Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi kết nối một sản phẩm trên cửa hàng với sản phẩm trên AliExpress bằng ứng dụng Ali Dropship Connector, bạn có thể muốn tìm lại liên kết sản phẩm AliExpress những không biết làm cách nào, trong khi danh sách sản phẩm Aliexpress trong Import List của ứng dụng Ali Dropship Connector được xóa đi ngay sau khi sản phẩm được nhập thông tin vào cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tìm thấy liên kết sản phẩm Aliexpress tương ứng với sản phẩm đã được kết nối trên trang quản trị cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products. Nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn tìm liên kết sản phẩm Aliexpress, hệ thống sẽ dẫn bạn tới trang thông tin chi tiết sản phẩm.

Cuộn xuống phần Fulfillment services. Nhấn vào biểu tượng ba chấm ứng với Ali Dropship Connector. Chọn Edit mapping.


Hệ thống sẽ dẫn bạn tới trang để chỉnh sửa liên kết sản phẩm Aliexpress đã kết nối với sản phẩm đã chọn. Bạn có thể tìm thấy liên kết sản phẩm Aliexpress tại đây.Các bài viết liên quan

Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Tìm liên kết sản phẩm Aliexpress được kết nối với sản phẩm trên ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!