Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm mã theo dõi trên trang thank-you của cửa hàng

Mã theo dõi là những đoạn mã code được gắn với trang web để ghi nhận thông tin của khách hàng khi mua hàng. Bạn có thể tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các kênh khác nhau bằng cách chèn mã theo dõi trên trang cảm ơn (trang thank you) của cửa hàng. Đối với mã theo dõi do bên thứ ba cung cấp sẽ được sử dụng như tập lệnh bổ sung (Additional scripts) trong trang quản trị cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm mã theo dõi vào trang thank-you chỉ trong một vài bước đơn giản!

Nội dung bài viếtA. Cách thêm mã theo dõi trên trang thank-you
B. Các loại mã theo dõi

A. Cách thêm mã theo dõi trên trang thank-youTại trang quản trị cửa hàng, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Cài đặt ưu tiên (Preferences).


Đi tới mục Scripts bổ sung (Additional scripts) > Đầu (Head).


Sao chép và dán đoạn script dưới đây vào mục Đầu (Head).

<script> 
window.sbsdk.ready(function() {
  window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
    if (context.type === 'post_checkout') {
      // Inject code tracking here
    }
  });
});
</script>

Thay đoạn script theo dõi (do bên thứ ba cung cấp) trong mục // Inject code tracking here.

Nhấp Lưu (Save) để lưu thay đổi.

B. Các loại mã theo dõiMã theo dõi Facebook Pixel

Bạn có thể cài đặt Facebook Pixel để theo dõi hành vi của khách hàng khi đến trang thanh toán và hoàn tất mua hàng, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.

Mã theo dõi Google Ads

Ngoài Facebook Pixel, bạn có thể sử dụng mã theo dõi chuyển đổi của Google trong quá trình thanh toán của khách hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng.

Mã theo dõi Twitter

Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tích hợp Twitter conversion tracking ID vào cửa hàng ShopBase.

Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm

Cập nhật vào: 29/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!