Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về cách tính lợi nhuận bạn nhận được khi bán hàng trên PrintBase và các thông tin liên quan đến việc rút tiền từ PrintBase về tài khoản PingPong hoặc Payoneer của bạn.

Lợi nhuận được tính theo công thức sau:

Profit = ( Tổng giá trị đơn hàng - Giá sản xuất và in sản phẩm - Khuyến mãi (nếu có) - Phí cổng thanh toán) * (100% - phần trăm phí xử lý đơn hàng)

Trong đó:

Tổng giá trị các đơn hàng = Giá bán sản phẩm (không bao gồm phí vận chuyển) x Số lượng bán ra
Giá sản xuất và in sản phẩm: được hiển thị ở cột COST tương ứng với mỗi sản phẩm trong trang thêm thông tin sản phẩm lúc tạo chiến dịch mới.
Phí cổng thanh toán là 3% của tổng cả đơn hàng (giá bán + phí vận chuyển) mà khách hàng trả.
Phần trăm phí xử lý là 4%, đây là khoản chi phí được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ khách hàng, phí thẻ tín dụng và chống gian lận thương mại.

PrintBase sẽ cộng phần lợi nhuận bạn kiếm được vào trong hai mục là Available to payoutPending to review trong tài khoản ShopBase Balance. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm ý nghĩa của các khoản tiền trong tài khoản ShopBase Balance. và để biết cách gửi yêu cầu rút tiền từ PrintBase về tài khoản PingPong hoặc Payoneer của bạn.

Lưu ý:

Số tiền thu được từ đơn hàng trên PrintBase sẽ được đưa vào mục Pending to review, số tiền này sẽ chuyển trạng thái thành Available to payout sau 36 giờ kể từ khi đơn hàng được đặt.
Các đơn đặt hàng có dấu hiệu gian lận hoặc đơn đặt hàng cần đợi khách hàng xác nhận do khách hàng cập nhật đơn hàng hoặc lý do khác thì số tiền của đơn hàng đó được tạm giữ và sẽ được chuyển sang mục Available to payout muộn hơn.
Bạn nên yêu cầu payout trong giờ làm việc để được phê duyệt và nhận tiền sớm nhất.

Các bài viết liên quan

Hiểu về chí phí và thời gian vận chuyển của PrintBase
Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng trên PrintBase
Sử dụng Mockup sản phẩm
Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!