Bài viết về: ShopBase Payments
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Danh sách các hãng vận chuyển được hỗ trợ bởi ShopBase Marketplace Payments

Đối với người dùng ShopBase Marketplace Payments, để nhận thanh toán kịp thời, bạn nên sử dụng dịch vụ xử lý đơn hàng từ các hãng vận chuyển đáng tin cậy được ShopBase hỗ trợ.

Vui lòng tham khảo liên kết này về danh sách các hãng vận chuyển được hỗ trợ bởi ShopBase Marketplace Payments.

Nếu hãng vận chuyển của bạn được liệt kê trong danh sách trên, vui lòng đảm bảo rằng bạn chọn hãng vận chuyển đó trong mục Tracking Information thay vì chọn None hoặc Other khi xử lý đơn hàng theo cách thủ công trên ShopBase, hoặc nhập vào mục Shipping Carrier khi xử lý đơn hàng bằng tệp CSV. Nếu hãng vận chuyển của bạn được liệt kê trong danh sách trên, nhưng không có trong mục Tracking Information hoặc trong phần C của bài viết này, bạn có thể chọn một hãng khác tương tự hoặc liên quan đến hãng vận chuyển của bạn.


Nếu bạn sử dụng các hãng vận chuyển khác để xử lý đơn hàng, ShopBase có thể sẽ không tìm thấy được chính xác trạng thái của mã theo dõi, điều này có thể khiến thanh toán của bạn bị trả muộn hơn dự kiến. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với đội Hỗ trợ của ShopBase để được hỗ trợ thêm.

Bài viết liên quanTổng quan về ShopBase Marketplace Payments
Hiểu về ShopBase Marketplace Payments
ShopBase Marketplace Payments Policy
Danh sách các quốc gia được hỗ trợ đăng kí bởi ShopBase Marketplace Payments

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!