Bài viết về: Các kênh bán hàng khác
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tích hợp Etsy vào cửa hàng ShopBase

Trong bài viết này, ShopBase sẽ hướng dẫn bạn kết nối tài khoản Etsy vào cửa hàng để phục vụ cho việc quản lý và xử lý đơn hàng Etsy trên ShopBase chỉ với vài bước đơn giản.

Nội dung bài viếtA. Kết nối tài khoản Etsy
B. Quản lý và xử lý đơn hàng Etsy
C. Ngắt kết nối tài khoản Etsy

A. Kết nối tài khoản EtsyTrước khi kết nối tài khoản Etsy vào ShopBase, bạn cần đảm bảo rằng tài khoản Etsy được đăng ký dưới dạng cá nhân.
Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Sales channels và chọn Etsy.


Nhấp vào Connect để tích hợp tài khoản Etsy vào cửa hàng ShopBase.


Nhấp Allow access để cho phép quyền truy cập vào cửa hàng ShopBase. Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng tới trang quản trị ShopBase.


Tài khoản Etsy được kết nối thành công sẽ hiển thị trong danh sách với trạng thái Active.


Bạn có thể kết nối nhiều tài khoản Etsy vào cửa hàng ShopBase. Tuy nhiên, mỗi tài khoản Etsy chỉ có thể được kết nối với một cửa hàng ShopBase mà thôi. Sau khi tài khoản Etsy được kết nối, tất cả các đơn hàng Etsy đã tạo trong vòng 7 ngày qua sẽ được tự động đồng bộ vào ShopBase.
Trong một số trường hợp, do kết nối bị gián đoạn, tài khoản của bạn sẽ hiển thị trạng thái Inactive. Vui lòng ngắt kết nối tài khoản và kết nối lại để tiếp tục.

Lựa chọn các cài đặt cho tài khoản Etsy.

Nếu chọn Automatically update order details from Etsy: mọi cập nhật về đơn hàng Etsy sẽ được tự động đồng bộ vào cửa hàng ShopBase.
Nếu chọn Automatically update fulfilled status and tracking number to Etsy: mọi cập nhật về trạng thái xử lý đơn hàng ShopBase sẽ được tự động đồng bộ vào tài khoản Etsy.


Các cài đặt trên được áp dụng đối với tất cả các tài khoản Etsy đã được kết nối. Bạn có thể thay đổi thiết lâp này bất cứ lúc nào và các cập nhật sẽ được áp dụng ngay lập tức.

B. Quản lý và xử lý đơn hàng EtsyTại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders. Đơn hàng Etsy sẽ hiển thị với mã đơn hàng dưới dạng #Etsy-<Etsy Receipt ID>.


Chọn More filters > Sales channel > Etsy để lọc ra các đơn Etsy đã được kết nối với của hàng đã chọn.
Tiến hành xử lý đơn hàng Etsy trên cửa hàng ShopBase. Tại phần Settings > Sales channels > Etsy, chọn Automatically update fulfilled status and tracking number to Etsy nếu muốn ShopBase đồng bộ các cập nhật tới tài khoản Etsy.

C. Ngắt kết nối tài khoản EtsySau khi ngắt kết nối tài khoản Etsy với cửa hàng ShopBase, bạn vẫn có thể kết nối tài khoản sau này.
Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Sales channels và chọn Etsy.


Trong mục Etsy accounts, nhấp vào nút Disconnect tại tên cửa hàng bạn muốn ngắt kết nối.Bài viết liên quanTổng quan về Tiếp thị đa kênh
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!