Bài viết về: Facebook
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xử lý một số lỗi thường gặp khi thêm nguồn cấp dữ liệu lên Facebook

Khi gửi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Facebook, có rất nhiều lỗi mà bạn có thể mắc phải như nguồn cấp dữ liệu của bạn có định dạng không chính xác hoặc bị thiếu thông tin, hoặc Facebook không thể truy cập được vào nguồn cấp dữ liệu. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin và cách khắc phục các vấn đề bạn thường gặp phải. Nếu bạn không thể khắc phục được các vấn đề xảy ra, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của ShopBase và gửi đường dẫn nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, thông tin cửa hàng và ảnh chụp màn hình lỗi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn khắc phục.

Nội dung bài viếtA. Lỗi liên quan đến dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu
B. Vị trí tệp nguồn cấp dữ liệu không hợp lệ
C. Lỗi truy cập nguồn cấp dữ liệu
D. Liên kết độc hại
E. Nguồn cấp dữ liệu tải lên chậm do kích thước tệp quá lớn

A. Lỗi liên quan đến dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệuCác lỗi này xảy ra là do các sản phẩm của bạn bị thiếu thông tin hoặc các thông tin thiếu chính xác. Các lỗi thường gặp là:

Liên kết URL bị thiếu hoặc không hợp lệ


Đối với mỗi sản phẩm, cần phải có liên kết đến trang đích của website mà khách hàng của bạn có thể nhấp vào đó để tìm hiểu thêm về sản phẩm đó.

Liên kết phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://.
Các liên kết phải còn hoạt động. Vui lòng sao chép và dán liên kết vào một tab mới trên trình duyệt để kiểm tra.
Ưu tiên sử dụng liên kết đến trang được tối ưu hóa cho di động.
Không liên kết đến nhưng trang yêu cầu mọi người phải đăng nhập hoặc đăng ký mới được xem mặt hàng.
Sử dụng URL không thay đổi thường xuyên.

Ví dụ:
URL đúng: https://shop.domain/abcdef
URL sai: shop.domain/abcdef

Liên kết hình ảnh bị thiếu hoặc không hợp lệ


Bạn phải thêm hình ảnh cho mỗi sản phẩm và biến thể sản phẩm để các hình ảnh sản phẩm hiển thị khi chạy quảng cáo.

Liên kết hình ảnh phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://.
Các liên kết phải còn hoạt động. Vui lòng sao chép và dán liên kết vào một tab mới trên trình duyệt để kiểm tra.

Ví dụ:
Liên kết hình ảnh hợp lệ: https://img.shopbasecdn.com/123123
Liên kết hình ảnh không hợp lệ: img.shopbasecdn.com/123123

Giá sản phẩm bị thiếu hoặc không chính xác


Bạn cần thêm giá cho các sản phẩm của bạn theo các tiêu chuẩn dưới đây:

Định dạng giá đúng cách. Sử dụng mã đơn vị tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO thay cho ký hiệu đơn vị tiền tệ, ví dụ: 9.99 USD hoặc 24.5 EUR.
Đảm bảo giá trong nguồn cấp dữ liệu là chính xác và khớp với giá trên website của bạn.
Không tính phí vận chuyển hoặc các khoản phí khác vào giá.

Ví dụ:
Định dạng đúng: 9.99 USD
Định dạng sai: $9.99, 9.99$ hoặc 9.99

Thiếu mô tả hoặc mô tả viết bằng chữ in hoa


Hầu hết các loại danh mục sản phẩm đều yêu cầu bạn phải viết mô tả cho mặt hàng. Vậy nên, hãy nhớ thêm cột này vào nguồn cấp dữ liệu của bạn

Nhập thông tin chính xác và có liên quan trên các sản phẩm.
Không nhập liên kết vào cột description (mô tả sản phẩm).
Giới hạn mô tả ở 5000 ký tự.
Không viết hoa toàn bộ mô tả vì khách hàng có thể hiểu nhầm quảng cáo của bạn là SPAM hoặc nội dung marketing gian lận.

Ví dụ:
Định dạng đúng: Easy to adjust and doesn't bother you to wear, super cute. Handmade weave hand or ankle jewelry with sea wave decor, three layers, very stylish and charming. Wearing this as a bracelet or anklet, enhance the natural look every day.
Định dạng sai: EASY TO ADJUST AND DOESN'T BOTHER YOU TO WEAR, SUPER CUTE. HANDMADE WEAVE HAND OR ANKLE JEWELRY WITH SEA WAVE DECOR, THREE LAYERS, VERY STYLISH AND CHARMING. WEARING THIS AS A BRACELET OR ANKLET, ENHANCE THE NATURAL LOOK EVERY DAY

Tên sản phẩm không hợp lệ


Các sản phẩm đều phải có tên, nếu xảy ra lỗi về tên không hợp lệ, bạn cần kiểm tra các yêu cầu dưới đây để đảm bảo thông tin được chính xác:

Nhập tên phù hợp cho các sản phẩm của bạn.
Không nên viết hoa tên sản phẩm vì khách hàng có thể hiểu nhầm với SPAM hoặc nội dung marketing gian lận.
Giới hạn tên ở 150 ký tự.
Soát lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp trong tên sản phẩm.

Ví dụ:
Định dạng đúng: Beachy Anklets
Định dạng sai: BEACHY ANKLETS

Sản phẩm bị trùng lặp


Bạn sẽ không thể tải được sản phẩm lên nếu sản phẩm đã được tải lên trước đó

Gỡ các sản phẩm bị trùng ra khỏi website của bạn
Sau khi gỡ bỏ các sản phẩm bị trùng, hãy tải nguồn cấp dữ liệu lên lần nữa để cập nhật lại danh mục

B. Vị trí tệp nguồn cấp dữ liệu không hợp lệNếu bạn lưu trữ nguồn cấp dữ liệu trên một máy chủ khác (chẳng hạn như Dropbox) và nhìn thấy thông báo lỗi khi cố gắng tải lên, URL của nguồn cấp dữ liệu có thể không chuyển hướng đến đúng vị trí. Nên bạn phải:

Đảm bảo nhập URL bắt đầu bằng http:// hoặc https://.
Kiểm tra để đảm bảo rằng URL liên kết dẫn đến nguồn cấp dữ liệu. Mở tab mới trên trình duyệt rồi sao chép và dán URL vào đó để kiểm tra.

C. Lỗi truy cập nguồn cấp dữ liệuNếu bạn không thể tải lên dữ liệu của nguồn cấp và gặp Lỗi yêu cầu (Bad request), tức là Máy chủ HTTP lưu trữ nguồn cấp dữ liệu không hiểu yêu cầu từ Facebook. Lỗi này xảy ra là do trình duyệt của bạn tự động điền thông tin đăng nhập Facebook vào Save login details (optional). Bạn cần xóa thông tin đăng nhập ở đây trước khi tải dữ liệu lên Facebook.Nếu bạn gặp lỗi Failed to Connect to FTP Server (không thể kết nối với máy chủ FTP), Fetching Feed from HTTP Server Failed (tìm nạp nguồn cấp dữ liệu từ máy chủ HTTP không thành công) hoặc Your Data Feed File Couldn't Be Accessed (không thể truy cập tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn), hãy kiểm tra lại quá trình gửi nguồn cấp dữ liệu lên Facebook để đảm bảo rằng:

URL bạn cung cấp cho Facebook đúng là URL lưu trữ tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn (URL không phải là tên miền trang web cũng không phải là trang sản phẩm).
URL vẫn còn hoạt động. Mở một tab mới trên trình duyệt và kiểm tra URL để đảm bảo rằng URL đó mở ra nguồn cấp dữ liệu của bạn và không chuyển đến một trang bị lỗi, chẳng hạn như lỗi 503 hoặc 404.

D. Liên kết độc hạiNếu bạn nhận được thông báo lỗi về liên kết độc hại trong nguồn cấp dữ liệu của mình, hãy kiểm tra lại liên kết trong nguồn cấp dữ liệu của bạn hoặc vui lòng liên hệ với ShopBase hoặc bộ phận hỗ trợ của Facebook để giải quyết vấn đề này.

E. Nguồn cấp dữ liệu tải lên chậm do kích thước tệp quá lớnĐôi khi, các tệp nguồn cấp dữ liệu lớn có thể làm tốc độ tải lên chậm hoặc không tải lên được. Nếu bạn mất quá nhiều thời gian để tải nguồn cấp dữ liệu lên, hãy gửi đường dẫn tệp nguồn cấp dữ liệu, thông tin cửa hàng và ảnh chụp màn hình lỗi cho đội ngũ hỗ trợ khách hàng của ShopBase để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề này.

Bài viết liên quanTổng quan về Tiếp thị đa kênh
Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm tạo trên ShopBase vào Facebook Business

Cập nhật vào: 12/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!