Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trên ShopBase, bạn có thể tạo bộ sưu tập và chọn từng mặt hàng để đưa vào bộ sưu tập theo cách thủ công. Điều này cho phép bạn có sự kiểm soát bao quát các sản phẩm đã được đưa vào bộ sưu tập. Tuy nhiên, nếu bộ sưu tập có quá nhiều sản phẩm thì việc thao tác thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết về cách tạo bộ sưu tập tự động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo bộ sưu tập thủ công.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Collections và nhấp vào Create collection.


Hệ thống dẫn bạn đến trang Create collection.


Trong đó:

Title: nhập tên bộ sưu tập.
Description: nhập thông tin mô tả về bộ sưu tập.
Collection type: chọn Manual để có thể chọn sản phẩm đưa vào bộ sưu tập một cách thủ công.
Collection visibility: đánh dấu tích vào ô Show on Collection List page nếu bạn muốn bộ sưu tập này hiển thị trong trang danh sách bộ sưu tập.
Collection image: chọn ảnh đại diện cho bộ sưu tập ở phần này. Kéo ảnh bạn muốn làm ảnh đại diện cho bộ sưu tập từ máy tính rồi thả vào ô Drop an image to upload.
Add collection to navigation: chọn menu mà bạn muốn bộ sưu tập hiển thị trong đó. Bấm vào Select menu để chọn menu từ danh sách menu thả xuống. Bấm vào Edit navigation để chuyển sang trang chỉnh sửa các menu trên cửa hàng.
Product thumbnail: thiết lập hình ảnh sản phẩm nào sẽ được hiển thị dưới dạng hình thumbnail trên trang bộ sưu tập. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập hình thumbnail.
Search engine listing preview: chỉnh sửa cách bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm, bấm vào Edit website SEO. Chỉnh sửa tiêu đề bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Page title (tối đa 70 ký tự), chỉnh sửa mô tả bộ sưu tập hiển thị trên các công cụ tìm kiếm ở trường Meta description (tối đa 320 ký tự), chỉnh sửa địa chỉ liên kết của bộ sưu ở trường URL and handle.



Sau khi tạo ra một bộ sưu tập, bạn không thể thay đổi loại của bộ sưu tập từ thủ công sang tự động

Nhấp vào Save để hệ thống tạo bộ sưu tập mới.

Sau đó, trong mục Products, nhấp vào Add product.


Sau đó, tìm kiếm sản phẩm bạn muốn thêm vào bộ sưu tập ở trường Search for products, tích chọn các sản phẩm bạn muốn đưa vào bộ sưu tập rồi nhấp vào Save.


Bạn có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm thuộc bộ sưu tập bằng cách bấm vào Product title A-Z, một danh sách các sự lựa chọn kiểu sắp xếp thứ tự hiển thị các sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ hiện ra để bạn chọn: product title A-Z (sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự A đến Z), product title Z-A (sắp xếp sản phẩm theo tên sản phẩm theo thứ tự Z đến A), highest price (sắp xếp sản phẩm theo giá từ cao đến thấp), lowest price (sắp xếp sản phẩm theo giá từ thấp đến cao), newest (sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ mới đến cũ), oldest (sắp xếp sản phẩm theo ngày đăng sản phẩm từ cũ đến mới), manual (sắp xếp thứ tự thủ công)


Trong mục Manual, bạn có thể nhấp và kéo thả các sản phẩm để sắp xếp lại thứ tự.


Sau khi chỉnh sửa ấn Save để lưu.

Để đảm bảo sản phẩm của bạn xuất hiện trên trang Bộ sưu tập, vui lòng bật tùy chọn Online store listing pages trong mục Product availability tại trang chi tiết sản phẩm.

Bài viết liên quan

Tổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập tự động
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!