Bài viết về: Các kênh bán hàng khác
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tích hợp thẻ Pinterest vào cửa hàng ShopBase

Bạn có thể tích hợp thẻ Pinterest vào cửa hàng trực tuyến để hiểu thêm về hành vi của khách hàng và các nguồn lưu lượng truy cập. Thẻ Pinterest thu thập dữ liệu về cách khách hàng đang sử dụng các trang cửa hàng trực tuyến, giúp bạn lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các chiến dịch quảng cáo để tìm kiếm khách hàng mới. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tích hợp thẻ Pinterest trên cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Lấy ID thẻ Pinterest của bạn
B. Tích hợp thẻ Pinterest
C. Xác minh thẻ Pinterest của bạn
D. Khắc phục sự cố các sự kiện được gửi trùng lặp
E. Các sự kiện của thẻ Pinterest

A. Lấy ID thẻ Pinterest của bạnĐăng nhập vào tài khoản Pinterest doanh nghiệp.

Nhấp chọn Ads ở phía trên cùng của màn hình, sau đó nhấp vào Conversions.


Chọn Add Code.


Sao chép Tag ID của tài khoản Pinterest Ads.


Trở lại trang Conversions, trong mục Automatic enhanced match, nhấp vào Edit options.


Bật Automatic enhanced match, chọn Email.


Nhấp vào Done.

Sau khi bật Automatic enhanced match, thông tin email là bắt buộc trong mọi sự kiện theo dõi Pinterest. Do đó, trong trường hợp khách hàng chưa được xác minh thành công (thông qua đăng ký, đăng nhập, gửi email trong trang thanh toán, v.v.) trong cửa hàng của bạn, thì email được nhập trong mục Sales & Marketing > Sales channels > Pinterest sẽ được sử dụng thay thế.

B. Tích hợp thẻ PinterestTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Sales channels và chọn Pinterest.


Dán Tag ID đã sao chép trước đó trong phần A.


Nhập Pinterest email.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

C. Xác minh thẻ Pinterest của bạnCài đặt Pinterest Tag Helper cho Chrome. Khi cài đặt xong, biểu tượng Pinterest Tag Helper sẽ xuất hiện trong Chrome.

Đi tới trang sản phẩm bất kỳ trong cửa hàng trực tuyến của bạn, nhấp vào biểu tượng để kiểm tra xem liệu thẻ của bạn đang hoạt động chính xác hay không. Để có thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết này.

D. Khắc phục sự cố các sự kiện được gửi trùng lặpCùng với phương pháp trên, bạn có thể kiểm tra hành vi khách hàng bằng cách thêm thủ công đoạn mã theo dõi thẻ Pinterest vào mục Additional Script. Tuy nhiên, nếu áp dụng đồng thời hai phương pháp này, mỗi sự kiện sẽ được gửi nhiều hơn một lần, dẫn đến việc trùng lặp dữ liệu.

Để giải quyết vấn đề này, đi tới Preferences > Additional scripts và xóa thẻ Pinterest đã được thêm vào trước đó.

E. Các sự kiện của thẻ PinterestSau khi bạn thêm thẻ Pinterest vào ShopBase, các hoạt động diễn ra trên cửa hàng của bạn sẽ được Pinterest tính mỗi hoạt động như một sự kiện. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn về cách thức khách hàng tương tác với cửa hàng của bạn.

Sau khi bạn tích hợp một thẻ Pinterest trên cửa hàng, thẻ này sẽ tự động theo dõi 4 sự kiện, với nội dung như sau:

PageVisit: Khi khách hàng xem một trang sản phẩm.
AddToCart: Khi khách hàng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
Custom: Khi khách hàng nhấp vào nút thanh toán.
Checkout: Khi khách hàng hoàn tất thanh toán và trang thankyou hiện ra.

Bài viết liên quanTổng quan về Tiếp thị đa kênh
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!