Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tìm liên kết sản phẩm AliExpress được kết nối với sản phẩm trên ShopBase

Sau khi kết nối một sản phẩm trên cửa hàng với sản phẩm trên AliExpress bằng ứng dụng Ali Dropship Connector, bạn có thể muốn tìm lại liên kết sản phẩm AliExpress, trong khi danh sách sản phẩm AliExpress trong Import List của ứng dụng Ali Dropship Connector được xóa đi ngay sau khi sản phẩm được nhập thông tin vào cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tìm liên kết sản phẩm Aliexpress tương ứng với sản phẩm đã được kết nối trên trang quản trị cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products). Nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn tìm liên kết sản phẩm AliExpress, hệ thống sẽ dẫn bạn tới trang thông tin chi tiết sản phẩm.


Cuộn xuống phần Dịch vụ xử lý đơn hàng (Fulfillment services). Đi tới Ali Dropship Connector và chọn Chỉnh sửa Mapping (Edit mapping).


Hệ thống sẽ dẫn bạn tới trang để chỉnh sửa liên kết sản phẩm AliExpress đã kết nối với sản phẩm đã chọn. Bạn có thể tìm thấy liên kết sản phẩm AliExpress tại đây.Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Ali Dropship Connector
Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ AliExpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên AliExpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 01/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!