Bài viết về: Về PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách tính lợi nhuận trên PrintBase

Tính toán chính xác lợi nhuận của cửa hàng đóng vai trò rất quan trọng để xác định tình hình tài chính của cửa hàng. Bài viết này sẽ giúp bạn có góc nhìn tổng quan về cách tính cũng như cách xem lợi nhuận đơn hàng PrintBase.

Nội dung bài viếtA. Cách tính lợi nhuận từ đơn hàng PrintBase
B. Cách xem lợi nhuận từ đơn hàng PrintBase

A. Cách tính lợi nhuận từ đơn hàng PrintBaseLợi nhuận của mỗi đơn hàng được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận (Profit) = Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) - Giá sản xuất và in sản phẩm (Total basecost) + Điều chỉnh phí vận chuyển (Adjustment of shipping fee) (nếu có) - Phí xử lý (Handling fee)

Trong đó:

Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) = Giá bán sản phẩm (Order subtotal) + Phí bổ sung cho tùy chọn cá nhân hóa (extra fee) - Giảm giá của cửa hàng (Store discount) (nếu có) (chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế)
Tổng giá sản xuất và in sản phẩm (Total basecost) = Tổng [Basecost của từng sản phẩm x Số lượng]
Điều chỉnh phí vận chuyển (Adjustment of shipping fee) = Phí vận chuyển thực tế - Chi phí vận chuyển mặc định của PrintBase. Nếu bạn thiết lập phí vận chuyển mới cho một mặt hàng cao hơn phí vận chuyển mặc định của PrintBase, bạn sẽ nhận được khoản tiền đã điều chỉnh (sau khi trừ phí cổng thanh toán) làm lợi nhuận. Ngược lại, nếu phí vận chuyển mới thấp hơn, khoản tiền điều chỉnh sẽ được khấu trừ vào lợi nhuận của bạn.
Phí vận chuyển thực tế = Phí vận chuyển đơn hàng thực tế mà Người mua đã trả cho Người bán
Chi phí vận chuyển mặc định của PrintBase = Chi phí vận chuyển mặc định của đơn hàng trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh phí vận chuyển nào. Bạn có thể tham khảo Catalog của PrintBase để xem chi phí vận chuyển mặc định của từng loại sản phẩm.
Phí xử lý (Handling fee) = Phí cổng thanh toán (Payment fee) + Phí xử lý đơn hàng (Processing fee)
Phí cổng thanh toán (Payment fee) = [Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) + Phí vận chuyển thực tế + Thuế] x 3%
Phí xử lý đơn hàng (Processing fee)= [Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) - Tổng giá sản xuất và in sản phẩm (Total basecost) - Phí cổng thanh toán (Payment fee)] x 4%

* Phí vận chuyển hoặc thuế bán hàng tại Hoa Kỳ (nếu có) sẽ được khấu trừ từ lợi nhuận đơn hàng nếu phần cài đặt cho Free shipping rates được bật trong mục Settings > ShippingShow all prices with tax included được bật trong mục Settings > Taxes.

Đối với các đơn hàng có lợi nhuận bằng $0.00, nếu bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với đơn đặt hàng của bạn (ví dụ: hủy đơn hàng và hoàn tiền, tạm ngưng việc rút tiền để kiểm tra tài khoản), bạn sẽ nhận được thông báo qua email từ đội ngũ ShopBase Moderation. Nếu đơn hàng đã được hoàn thành, Người bán sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh trong quá trình xử lý đơn hàng.

B. Cách xem lợi nhuận từ đơn hàng PrintBaseTừ trang chủ PrintBase, truy cập Orders > All Orders. Chọn đơn hàng bạn muốn xem lợi nhuận để được chuyển tới trang thông tin cụ thể về đơn hàng.


Kéo xuống phần Your profit, chọn Show calculation để xem thông tin chi tiết lợi nhuận đơn hàng. Bạn có thể xem tổng lợi nhuận của đơn hàng, bao gồm tổng giá trị đơn hàng, basecost và các chi phí xử lý khác (bao gồm phí cổng thanh toán và phí xử lý đơn hàng).


Trong trường hợp đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả, mọi lý do sẽ được ghi chép lại trong tiến trình đơn hàng


Khoản hoàn trả cho khách hàng bao gồm hoàn trả phí vận chuyển.
Số tiền thu được từ đơn hàng trên PrintBase sẽ được đưa vào mục Available soon, số tiền này sẽ chuyển trạng thái thành Available to payout sau 24 giờ kể từ khi đơn hàng được đặt. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm ý nghĩa của các khoản tiền trong tài khoản ShopBase Balance và để biết cách gửi yêu cầu rút tiền từ PrintBase về tài khoản PingPong hoặc Payoneer của bạn.
Các đơn đặt hàng có dấu hiệu gian lận hoặc đơn đặt hàng cần đợi khách hàng xác nhận do khách hàng cập nhật đơn hàng hoặc lý do khác thì số tiền của đơn hàng đó được tạm giữ và sẽ được chuyển sang mục Available to payout muộn hơn.
Bạn nên yêu cầu rút tiền trong giờ làm việc để được phê duyệt và nhận tiền sớm nhất.

Bài viết liên quanNhững điều cần biết về ShopBase Balance
Xem một đơn hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Hiểu về chí phí và thời gian vận chuyển của PrintBase
Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng trên PrintBase
Sử dụng Mockup sản phẩm
Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Quản lý thuế bán hàng tại Hoa Kỳ trên cửa hàng PrintBase
Các câu hỏi thường gặp về thuế trên PrintBase

Cập nhật vào: 03/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!