Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm thông báo tùy chỉnh cho trang thank you

Nếu vào các dịp đặc biệt như ngày lễ, tết và nguồn cung cấp hàng hóa bị xử lý chậm hơn bình thường, bạn có thể thêm thông báo để khách hàng nắm được thông tin tại trang thank you sau khi mua hàng để tránh trường hợp đơn bị hủy do giao hàng chậm trễ.Hướng DẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize > Checkout Page > More Customization > Put your custom JavaScript code here to add and change some content of Checkout pages.Dán đoạn script sau:

var message = 'We are committed to delivering your orders as soon as possible.';

function addMessageBlock() {
 setTimeout(function() {
  const contentBoxes = document.querySelectorAll('#checkout .main .content-box');
  if (!contentBoxes || contentBoxes.length === 0) {
   return;
  }

  const messageBox = '<div class="content-box" id="additional-content-box"><div class="content-box__row"><div class="content-box__wrapper"><p class="os-step__description">' + message + '</p></div></div></div>';
  if (!document.getElementById("additional-content-box")) {
   contentBoxes[0].insertAdjacentHTML('afterend', messageBox);
  }
 }, 500);
}

window.sbsdk.ready(function() {
 window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
   if (context.type === 'post_checkout') {
    addMessageBlock();
   }
 });
});


Bạn có thể thay đổi nội dung thông báo trong phần var message theo ý muốn.

Nhấp Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quanThêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Thêm script tùy chỉnh cho trang thank-you trên cửa hàng
Thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng của bạn

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!