Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trang cảm ơn (hay còn gọi là trang Thank you) là trang mà khách hàng được dẫn đến sau khi hoàn thành thanh toán cho đơn đặt hàng của họ. Trong trường hợp bạn không muốn hình ảnh sản phẩm xuất hiện trong trang cảm ơn, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để biết cách ẩn chúng trên cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên ShopBase, đi tới Online Store > Preferences


Cuộn xuống phần Additional scripts, dán mã code dưới đây vào tab Head

<script>
window.sbsdk.ready(function() {
window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
switch (context.type) {
case 'post_checkout':
// Inject code tracking at thank you page here
document.querySelectorAll('.order-summary__section--product-list').forEach(function(e) {
e.remove();
})
break;
default:
break;
};
});
});
</script>Ấn Save để lưu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!