Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Roller Theme: Mega menu

Mega menu là dạng menu mở rộng với nhiều lựa chọn hiển thị các mục và liên kết sản phẩm. Đây là lựa chọn thiết kế phù hợp cho mục đích hiển thị nhiều lựa chọn hay liệt kê các sản phẩm/bộ sưu tập thành các đề mục nhỏ hơn, giúp người mua hàng dễ dàng tham khảo và chọn lựa sản phẩm.

Mega menu sẽ được hiển thị như sau trên phiên bản máy tính:Trên phiên bản điện thoại, các cột trong Mega menu sẽ được xếp theo chiều dọc. Tất cả các menu được thêm trong Mega menu sẽ hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống như ảnh dưới đây:Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Mega Menu trong chủ đề Roller.

Nội dung bài viếtA. Tạo Mega Menu
B. Cài đặt Mega Menu

A. Tạo Mega MenuTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize.


Trong mục Header của tab Sections, nhấp vào Add block.


Chọn Mega menu.


Với mỗi mega menu được bật, trong mục Link title, nhập tiêu đề của menu khớp với liên kết trong main menu mà bạn muốn mega menu hiển thị bên dưới.


Tên tiêu đề của menu cần được nhập chính xác ký tự theo main menu (không phân biệt chữ hoa). Ví dụ, nếu bạn muốn mega menu hiển thị dưới mục "MEN", mục Link title sẽ phải điền chính xác là "MEN".
Để thêm một cột mới vào một liên kết trong main menu, lặp lại bước 2 và 3 để thêm một mega menu khác. Sau đó, trong Link title, nhập lại liên kết của main menu.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

B. Cài đặt Mega MenuMục Content cho phép tùy chỉnh nội dung trong các mục cụ thể của mega menu như Top Content, Navigation, và Bottom Content. Nội dung trong các mục này đều không bắt buộc và bạn có thể xóa để bỏ qua nếu muốn.

Top Content: cho phép bạn chỉnh sửa Text area (văn bản), Image (hình ảnh), Image caption (tiêu đề hình ảnh), và Image link (liên kết hình ảnh).


Navigation: cho phép tạo tối đa 4 menus. Bạn có thể chọn menu trong danh sách và thêm link vào tiêu đề menu. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm menu vào cửa hàng của bạn.


Bottom Content: phần Bottom Content tương tự như Top Content, sẽ được hiển thị tại phía cuối của mỗi cột. Phần này cho phép bạn chỉnh sửa Image (hình ảnh), Image caption (tiêu đề hình ảnh), Image link (liên kết hình ảnh), và Text area (văn bản):Bài viết liên quanTạo một menu
Tùy chỉnh mục Header trên trang cửa hàng
Các mục thiết lập trên trang chủ
Các mục thiết lập trên trang sản phẩm
Tùy chỉnh Roller Theme: Cài đặt màu
Tính năng dịch ngôn ngữ trên cửa hàng
Tính năng chuyển đổi tiền tệ trên cửa hàng

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!