Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi bạn bắt đầu bán sản phẩm, việc thiết lập hiển thị giá gốc bên cạnh giá khuyến mãi của sản phẩm là một cách hữu ích để khuyến khích khách hàng mua hàng nhanh hơn. Với ShopBase, bạn có thể thiết lập hiển thị giá khuyến mãi trên từng sản phẩm mà không cần sử dụng mã giảm giá.

Ví dụ: trong cửa hàng này, người bán hàng đang để giá khuyến mãi là $20 cho sản phẩm. Việc hiển thị giá gốc của sản phẩm ở bên phải sẽ làm cho giá khuyến mãi trở nên hấp dẫn hơn và thúc đẩy khách hàng mua hàng nhanh hơn trước khi khuyến mãi kết thúc.

Thiết lập giá khuyến mãi cho sản phẩm.

Nội dung bài viết

A. Đối với các sản phẩm có một biến thể
B. Đối với mỗi biến thể của sản phẩm có nhiều biến thể

A. Đối với các sản phẩm có một biến thể

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products. Nhấn Add product để tạo sản phẩm mới hoặc nhấn vào tên của sản phẩm đã có để chỉnh sửa.


Kéo xuống phần Pricing để chỉnh sửa giá sản phẩm.Nhấp vào Save changes để lưu thay đổi.

B. Đối với mỗi biến thể của sản phẩm có nhiều biến thể

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products > Add product để tạo sản phẩm mới hoặc nhấp vào tên của sản phẩm đã có để chỉnh sửa.

Kéo xuống phần Variants.


Nhấp vào Edit, bạn sẽ được chuyển đến trang cài đặt chi tiết cho mỗi biến thể, tại đây bạn có thể thiết lập giá gốc và giá khuyến mãi cho sản phẩm.Nếu giá khuyến mãi bằng với giá gốc, giá gốc sẽ không được hiển thị nữa.

Bài viết liên quan

Tổng quan về sản phẩm
Các thao tác chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!