Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa sản phẩm với Website Settings

Mục Product trong Website Settings bao gồm Product Card (thẻ mô tả sản phẩm), Product Variant (hiển thị biến thể sản phẩm) và Sticky Add to cart (ghim nút Add to cart trên trang). Bài viết này hướng dẫn các bước tùy chỉnh sản phẩm với 3 thông tin này.


Trong bài viết này



A. Thẻ mô tả sản phẩm
B. Cài đặt hiển thị biến thể sản phẩm
C. Ghim nút Add to cart trên trang

A. Thẻ mô tả sản phẩm



Thẻ mô tả sản phẩm (product card) cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về mặt hàng, hiển thị tên, hình ảnh, giá cả và các thông tin quan trọng khác. Bạn có thể xem trước giao diện của thẻ sản phẩm trên Collection detail (trang bộ sưu tập), Featured collection, and Upsell widget.

Tỷ lệ khung hình (Image ratio): Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ khung hình thành Dọc (Portrait), Hình vuông (Square) hoặc Ngang (Landscape).


Bìa ảnh (Image cover): Bạn có thể chọn kiểu Cover hoặc Contain.


Hiệu ứng di chuột (Hover effect): Bạn có thể chọn Phóng to (Zoom in) hoặc Xoay vòng hình ảnh (Image carousel).


Phông chữ (Font): Bạn có thể chọn cỡ chữ là Paragraph 1, Paragraph 2 hoặc Paragraph 3. Cỡ chữ lớn nhất là Paragraph 1, sau đó tới Paragraph 2, và cỡ chữ nhỏ nhất là Paragraph 3.


Đường viền (Border): Bạn có thể chỉnh sửa cho đường viền bằng cách thay đổi Độ dày (Thickness), Kiểu dáng (Style), Cạnh viền (Side) và Màu sắc (Color).


Bo góc (Radius): Bạn có thể thay đổi độ bo góc.


Đổ bóng (Shadow): Bạn có thể chọn Không (None), Soft hoặc Hard. Nếu bạn chọn Soft hoặc Hard, bạn cũng có thể tùy chỉnh Kích thước (Size) và Hướng (Direction).


Padding: Bạn có thể chọn cách căn chỉnh sản phẩm bằng cách tùy chỉnh Trên cùng (Top), Trái (Left), Dưới (Bottom), Phải (Right).


Căn chỉnh văn bản (Text align): Bạn có thể chọn 3 vị trí căn chỉnh văn bản.


Nền (Background): Bạn có thể chọn nền Màu (Color) hoặc tải lên Hình ảnh (Image) làm hình nền. Xin lưu ý rằng kích thước hình ảnh phải dưới 10MB.

Nền màu
Nền hình ảnh
Giá so sánh (Compared price): Bạn có thể chọn hiển thị giá so sánh.


Hiển thị khoảng giá (Price range): Bạn có thể chọn hiển thị khoảng giá.


Show rating: Bạn có thể chọn hiển thị đánh giá sản phẩm.


Sold out badge: Bạn có thể chọn hiển thị huy hiệu đã bán hết nếu số lượng hàng trong kho bằng 0 (Sản phẩm đã hết hàng).


Sale badge: Bạn có thể chọn hiển thị huy hiệu Sale.


Nút Add to cart: Gạt để hiển thị nút Add to cart. Khi nút Add to cart được bật, bạn có thể tùy chỉnh tên và cách hiển thị của nút này.


Tên (Label): tùy chỉnh tên nút Add to cart. Ví dụ, bạn có thể đổi tên nút thành Add to my bag.


Cách hiển thị (Display): Bạn chọn từ danh sách thả xuống về cách kích hoạt hiển thị nút Thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể chọn When hover on media hoặc Always on card.


Khi người mua nhấp vào Thêm vào giỏ hàng (When buyer click Add to cart): Bạn có thể đặt bước tiếp theo là Go to cart page, Open cart drawer or Show success message.


B. Cài đặt hiển thị biến thể sản phẩm



Trong phần này, bạn sẽ có thể bật/tắt chức năng cần thiết liên quan đến biến thể sản phẩm.

Lựa chọn biến thể mặc định (Default variant selection): Bạn có thể chọn Tự động chọn biến thể đầu tiên (Auto-choose the first variant) hoặc Không chọn bất kỳ biến thể nào (Do not select any variant). Nếu bạn chọn Tự động chọn biến thể đầu tiên, bạn có thể loại trừ một tùy chọn, chẳng hạn như kích thước và yêu cầu người mua lựa chọn trước khi thêm vào giỏ hàng hoặc thanh toán để tránh nhầm lẫn.


Ẩn bộ chọn khi tùy chọn có một giá trị (Hide selector when option has one value): Bạn có thể bật/tắt chức năng này.

Chức năng Hide selector when option has one value khi tắt: Biến thể có một lựa chọn được hiển thị
Chức năng Hide selector when option has one value khi bật: Biến thể có một lựa chọn được ẩn
Chỉ hiển thị kết hợp biến thể có sẵn (Only show available variant combination): Bạn có thể bật/tắt chức năng này.

Chức năng Only show available variant combination khi bật: Chỉ có các kết hợp biến thể tồn tại được hiển thị
Chức năng Only show available variant combination khi tắt: Các kết hợp biển thể không tồn tại sẽ không tiến hành thanh toán và bị đánh dấu Unavailable

C. Ghim nút Add to cart trên trang



Enable Stick Add to cart: Nếu tính năng này được bật, thanh Add to cart sẽ được cố định trên tiêu đề khi cuộn trang sản phẩm xuống.


Bài viết liên quan



Tổng quan về Website Builder
Bắt đầu với Website Builder
Khởi tạo trang web bằng Website Builder
Thêm template được tạo bằng Website Builder

Cập nhật vào: 06/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!