 2 nhóm:

Product information (Thông tin sản phẩm), bao gồm các điều kiện sau:

Availability: để lọc ra các sản phẩm có sẵn.
Price: để lọc ra các sản phẩm bằng cách sử dụng phạm vi giá.
Product type: để lọc ra các sản phẩm bằng cách sử dụng loại sản phẩm.
Vendor: để lọc ra các sản phẩm bằng cách sử dụng tên của nhà cung cấp. Bộ lọc này được hiển thị dưới dạng Brand trên cửa hàng.

Product options (Tùy chọn sản phẩm), trong đó bao gồm các điều kiện dựa trên tùy chọn sản phẩm bạn đã thêm vào sản phẩm của mình.


Để xóa một bộ lọc, bỏ tích chọn bộ lọc đó.

Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Bạn cũng có thể xóa bộ lọc bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.


Sau khi chọn bộ lọc muốn hiển thị trong thanh bên của trang bộ sưu tập, bạn cần đi tới trình chỉnh sửa chủ đề để bật bộ lọc trên cửa hàng.

B. Bật bộ lọc trên trang cửa hàng

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề Inside V2.0.0 mà bạn muốn chỉnh sửa.


Vui lòng tham khảo bài viết này để nâng cấp lên chủ đề Inside phiên bản 2.0.

Nhấp vào menu thả xuống và chọn Collection để tùy chỉnh các trang bộ sưu tập.


Nhấp vào mục Collection.


Tích chọn Enable filtering để áp dụng bộ lọc trên các trang bộ sưu tập của cửa hàng.


Trong mục Filter title, bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề của bộ lọc phía thanh bên của cửa hàng. Tiêu đề mặc định là Filters.Nhấp vào Save khi hoàn thành.

C. Cách bộ lọc hiển thị trên trang cửa hàng

Sau khi bộ lọc được thiết lập thành công, khách hàng có thể dễ dàng lọc sản phẩm bằng cách sử dụng các điều kiện mà bạn thiết lập như sau:

Từ trang bộ sưu tập của cửa hàng, nhấp vào Filters (tên này có thể khác nhau tùy thuộc vào tiêu đề của bộ lọc bạn thiết lập).


Trên thanh bên, khách hàng có thể chọn 1 hoặc nhiều bộ lọc để tìm kiếm sản phẩm đúng với tiêu chí của mình. Sau khi chọn các điều kiện, nhấp vào nút Apply để bật bộ lọc tìm kiếm.


Các giá trị bộ lọc đã chọn sẽ được hiển thị cùng với các sản phẩm được lọc trên trang bộ sưu tập như ảnh dưới đây.Bài viết liên quan

Tổng quan về bộ sưu tập
Tổng quan về sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!