Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector

Ali Dropship Connector là một ứng dụng miễn phí do ShopBase cung cấp, hỗ trợ người bán nhập, chỉnh sửa thông tin các sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng ShopBase cũng như quản lý và xử lý các đơn hàng dropshipping một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng ShopBase bằng Ali Dropship Connector.

Hướng dẫn thao tác

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Ali Dropship Connector.


Trong mục Danh sách nhập (Import List), nhấp vào Nhập (Import).


Trong hộp thoại, dán liên kết sản phẩm AliExpress vào ô trống và nhấp vào Nhập (Import).


Bạn sẽ được dẫn đến trang chỉnh sửa thông tin sản phẩm. Có 5 tab để bạn tùy chỉnh thông tin sản phẩm trước khi nhập sản phẩm vào cửa hàng:

Sản phẩm (Product): để chỉnh sửa tiêu đề sản phẩm.


Mô tả (Description): để chỉnh sửa mô tả sản phẩm.


Các biến thể (Variants): để chỉnh sửa các thông tin về biến thể sản phẩm (giá bán biến thể - price, giá biến thể trước khi được giảm giá - compare at price, tên các biến thể). Khi chỉnh sửa giá, nhấp vào Thay đổi toàn bộ giá (Change all price) và menu thả xuống sẽ hiển thị để bạn lựa chọn như: Nhân với (Multiply by) để nhân tất cả giá với một số tiền nhất định được nhập trong ô trống, Thêm vào (Add to) để thêm một số tiền nhất định được nhập trong ô trống vào tất cả các giá, Đặt giá mới (Set new price) để đặt tất cả giá với một số lượng nhất định được nhập vào ô trống.


Hình ảnh (Images): Để chỉnh sửa hình ảnh biến thể. Bạn có thể chọn hình ảnh sản phẩm để nhập vào cửa hàng của mình bằng cách tích chọn vào mỗi hình ảnh.


Bài đánh giá (Reviews): Để nhập nhận xét sản phẩm từ AliExpress.


Tại đây, tùy chọn Bật nhập đánh giá. Bạn có thể kiểm tra các bài đánh giá trên trang Tất cả đánh giá (Enable import reviews. You can check your reviews on All reviews page) được tắt theo mặc định. Bạn có thể tích chọn để kích hoạt lại và tùy chỉnh loại đánh giá nhập vào cửa hàng của bạn.

Nhập đánh giá từ (Import reviews from): Chọn đánh giá với một số điểm nhất định để nhập vào cửa hàng.
Số lượng đánh giá tối đa (Maximum number of reviews): Nhập số lượng đánh giá từ mỗi liên kết sản phẩm trong AliExpress mà bạn muốn nhập.
Lọc quốc gia (Country filters): Lọc các quốc gia bạn muốn nhận đánh giá sản phẩm.
Lọc nội dung (Content filters): Chọn để nhập đánh giá có hình ảnh hoặc văn bản.
Ngày đánh giá (Review date): Tích chọn để giữ ngày gốc của các bài đánh giá. Bỏ tích chọn để chọn một ngày cụ thể cho bài đánh giá theo mong muốn của bạn.Số lượng đánh giá tối đa bạn có thể nhập là 100 đánh giá.
Nhấp vào Nhập vào cửa hàng (Import to Store) để ứng dụng tự động nhập thông tin sản phẩm vào cửa hàng.Sau khi hệ thống nhập xong thông tin sản phẩm lên cửa hàng, thông báo như hình dưới sẽ được hiển thị, nhấp vào Chỉnh sửa sản phẩm trên ShopBase (Edit product on ShopBase) nếu bạn muốn chỉnh sửa sản phẩm. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên trang quản trị ShopBase để bạn thực hiện các điều chỉnh tại đó.Nếu tùy chọn nhập đánh giá được chọn, bạn sẽ được thông báo sau khi quá trình nhập hoàn tất qua email của chủ cửa hàng.
Nếu tùy chọn nhập đánh giá được chọn, bạn có thể xem số lượng đánh giá sản phẩm và xếp hạng trung bình trong phần Reviews của trang chi tiết sản phẩm. Bạn cũng có thể quản lý những đánh giá này trong ứng dụng Product reviews. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về ứng dụng Product reviews.Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Ali Dropship Connector
Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 26/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!