Bài viết này cũng có sẵn trong:
Mega menu là dạng menu mở rộng với nhiều lựa chọn hiển thị các mục và liên kết sản phẩm. Đây là lựa chọn thiết kế phù hợp cho mục đích hiển thị nhiều lựa chọn hay liệt kê các sản phẩm/bộ sưu tập thành các đề mục nhỏ hơn, giúp người mua hàng dễ dàng tham khảo và chọn lựa sản phẩm.

Mega menu sẽ được hiển thị như sau trên phiên bản máy tính:Trên phiên bản điện thoại, các cột trong Mega menu sẽ được xếp theo chiều dọc. Tất cả các menu được thêm trong Mega menu sẽ hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống như ảnh dưới đây:Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Mega Menu trong chủ đề Roller.

Nội dung bài viết

A. Tạo Mega Menu
B. Cài đặt Mega Menu

A. Tạo Mega Menu

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize.Trong phần Settings chọn Mega Menu. Bạn có thể tạo tối đa 5 mega menus trên cửa hàng. Khi có ít nhất 1 mega menu được bật, bạn sẽ thấy mục Mega Menu được liệt kê trong phần Sections:


Với mỗi mega menu được bật, trong mục Link title, nhập tiêu đề của menu mà bạn muốn thêm vào mega menu. Sau đó, bạn có thể bổ sung cột trong mega menu bằng cách nhấp vào Column.Tên tiêu đề của menu cần được nhập chính xác ký tự theo Main Menu (không phân biệt chữ hoa). Ví dụ, nếu bạn muốn mega menu hiển thị dưới mục "MEN", mục Link title sẽ phải điền chính xác là "MEN".

Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

B. Cài đặt Mega Menu

Mục Content cho phép tùy chỉnh nội dung trong các mục cụ thể của mega menu như Top Content, Navigation, và Bottom Content. Nội dung trong các mục này đều không bắt buộc và bạn có thể xóa để bỏ qua nếu muốn.

Top Content: cho phép bạn chỉnh sửa Text area (văn bản), Image (hình ảnh), Image caption (tiêu đề hình ảnh), và Image link (liên kết hình ảnh).Navigation: cho phép tạo tối đa 4 menus. Bạn có thể chọn menu trong danh sách và thêm link vào tiêu đề menu:Bottom Content: phần Bottom Content tương tự như Top Content, sẽ được hiển thị tại phía cuối của mỗi cột. Phần này cho phép bạn chỉnh sửa Image (hình ảnh), Image caption (tiêu đề hình ảnh), Image link (liên kết hình ảnh), và Text area (văn bản):Bài viết liên quan

Tạo một menu
Tùy chỉnh mục Header trên trang cửa hàng
Các mục thiết lập trên trang chủ
Các mục thiết lập trên trang sản phẩm
Tùy chỉnh Roller Theme: Cài đặt màu
Tính năng dịch ngôn ngữ trên cửa hàng
Tính năng chuyển đổi tiền tệ trên cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!