Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn đã cố gắng nhập sản phẩm bằng CSV nhưng có gì đó không đúng? Nếu có, bạn có thể muốn xem danh sách kiểm tra của chúng tôi dưới đây để tìm hiểu lý do và chỉnh sửa.

A. Định dạng tệp CSV không chính xác
B. Các vấn đề từ Excel
C. Lưu lượng truy cập lớn từ các cửa hàng khác
D. Nhập vượt quá hạn ngạch

Nếu bạn đã kiểm tra tất cả các sự cố có thể xảy ra nhưng vẫn không thể nhập, vui lòng chat và cho chúng tôi biết.


A. Định dạng tệp CSV không chính xác

Bạn nên tải xuống tệp CSV mẫu và kiểm tra xem bạn có đang theo mẫu này không. Xin lưu ý:
Tên và thứ tự của các cột (từ trái sang phải) phải theo tệp mẫu chính xác.
Mỗi hàng đại diện cho một sản phẩm hoặc biến thể. Các hàng có cùng handle sẽ là các biến thể cho một sản phẩm cụ thể.

B. Các vấn đề từ Excel

Nếu phiên bản Excel của bạn xuất định dạng tệp CSV khác với định dạng bắt buộc, sự cố có thể xảy ra. Để kiểm tra điều này, vui lòng tải tệp CSV của bạn lên Google Sheets, sau đó tải xuống dưới dạng tệp CSV mới và tải lại tệp mới.

C. Lưu lượng truy cập lớn từ các cửa hàng khác

Trong trường hợp nhiều cửa hàng khác đang tải tệp lên hệ thống, bạn có thể không thể tải nó lên. Vui lòng đợi khoảng 1-2 giờ, sau đó thử lại.

D. Nhập vượt quá hạn ngạch

Mỗi gói đăng ký đi kèm với một giới hạn về số lượng sản phẩm bạn có thể nhập bằng tệp CSV mỗi ngày:
Gói dùng thử / Cơ bản: 3.000 sản phẩm / ngày
Gói tiêu chuẩn: 6.000 sản phẩm / ngày
Gói Pro: 30.000 sản phẩm / ngày

Khi bạn đạt đến hạn ngạch, thông báo lỗi sẽ bật lên như bên dưới:

Trong trường hợp này, bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công vào ShopBase hoặc vui lòng đợi đến ngày hôm sau để tiếp tục.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!