Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm

Ứng dụng Ali Dropship Connector cho phép bạn cài đặt quy tắc tự động thiết lập giá của sản phẩm khi bạn xuất thông tin sản phẩm từ AliExpress vào cửa hàng ShopBase. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình xuất thông tin sản phẩm từ AliExpress với số lượng lớn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Ali Dropship Connector > Cài đặt (Settings).


Chỉnh quy tắc tự động đặt giá ở mục Quy tắc định giá quốc tế (Global pricing rules). Bạn có hai lựa chọn là Hệ số nhân giá (Multiply the cost by)Cộng vào giá gốc (Add more value to the cost).

Hệ số nhân giá (Multiply the cost by): bạn cần điền vào hệ số mà bạn muốn nhân giá sản phẩm đó lên. Ví dụ: một sản phẩm có giá $10, nếu bạn chọn Hệ số nhân giá (Multiply the cost by) và nhập 2 vào mục Giá (Price), thì hệ thống sẽ nhân giá sản phẩm trên AliExpress với 2, do đó giá bán sản phẩm trên cửa hàng sẽ là $20 (tương tự với trường Giá trước giảm (Compare at price) - giá sản phẩm trước khi khuyến mãi). Theo mặc định, Ali Dropship Connector sẽ đặt các giá trị 1-1 cho các trường Giá (Price), Giá trước giảm (Compare at price) ở mục Hệ số nhân giá (Multiply the cost by), bạn nên điều chỉnh các thiết lập lại cho phù hợp với chiến lược giá của cửa hàng trước khi thực hiện xuất thông tin sản phẩm.


Add more value to the cost: bạn cần nhập số tiền bạn muốn cộng vào giá gốc của sản phẩm trên AliExpress. Ví dụ: một sản phẩm có giá $10, nếu bạn chọn Cộng vào giá gốc (Add more value to the cost) và nhập $5 trong mục Giá (Price), thì giá bán sản phẩm trên cửa hàng sẽ là $15 (tương tự với trường Giá trước giảm (Compare at price) - giá sản phẩm trước khi khuyến mãi).


Đơn vị tiền tệ mặc định ứng dụng sử dụng là USD.

Nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Ali Dropship Connector
Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ AliExpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 01/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!