Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Cart drawer trong Website Builder

Cart drawer hiển thị phía bên trái trang khi nhấp vào biểu tượng giỏ hàng, giúp khách hàng xem lại giỏ hàng dù họ đang ở đâu trong cửa hàng của bạn. Với thiết kế rõ ràng. Cart drawer được tạo theo mặc định trong cửa hàng và luôn nằm trong phần Header đầu trang của Website Builder.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa Cart drawer trên cửa hàng của bạn.

Trước khi tùy chỉnh, bạn cần cài đặt Giỏ hàng của mình để mở Cart drawer để hiển thị Cart drawer khi người mua nhấp vào biểu tượng Giỏ hàng trên tiêu đề. Truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.


Các nội dung được mặc định hiển thị đầy đủ trong Cart drawer để khách hàng có thể dễ dàng xem giỏ hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉnh sửa các nội dung này theo ý muốn.

Heading (Tiêu đề): Hiển thị tiêu đề của Cart drawer.


Cart goal: Thông điệp khuyến khích khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Truy cập vào bài viết này để biết thêm thông tin.


Cart items (sản phẩm trong giỏ hàng): Hiển thị danh sách các mặt hàng trong giỏ hàng.


Cart Summary (Tóm tắt giỏ hàng): Hiển thị tổng giá trị các sản phẩm trong giỏ hàng.


Button (Nút): Chuyển đến giỏ hàng (chuyển hướng người mua đến trang Giỏ hàng) hoặc nút Checkout (chuyển hướng người mua đến trang Checkout), giúp điều hướng khách hàng tốt hơn.Bài viết liên quanTùy chỉnh giỏ hàng với Website Builder
Tùy chỉnh Cart goal trong Website Builder
Tùy chỉnh Mini Cart ở Website Builder
Tùy chỉnh Cart items trong Website Builder
Tùy chỉnh Checkout form ở Website Builder
Thiết lập tiến trình đơn hàng với Website Builder

Cập nhật vào: 06/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!