Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập Menu trong Website Builder

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xây dựng Menu bằng Website Builder để điều hướng rõ ràng cho cửa hàng của bạn.

Trong bài viết nàyA. Tạo thanh menu
B. Thiết lập menu và các mục menu con

A. Tạo thanh menuNhấp vào biểu tượng + trên thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt Cmd + I (trên macOS), Ctrl + I (trên Windows) > Tìm kiếm Menu > Kéo và thả khối đến vị trí mong muốn .B. Thiết lập menu và các mục menu conĐặt mục menu và mục menu con:

Nhấp vào khối Menu > tab Content hoặc nhấp vào khối Menu > Manage menu > tab Content.

Cách 1: Nhấp vào khối Menu > tab Content
Cách 2: Nhấp vào khối Menu > Manage menu > tab Content
Nhấp vào Add menu item để thêm menu.


Add sub item: Trỏ chuột đến menu và thêm menu con. Trong mỗi menu con có thể thêm 1 mục con nữa.


Item setting: Trỏ chuột vào menu con và nhấp vào Item setting để chỉnh sửa cài đặt của menu con.


Item settings: Trỏ chuột vào một menu trên tab Content và nhấp vào Item setting để chỉnh sửa cài đặt của một menu.


Trong cài đặt Badge, nếu bạn đặt giá trị thành Color 1, Color 2, Color 3, màu của huy hiệu sẽ hiển thị theo màu tương ứng trong styling settings. Sau khi chọn màu xong bạn cần nhập nhãn huy hiệu (badge label), huy hiệu mới sẽ hiển thị.


Remove item: Bạn có thể xóa các menu, menu con nếu cần.


Drag: Đưa chuột đến vị trí dấu chấm và kéo thả để điều chỉnh vị trí của menu, các mục menu con.


Thiết lập thiết kế Menu:

Chọn tab Menu > Design , khu vực này được chia làm 2 phần: Block menuSub menu.


Cài đặt của khối Menu bao gồm:

Text: Màu văn bản.


Direction: Hướng của menu, có thể là Ngang (Horizontal) hoặc Dọc(Vertical).


Spacing: Khoảng cách giữa các menu.


Other settings: Vui lòng truy cập bài viết này để hiểu thêm về các cài đặt chung.


Cài đặt menu con bao gồm:

TextBackground: Văn bản và màu nền trong menu con.


Spacing: Khoảng cách giữa các menu con.


Other settings: Vui lòng truy cập bài viết này để hiểu thêm về các cài đặt chung.Bài viết liên quanKhởi tạo trang web bằng Website Builder
Hiểu về thiết lập giao diện trên Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder
Tùy chỉnh trang chi tiết sản phẩm

Cập nhật vào: 21/11/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!