Bài viết về: Khuyến mãi
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập giá khuyến mãi cho sản phẩm

Khi bạn bắt đầu bán sản phẩm, việc thiết lập hiển thị giá gốc bên cạnh giá khuyến mãi của sản phẩm là một cách hữu ích để khuyến khích khách hàng mua hàng nhanh hơn. Với ShopBase, bạn có thể thiết lập hiển thị giá khuyến mãi trên từng sản phẩm mà không cần sử dụng mã giảm giá.

Ví dụ: trong cửa hàng này, người bán hàng đang để giá khuyến mãi là $20 cho sản phẩm. Việc hiển thị giá gốc của sản phẩm ở bên phải sẽ làm cho giá khuyến mãi trở nên hấp dẫn hơn và thúc đẩy khách hàng mua hàng nhanh hơn trước khi khuyến mãi kết thúc.

Khi bạn bắt đầu bán một sản phẩm với giá thấp hơn hoặc đơn giản là muốn tạo sự khuyến khích để khách hàng sẵn sàng mua thêm sản phẩm, bạn có thể muốn hiển thị giá gốc của sản phẩm cho khách hàng để họ có thể đưa ra sự so sánh về giá trước khi mua hàng. Với ShopBase, để hiển thị một sản phẩm đang giảm giá trong cửa hàng trực tuyến của bạn mà không cần sử dụng mã giảm giá, chi tiết sản phẩm của bạn cần bao gồm giá sản phẩm và giá gốc, được gọi là giá trước giảm (compare-at-price).

Ví dụ, trên cửa hàng này, khách hàng sẽ cần trả chính xác $20 cho sản phẩm này. Bằng cách hiển thị giá trước giảm ($25) bên phải sẽ giúp cho sản phẩm của bạn hấp dẫn hơn nhằm khuyến khích khách hàng mua sản phẩm trước khi giảm giá kết thúc.

Thiết lập giá khuyến mãi cho sản phẩm.

Nội dung bài viếtA. Đối với các sản phẩm có một biến thể
B. Đối với mỗi biến thể của sản phẩm có nhiều biến thể

A. Đối với các sản phẩm có một biến thểTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products). Nhấn Thêm sản phẩm (Add product) để tạo sản phẩm mới hoặc nhấn vào tên của sản phẩm đã có để chỉnh sửa.


Kéo xuống phần Giá (Pricing) để chỉnh sửa Giá (Price)Giá trước giảm (Compare at price) của sản phẩm.


Nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) sau khi hoàn thành.

B. Đối với mỗi biến thể của sản phẩm có nhiều biến thểTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products). Nhấn Thêm sản phẩm (Add product) để tạo sản phẩm mới hoặc nhấn vào tên của sản phẩm đã có để chỉnh sửa.

Kéo xuống phần Biến thể (Variants).


Nhấp vào Chỉnh sửa (Edit), bạn sẽ được chuyển đến trang cài đặt chi tiết cho mỗi biến thể, tại đây bạn có thể thiết lập Giá (Price)Giá trước giảm (Compare at price) cho sản phẩm.


Nếu giá trước giảm bằng với giá gốc, giá trước giảm sẽ không được hiển thị nữa.

Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Các thao tác chỉnh sửa hàng loạt liên quan đến giá sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có

Cập nhật vào: 14/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!