Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm và bộ sưu tập

Với ShopBase, bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm và bộ sưu tập để khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm dựa theo tính khả dụng, giá cả, màu sắc, v.v.. trên trang bộ sưu tập.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Điều hướng (Navigation).


Trong mục Bộ lọc thu thập và tìm kiếm (Collection and search filter), nhấp vào Add filter để chọn các bộ lọc bổ sung được hiển thị trong thanh bên của trang bộ sưu tập.


Theo mặc định, menu này sẽ chỉ hiển thị bộ lọc Price (giá sản phẩm) và Product Types (loại sản phẩm).
Tích chọn bộ lọc bất kỳ mà bạn muốn hiển thị trên trang bộ sưu tập. Các điều kiện cho bộ lọc được chia thành 3 nhóm:

Thông tin sản phẩm (Product information), bao gồm các điều kiện sau:

Availability: để lọc ra các sản phẩm có sẵn.
Price: để lọc ra các sản phẩm bằng cách sử dụng phạm vi giá.
Product type: để lọc ra các sản phẩm bằng cách sử dụng loại sản phẩm.
Vendor: để lọc ra các sản phẩm bằng cách sử dụng tên của nhà cung cấp. Bộ lọc này được hiển thị dưới dạng Brand trên cửa hàng.

Tùy chọn sản phẩm (Product options), bao gồm các điều kiện dựa trên tùy chọn sản phẩm bạn đã thêm vào sản phẩm của mình.


Custom (Tùy chỉnh), cho phép bạn tạo bộ lọc bằng cách sử dụng các thẻ sản phẩm hiện có.

Để tạo một bộ lọc tùy chỉnh mới, nhấp vào Tạo mới (Create new).


Nhập tên cho bộ lọc, tên bộ lọc sẽ được hiển thị trên trang cửa hàng.


Chọn các tùy chọn sẽ được hiển thị trong bộ lọc bằng cách nhấp vào các thẻ bạn muốn thêm. Mỗi thẻ sẽ tương ứng với một tùy chọn bộ lọc.


Ví dụ: nếu bạn muốn tạo bộ lọc tùy chỉnh cho các loại sản phẩm khác nhau khi bán hàng, bạn có thể tạo bộ lọc On sale với các lựa chọn như Outerwear, Bottom, Top, v.v..

Chỉ những thẻ sản phẩm có sẵn sẽ được hiển thị ở đây. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo thẻ sản phẩm.
Bạn có thể thêm tối đa 20 tùy chọn vào bộ lọc tùy chỉnh.
Khi tạo bộ lọc tùy chỉnh mới, hãy nhấp vào nút Tạo (Create)Lưu (Save).
Để xóa một bộ lọc, bỏ tích chọn bộ lọc đó.

Nhấp vào Lưu (Save) khi hoàn thành.

Bạn cũng có thể xóa bộ lọc bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.


Sau khi hoàn tất việc chọn bộ lọc mà bạn muốn hiển thị trong thanh bên của trang bộ sưu tập, bạn cần đi tới trình chỉnh sửa chủ đề để bật bộ lọc trên cửa hàng của bạn.

Vui lòng tham khảo bài viết này về cách hiển thị bộ lọc trên cửa hàng của bạn.
Bộ lọc này chỉ hỗ trợ cho chủ đề InsideRoller. Vui lòng tham khảo bài viết này về Theme Editor và cách nâng cấp chủ đề trên cửa hàng.
Bộ lọc chỉ được hiển thị trong bộ sưu tập có ít hơn 1.000 sản phẩm.
Bộ lọc sẽ không hiển thị nếu các bộ sưu tập được sắp xếp theo Featured (hoặc Manual).

Bài viết liên quanTổng quan về bộ sưu tập
Tổng quan về sản phẩm

Cập nhật vào: 28/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!