Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector

Ứng dụng Ali Dropship Connector cho phép bạn đặt ra quy tắc để ứng dụng tự động cập nhật giá, số lượng lưu kho của sản phẩm trên cửa hàng hay tự động xử lý đơn hàng dựa trên những cập nhật từ các sản phẩm tương ứng trên AliExpress. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Ali Dropship Connector > Cài đặt (Settings).


Chỉnh quy tắc tự động cập nhật ở mục Cập nhật tự động (Automatic updates). Với 4 quy tắc:

Tự động cập nhật sản phẩm về 0 khi sản phẩm tương ứng không còn trên AliExpress (Automatically update product whenever the AliExpress product is no longer available): tích chọn mục này nếu bạn muốn Ali Dropship Connector tự động cập nhật sản phẩm bất cứ khi nào sản phẩm tương ứng trên AliExpress bị xóa đi theo một trong hai phương án là Unpublish product (hệ thống sẽ ẩn sản phẩm khỏi cửa hàng, nó sẽ không hiển thị với khách hàng của bạn nữa; nếu bạn muốn xuất bản lại sản phẩm, bạn sẽ cần đến trang quản trị cửa hàng để thực hiện việc này theo cách thủ công) hoặc Set quantity of product to Zero (hệ thống sẽ thay đổi số sản phẩm lưu kho thành 0 và đánh dấu sản phẩm của bạn là Out of stock, khách hàng của bạn có thể nhìn thấy sản phẩm trên cửa hàng nhưng không thể đặt hàng).

Tự động cập nhật về 0 khi biến thể không còn trên AliExpress (Automatically update variant whenever the AliExpress variant is no longer available): khi tích chọn mục này, Ali Dropship Connector sẽ giảm số lượng của một biến thể về 0 khi biến thể đó không còn hoặc hết hàng trên AliExpress.

Tự động cập nhật giá theo giá sản phẩm trên AliExpress (Automatically update costs of products from AliExpress): khi tích chọn mục này, giá của sản phẩm sẽ cập nhật theo sự thay đổi của giá sản phẩm gốc trên AliExpress.

Tự động đặt hàng khi giá sản phẩm trên AliExpress thay đổi (Automatically allow placing orders whenever the AliExpress product cost changes): theo mặc định người bán không thể đặt hàng một sản phẩm AliExpress có giá đã được thay đổi so với lúc người bán nhập sản phẩm vào cửa hàng. Tuy nhiên, nếu tùy chọn này được chọn, thì với số tiền chênh lệch phù hợp trong cài đặt (10% trở xuống (10% and less), 15% trở xuống (15% or less) hoặc 20% trở xuống (20% or less)), người bán vẫn có thể đặt hàng dù có thay đổi nhỏ về giá. Nếu không chọn tùy chọn này, khi có sự thay đổi về giá, đơn hàng sẽ bị báo lỗi và cần được xem xét và đặt hàng lại.


Nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Ali Dropship Connector
Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 01/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!