Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiển thị bộ lọc trên cửa hàng

Với ShopBase, bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm và bộ sưu tập để khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm dựa theo tính khả dụng, giá cả, màu sắc, v.v.. trên trang bộ sưu tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị bộ lọc trên cửa hàng của bạn.

Nội dung bài viếtA. Hiển thị bộ lọc trên cửa hàng
B. Thay đổi bố cục của bộ lọc
C. Bật Color Swatches trong bộ lọc

A. Hiển thị bộ lọc trên cửa hàngSau khi tạo bộ lọc, bạn có thể hiển thị chúng trên cửa hàng trực tuyến của mình bằng cách làm theo các bước sau:

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề Inside hoặc Roller mà bạn muốn chỉnh sửa.


Nhấp vào menu thả xuống và chọn Collection để tùy chỉnh các trang bộ sưu tập.


Nhấp vào mục Collection.


Tích chọn Enable filtering để áp dụng bộ lọc trên các trang bộ sưu tập của cửa hàng.


Trong mục Filter title, bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề của bộ lọc phía thanh bên của cửa hàng. Tiêu đề mặc định là Filters.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Bộ lọc này chỉ hỗ trợ cho chủ đề InsideRoller.
Bộ lọc chỉ được hiển thị trong bộ sưu tập có ít hơn 1.000 sản phẩm.
Bộ lọc sẽ không hiển thị nếu các bộ sưu tập được sắp xếp theo Featured (hoặc Manual).

B. Thay đổi bố cục của bộ lọcBộ lọc sẽ được hiển thị trên trang bộ sưu tập và trang kết quả tìm kiếm. Bạn có thể chọn 1 trong số 3 bố cục bộ lọc khác nhau để hiển thị trên cửa hàng bằng cách làm theo các bước sau:

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề Inside hoặc Roller mà bạn muốn chỉnh sửa.


Nhấp vào menu thả xuống và chọn Collection để tùy chỉnh các trang bộ sưu tập.


Nhấp vào mục Collection.


Trong mục Filter position, chọn:

Left sidebar: Các tùy chọn bộ lọc sẽ được hiển thị trên thanh bên trái.


In drawer: Khi khách hàng nhấp vào nút Filters, các tùy chọn bộ lọc sẽ được hiển thị.


On top: Các tùy chọn bộ lọc sẽ được hiển thị theo chiều ngang phía trên danh sách sản phẩm.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

C. Bật Color Swatches trong bộ lọcKhi bộ lọc của bạn chứa các tùy chọn về màu sắc sản phẩm, bạn có thể hiển thị Color Swatches thay vì tên của các màu, điều này sẽ giúp khách hàng hình dung dễ dàng hơn về sản phẩm.

Color Swatches trong bộ lọc bộ sưu tập
Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề Inside hoặc Roller mà bạn muốn chỉnh sửa.


Nhấp vào menu thả xuống và chọn Collection để tùy chỉnh các trang bộ sưu tập.


Nhấp vào mục Collection.


Chọn Enable color swatches in Color filters.


Tính năng này sẽ chỉ hoạt động nếu tên tùy chọn của sản phẩm trong bộ lọc là Color, Colors, Colour, hoặc Colours.
Đảm bảo rằng các giá trị của tất cả biến thể màu trong bộ lọc của bạn đều được hỗ trợ. Bạn có thể tham khảo danh sách các giá trị màu được hỗ trợ tại đây. Nếu biến thể màu bạn đang sử dụng không phải là giá trị được hỗ trợ, thì Color Swatches sẽ không được hiển thị trong bộ lọc.

Trong ví dụ này, "Auburn" không phải là giá trị màu được hỗ trợ, do đó, các tùy chọn bộ lọc sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách tên thay vì bảng Color Swatches

Bài viết liên quanTổng quan về bộ sưu tập
Tổng quan về sản phẩm
Tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm và bộ sưu tập

Cập nhật vào: 28/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!