Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo một bộ sưu tập thủ công

Trên ShopBase, bạn có thể tạo bộ sưu tập và chọn từng mặt hàng để đưa vào bộ sưu tập theo cách thủ công. Điều này cho phép bạn có sự kiểm soát bao quát các sản phẩm đã được đưa vào bộ sưu tập. Tuy nhiên, nếu bộ sưu tập có quá nhiều sản phẩm thì việc thao tác thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết về cách tạo bộ sưu tập tự động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo bộ sưu tập thủ công.

Hướng dẫnA. Tạo bộ sưu tập theo cách thủ công
B. Tạo bộ sưu tập thủ công cho chiến dịch bằng tính năng nhân bản hàng loạt
C. Tạo bộ sưu tập thủ công khi nhập chiến dịch bằng tệp CSV

A. Tạo bộ sưu tập theo cách thủ côngTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Bộ sưu tập (Collections) và nhấp vào Tạo bộ sưu tập (Create collection).


Hệ thống dẫn bạn đến trang Tạo bộ sưu tập mới (Create collection).


Trong đó:

Tiêu đề (Title): nhập tên bộ sưu tập.
Mô tả (Description): nhập thông tin mô tả về bộ sưu tập.
Loại bộ sưu tập (Collection type): chọn Thủ công (Manual) để có thể chọn sản phẩm đưa vào bộ sưu tập một cách thủ công.
Hiển thị bộ sưu tập (Collection visibility): đánh dấu tích vào ô Hiển thị trên rang Danh sách bộ sưu tập (Show on Collection List page) nếu bạn muốn bộ sưu tập này hiển thị trong trang danh sách bộ sưu tập.
Hình ảnh bộ sưu tập (Collection image): Bạn có thể tải lên hai loại hình ảnh khác nhau để tăng tính hấp dẫn của hình ảnh bộ sưu tập trong nhiều bối cảnh bằng cách nhấn nút Upload hoặc kéo ảnh từ máy tính rồi thả vào ô Kéo & thả một hình ảnh (Drop an image to upload) để tải lên. Thumbnail image (Hình ảnh thu nhỏ) là hình ảnh làm minh họa trực quan giúp người xem nhận dạng các bộ sưu tập nhanh chóng và là ảnh đại diện cho bộ sưu tập trên danh sách các bộ sưu tập. Cover image (Ảnh bìa) là hình ảnh được thiết kế nổi bật nhằm mục đích giới thiệu một cách bắt mắt và thu hút người xem về bộ bộ sưu tập. Để thêm ảnh bìa, bạn cần thêm khối Image trong Website Builder và chọn ảnh bìa làm nguồn dữ liệu. Bạn truy cập bài viết này để tham khảo cách thiết lập khối (block).
Thêm bộ sưu tập vào điều hướng (Add collection to navigation): chọn menu mà bạn muốn bộ sưu tập hiển thị trong đó. Bấm vào Chọn menu (Select menu) để chọn menu từ danh sách menu thả xuống. Bấm vào Sửa điều hướng (Edit navigation) để chuyển sang trang chỉnh sửa các menu trên cửa hàng.
Ảnh thu nhỏ của sản phẩm (Product thumbnail): thiết lập hình ảnh sản phẩm nào sẽ được hiển thị dưới dạng hình thumbnail trên trang bộ sưu tập. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập hình thumbnail.
Xem trước danh sách công cụ tìm kiếm (Search engine listing preview): chỉnh sửa cách bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm, bấm vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO). Chỉnh sửa tiêu đề bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Tiêu đề trang (Page title, tối đa 70 ký tự), chỉnh sửa mô tả bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Mô tả thẻ meta (Meta description, tối đa 320 ký tự), chỉnh sửa địa chỉ liên kết của bộ sưu ở trường URL và xử lý (URL and handle).


Sau khi tạo ra một bộ sưu tập, bạn không thể thay đổi loại của bộ sưu tập từ thủ công sang tự động

Nhấp vào Lưu (Save) để hệ thống tạo bộ sưu tập mới.

Sau đó, trong mục Sản phẩm (Products), nhấp vào Thêm sản phẩm (Add product).


Sau đó, tìm kiếm sản phẩm bạn muốn thêm vào bộ sưu tập ở trường Tìm kiếm sản phẩm (Search for products), tích chọn các sản phẩm bạn muốn đưa vào bộ sưu tập rồi nhấp vào Lưu (Save).


Bạn có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm thuộc bộ sưu tập bằng cách bấm vào Tên sản phẩm A-Z (Product title A-Z), một danh sách các sự lựa chọn kiểu sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ hiện ra để bạn chọn: Tên sản phẩm A-Z (Product title A-Z, sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự A đến Z), Tên sản phẩm Z-A (Product title Z-A, sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự Z đến A), Giá cao nhất (Highest price, sắp xếp sản phẩm theo giá từ cao đến thấp), Giá thấp nhất (Lowest price, sắp xếp sản phẩm theo giá từ thấp đến cao), Mới nhất (Newest, sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ mới đến cũ), Cũ nhất (Oldest, sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ cũ đến mới), Thủ công (Manual, sắp xếp thứ tự thủ công).


Trong mục Manual, bạn có thể nhấp và kéo thả các sản phẩm để sắp xếp lại thứ tự.


Sau khi chỉnh sửa ấn Lưu (Save).

Số lượng sản phẩm thêm vào bộ sưu tập là không giới hạn. Tuy nhiên để đảm bảo cửa hàng vận hành ổn định, hệ thống sẽ hiển thị tối đa 10,000 sản phẩm trong bộ sưu tập trên cửa hàng.

Để đảm bảo sản phẩm của bạn xuất hiện trên trang Bộ sưu tập, vui lòng bật tùy chọn Trang danh sách cửa hàng trực tuyến (Online store listing pages) trong mục Hàng có sẵn (Product availability) tại trang chi tiết sản phẩm.

B. Tạo bộ sưu tập thủ công cho chiến dịch bằng tính năng nhân bản hàng loạtTrỏ chuột tới chiến dịch bạn muốn nhân bản hàng loạt và nhấp Bulk Duplicate.

Nếu bạn đang sử dụng ShopBase (PrintHub), truy cập Apps > PrintHub > Campaigns > Tại sản phẩm bạn muốn nhân bản, di chuột đến Bulk duplicate.


Nếu bạn đang sử dụng PlusBase, đi tới POD Products > All campaigns > Tại sản phẩm bạn muốn nhân bản, di chuột đến Bulk duplicate.


Nếu bạn đang sử dụng PrintBase, đi tới Campaigns > All Campaigns > Trong sản phẩm bạn muốn nhân bản, di chuột đến Bulk duplicate.


Tạo nhanh bộ sưu tập khi tải lên thiết kếTrong quá trình tải thiết kế, bạn có thể tạo bộ sưu tập thủ công bằng cách đặt tên tệp thiết kế phù hợp với định dạng hệ thống yêu cầu. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết về cách tải lên thiết kế khi nhân bản hàng loạt chiến dịch.


Trong cửa sổ tải lên, chỉnh sửa tên tệp hình ảnh theo định dạng [Collection_ABC]Demo.png, hệ thống sẽ tự động tạo bộ sưu tập thủ công có tên ABC, đồng thời chiến dịch được nhân bản có tên Demo sẽ được đưa vào bộ sưu tập này.

Nếu bộ sưu tập chưa được tạo trước đó, hệ thống sẽ tạo bộ sưu tập mới và thêm chiến dịch vừa tạo vào bộ sưu tập này. Nếu tên bộ sưu tập đã tồn tại, hệ thống sẽ thêm chiến dịch vào bộ sưu tập có sẵn.

Ví dụ: Nếu tên tệp thiết kế là [Collection_PlusBase]Demo.png, một bộ sưu tập thủ công có tên PlusBase sẽ được tạo (trong cửa hàng chưa có bộ sưu tập tên PlusBase) và chiến dịch sẽ có tiêu đề Demo được tự động thêm vào PlusBase.


Tạo nhanh bộ sưu tập khi nhập thiết kế bằng tệp CSVSử dụng trường Collection trong tệp CSV để tạo bộ sưu tập thủ công nhanh hơn. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về cách nhân bản hàng loạt một chiến dịch bằng tệp CSV và tham khảo tệp CSV mẫu.


Trong khi chuẩn bị tệp CSV, nhập tên bộ sưu tập vào cột Title theo định dạng [Collection_ABC]Demo.png, hệ thống sẽ tự động tạo bộ sưu tập thủ công có tên ABC. Ngoài ra, chiến dịch nhân bản có tên Demo sẽ được đưa vào bộ sưu tập này.


Nếu tên bộ sưu tập chưa tồn tại, hệ thống sẽ tạo bộ sưu tập mới và thêm chiến dịch vừa tạo vào bộ sưu tập này. Nếu tên bộ sưu tập đã tồn tại, hệ thống sẽ thêm chiến dịch vào bộ sưu tập có sẵn.

Các dòng thông tin của cùng một chiến dịch (cùng tên và tiêu đề) phải được nhập tên bộ sưu tập giống nhau (cùng một bộ sưu tập).C. Tạo bộ sưu tập thủ công khi nhập chiến dịch bằng tệp CSVBạn cũng có thể tạo bộ sưu tập thủ công trong khi nhập chiến dịch bằng tệp CSV. Để biết thêm thông tin về cách nhập chiến dịch, vui lòng truy cập bài viết này.


Trong cột Collection, nhập tên bộ sưu tập thủ công.


Nếu tên bộ sưu tập chưa được tồn tại, hệ thống sẽ tạo bộ sưu tập mới và thêm chiến dịch vừa tạo vào bộ sưu tập này. Nếu tên bộ sưu tập đã tồn tại, hệ thống sẽ thêm chiến dịch vào bộ sưu tập có sẵn.

Các dòng thông tin của cùng một chiến dịch (cùng tên và tiêu đề) phải được nhập tên bộ sưu tập giống nhau (cùng một bộ sưu tập).Bài viết liên quanTổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập tự động
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập
Nhân bản hàng loạt một chiến dịch POD

Thêm chiến dịch bằng tệp CSV

Cập nhật vào: 23/05/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!