Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm bằng tệp CSV trên PlusBase

Để cập nhật các sản phẩm trên PlusBase một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể xuất chúng thành tệp CSV, thực hiện các thay đổi, sau đó nhập lại tệp vào hệ thống PlusBase. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn tất cả các trường bắt buộc trong một tệp CSV hợp lệ và cách tệp này hoạt động trên PlusBase.

Nội dung bài viếtA. Nhập sản phẩm bằng tệp CSV
B. Lấy ID sản phẩm và ID biến thể

A. Nhập sản phẩm bằng tệp CSVTại trang quản trị PlusBase, đi tới Dropship products > Tất cả sản phẩm (All products).


Nhấp vào Nhập (Import).


Nhấp vào Chọn file (Choose file) và chọn tệp CSV sản phẩm từ thiết bị của bạn.Vui lòng tham khảo tệp CSV mẫu để tạo tệp CSV phù hợp với yêu cầu của PlusBase. Thông tin các trường trong tệp CSV bao gồm:

Product ID (bắt buộc): ID của sản phẩm trong trang quản trị cửa hàng. Vui lòng tham khảo phần B để biết thêm thông tin về ID sản phẩm.
Variant ID (bắt buộc): ID của biến thể của sản phẩm trong trang quản trị cửa hàng. Vui lòng tham khảo phần B để biết thêm thông tin về ID biến thể.
Title (bắt buộc): Tiêu đề sản phẩm.
Body (html): Mô tả sản phẩm được viết bằng định dạng HTML.
Type: Loại sản phẩm.
Tags: Thẻ sản phẩm.
Published (bắt buộc): Nhập TRUE nếu bạn muốn đăng bán sản phẩm trên cửa hàng và nhập FALSE nếu không muốn.
Option fulfill value: Giá trị kết hợp của các tùy chọn sản phẩm sẽ được thực hiện khi một đơn hàng được đặt. Ví dụ: trường này sẽ chứa giá trị Red-36UK cho mục có màu Đỏ và kích thước 36UK. Khi bạn xuất sản phẩm từ PlusBase, giá trị này sẽ tự động hiển thị trong tệp CSV và bạn sẽ không phải điền dữ liệu theo cách thủ công.
Option Name: Tên của tùy chọn sản phẩm.
Option Value: Giá trị của tùy chọn sản phẩm.
Variant Price (bắt buộc): Giá bán của sản phẩm/biến thể sản phẩm.
Variant Compare At Price: Giá gốc của sản phẩm/biến thể sản phẩm trước khi chiết khấu.
Image Src: Địa chỉ liên kết hình ảnh sản phẩm.

Bạn có thể cập nhật hình ảnh sản phẩm tùy thích, tuy nhiên, số lượng hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV không được vượt quá số lượng hình ảnh sản phẩm gốc. Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn có 5 hình ảnh, bạn có thể thay thế hoặc loại bỏ bất kỳ hình ảnh nào trong số đó, nhưng bạn không thể thêm hình ảnh thứ 6 vào sản phẩm.
Image Position: Vị trí/thứ tự sắp xếp của hình ảnh sản phẩm.
Alt Image: Văn bản thay thế bạn muốn chèn cho hình ảnh sản phẩm.
Gift Card: Sản phẩm/biến thể sản phẩm này có được áp dụng cho thẻ quà tặng hay không.
Variant Image: Địa chỉ liên kết hình ảnh của biến thể. Trong trường hợp một biến thể sản phẩm có nhiều hình ảnh, hãy phân cách từng liên kết hình ảnh bằng cách xuống dòng hoặc bằng dấu phẩy , (lưu ý không có dấu cách giữa các dấu phẩy).
Variant Weight Unit: Đơn vị đo khối lượng, các giá trị được chấp nhận là g, kg, lb và oz.
Cost per Item: Các chi phí liên quan đến việc sản xuất sản phẩm.
Available On Listing Pages (bắt buộc): Cho biết sản phẩm/biến thể sản phẩm có sẵn trong cửa hàng hay không. Các giá trị hợp lệ trong trường này là TRUE (có), FALSE (không). Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu cách thiết lập tính khả dụng của sản phẩm.
Available On Sitemap Files (bắt buộc): Cho biết sản phẩm/biến thể này có xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm hay không. Các giá trị hợp lệ trong trường này là TRUE (có), FALSE (không). Vui lòng tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về cài đặt tính khả dụng của sản phẩm.
Seo Title: Tiêu đề sản phẩm xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm (Nên có tối đa 70 ký tự).
Seo Description: Mô tả sản phẩm xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm (Nên có tối đa 320 ký tự).

Trong cửa hàng PlusBase, bạn có thể nhập tối đa 3.000 sản phẩm/ngày, 500.000 biến thể/ngày, 300.000 hình ảnh sản phẩm/ngày và 500 tệp phương tiện/sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin.
Dòng đầu tiên chứa các tên trường trong tệp CSV, các tên trường này sẽ được sắp xếp theo thứ tự như trong tệp CSV mẫu.
Các trình duyệt như Chrome chỉ cho phép tải tệp lên trong vòng 30 giây. Tệp CSV nặng có thể xảy ra tình trạng tải lên không thành công và gặp thông báo lỗi "The connection has timed out. Please try again later.". Để khắc phục điều này, bạn nên chia tệp thành nhiều tệp nhỏ hoặc có kết nối mạng nhanh hơn. Ngoài ra, tệp của bạn không được có kích thước lớn hơn 10 MB.
Nhấp vào Tải file lên (Upload file).


Sau đó, bạn có thể xem trước tệp của mình. Nhấp vào Tải file lên (Upload file) khi hoàn thành.


Tiến trình nhập có thể được theo dõi trên trang quản trị cửa hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng PlusBase.

Nhấp vào biểu tượng PlusBase...
...để theo dõi tiến trình nhập tệp của bạn
Sau khi tệp CSV đã được tải lên, một email xác nhận sẽ được gửi đến email bạn đã sử dụng để đăng nhập vào cửa hàng.

Vui lòng tham khảo bài viết này về cách xuất sản phẩm sang tệp CSV để chỉnh sửa hàng loạt thông tin.
Khi bạn nhập tệp CSV vào PlusBase, hệ thống sẽ ghi đè dữ liệu của các sản phẩm hiện có trong cửa hàng PlusBase mà chứa cùng ID sản phẩm và ID biến thể với các sản phẩm trong tệp CSV. Do đó, bạn không thể xuất sản phẩm của một cửa hàng PlusBase và sau đó nhập chúng sang cửa hàng khác. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép sản phẩm để nhanh chóng sao chép sản phẩm từ cửa hàng PlusBase này sang cửa hàng PlusBase khác.

B. Lấy ID sản phẩm và ID biến thểKhi nhập sản phẩm, bạn cần nhập ID sản phẩm và ID biến thể. Hệ thống sẽ tự động liên kết mặt hàng với biến thể có sẵn đó. Nếu bạn xuất sản phẩm thành tệp CSV từ PlusBase và sử dụng tệp đó để nhập lại các sản phẩm vào cửa hàng, ID sản phẩm và ID biến thể đã tự động có sẵn trong tệp này. Bạn cũng có thể kiểm tra ID sản phẩm và ID biến thể trong trang quản trị cửa hàng theo các bước dưới đây:

Tại trang quản trị PlusBase, đi tới Dropship products > Tất cả sản phẩm (All products) và chọn sản phẩm của bạn.


Trong trang chi tiết sản phẩm, ID sản phẩm của bạn sẽ nằm ở cuối URL như hình bên dưới. Sao chép ID đó và dán vào tệp CSV.


Để nhận ID biến thể, trong trang chi tiết sản phẩm, đi tới mục Biến thể (Variants) và chọn Edit bên cạnh biến thể bạn muốn lấy ID.


Trong trang chi tiết của biến thể, ID biến thể của bạn sẽ được đặt ở cuối URL như được hiển thị bên dưới. Sao chép ID đó và dán vào tệp CSV.Bài viết liên quanXuất thông tin sản phẩm
Số lượng sản phẩm tối đa được thêm vào cửa hàng ShopBase mỗi ngày
Sao chép các sản phẩm/chiến dịch của bạn sang nhiều cửa hàng khác
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Yêu cầu cá nhân (Private Request)

Cập nhật vào: 06/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!