Bài viết về: Tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn phân tích và tối ưu tỉ lệ chuyển đổi bước Thêm vào giỏ hàng đên Bắt đầu thanh toán

Trong phễu tỉ lệ chuyển trên cửa hàng, khi khách hàng của bạn đã tới được trang sản phẩm, tìm kiếm và thêm sản phẩm vào giỏ, quá trình mua đã đi được 50% quãng đường. Để giúp người bán tăng tỉ lệ khách mua hàng thành công, chung tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích và tối ưu bước Thêm vào giỏ hàng đên Bắt đầu thanh toán.

Nội dung bài viếtA. Hướng dẫn phân tích các yếu tố ảnh hưởng
B. Danh sách việc cần làm để tối ưu tỉ lệ chuyển đổi
C. Các câu hỏi thường gặp và xử lý sự cố

A. Hướng dẫn phân tích các yếu tố ảnh hưởngTheo phân tích và báo cáo, tỉ lệ trung bình của bước Thêm vào giỏ hàng > Bắt đầu thanh toán là từ 60%. Trong trường hợp tỉ lệ này trên cửa hàng của bạn thấp hơn mức tiêu chuẩn, bạn hãy tiến hành phân tích các yếu tố trên cửa hàng, trang sản phẩm để tìm ra lý do cốt lõi của vấn đề.

Dưới đây là một số các yếu tố có thể tác động và làm ảnh hưởng quyết định của khách hàng từ bước Thêm vào giỏ hàng > Bắt đầu thanh toán mà bạn cần phân tích:

Điều hướng người mua từ trang giỏ hàng tới trang thanh toán có gặp cản trở nào không
Hình ảnh sản phẩm: Nếu hình ảnh sản phẩm bạn cung cấp không đồng nhất với hình ảnh ở trên quảng cáo, hoặc hình ảnh không chân thật, chất lượng thấp, thì rất có thể đây là lý do khách quyết định bỏ giỏ hàng.
Thiếu các thông tin về xây dựng niềm tin với người mua hàng trên trang sản phẩm: nhận xét (review) về sản phẩm, các thông tin liên quan tới bảo mật/an toàn.
Các thông tin khuyến mãi trên quảng cáo có được áp dụng thực ở trên trang sản phẩm hay trang giỏ hàng không, hay đã thông tin đủ rõ chưa (miễn phí vận chuyển, giảm giá, v.v.).
Liệu trên trang sản phẩm, trang giỏ hàng có đang gợi ý nhiều sản phẩm liên quan khác quá nhiều, dẫn tới người mua bị mất tập trung vào hoàn thành việc mua sản phẩm chính.
Nút Add to Cart đã được cài đặt đúng vị trí, dễ nhận biết và thuận tiện để thao tác ngay cả khi xem trên giao diện di động hay chưa.

B. Danh sách việc cần làm để tối ưu tỉ lệ chuyển đổi1. Thông tin hình ảnh sản phẩm


Hiển thị hình ảnh sản phẩm đồng nhất, xuyên suốt trong quá trình xem ở trang sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và mua hàng.
Đảm bảo thông tin sản phẩm (màu sắc, kích thước…) ở trang giỏ hàng phải đồng nhất với khi xem ở trang sản phẩm.


2. Xây dựng yếu tố tạo dựng niềm tin với khách hàng


Gia tăng niềm tin với khách hàng với các chứng nhận an toàn, bảo mật thanh toán, v.v. ở trang giỏ hàng.


3. Thông tin khuyến mãi


Cung cấp thông tin khuyến mãi rõ ràng ở trang giỏ hàng, khớp với thông tin đã cung cấp khi quảng cáo ở trang sản phẩm.
Ghi rõ cụ thể sản phẩm được miễn phí vận chuyển hay không, giảm giá bao nhiêu phần trăm, v.v.


4. Tối ưu điều hướng trên trang sản phẩm và trang giỏ hàng


Không nên cài đặt hiển thị quá nhiều gợi ý sản phẩm liên quan quanh các nút Call-to-Action để tránh người mua bị phân tán.
Hạn chế các tính năng pop up thông tin sau khi người mua ấn nút Add to Cart làm cản trở quy trình mua hàng.
Nên điều hướng sau khi Add to Cart sẽ chuyển sang trang giỏ hàng, hoặc trang thanh toán.

5. Tối ưu các nút Call-to-Action


Màu sắc các nút Add to cart/Buy Now cần được thiết kế nổi bật, dễ nhìn thấy, sử dụng các màu sắc tương phản.
Không nên cài đặt nhiều sự lựa chọn tương tự, gợi ý sản phẩm mới quanh nút Add to Cart/Buy Now.C. Các câu hỏi thường gặp và xử lý sự cốKhách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không đi tới trang thanh toán

Trường hợp này có thể xảy ra do cửa hàng đang hiển thị gợi ý sản phẩm bán thêm (upsell) cho khách hàng, khách hàng bị xao nhãng, đi xem thêm sản phẩm khác, đồng thời làm cản trở bước tới trang thanh toán. Hoặc có thể do sản phẩm sau khi được thêm vào giỏ hàng có giá thay đổi.
Hoặc có thể, thông tin sản phẩm đưa ra chưa đầy đủ về chính sách, do đó người mua sau khi add to cart sẽ rời trang chính sách để tìm hiểu.

Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì ưu đãi không hoạt động

Trường hợp này, bạn cần đảm bảo thông tin khuyến mãi/ưu đãi của sản phẩm phải có thực và đồng nhất từ bước quảng cáo sản phẩm, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng cho tới bước thanh toán.
Bạn cần kiểm tra lại phần cài đặt giảm giá, miễn phí vận chuyển đang hoạt động đúng hay chưa.

Bài viết liên quanTối ưu tỉ lệ chuyển đổi chủ động với data-driven mindset
Hướng dẫn phân tích và tối ưu tỉ lệ chuyển đổi từ bước Xem quảng cáo đến Xem sản phẩm
Hướng dẫn phân tích và tối ưu tỉ lệ chuyển đổi từ bước Xem sản phẩm đến Thêm vào giỏ hàng
Hướng dẫn phân tích và tối ưu tỉ lệ chuyển đổi từ bước Bắt đầu thanh toán đến Hoàn tất thanh toán

Cập nhật vào: 04/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!