Bài viết về: Klaviyo
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về Klaviyo

Klaviyo là một nền tảng tiếp thị qua email được các doanh nghiệp thương mại điện tử thường xuyên sử dụng vì có tính năng tự động hóa tiếp thị qua email và SMS mạnh mẽ. Việc thiết lập Klaviyo cho cửa hàng giúp bạn gửi các chiến dịch email đến khách hàng, từ đó cải thiện mức độ gắn kết của khách hàng với thương hiệu của mình, đồng thời gia tăng doanh thu bằng các chiến dịch được tuỳ chỉnh cho từng nhóm khách hàng.

Bài viết này sẽ tổng hợp những thông tin cần thiết và hướng dẫn bạn sử dụng Klaviyo trên cửa hàng một cách hiệu quả nhất.

Nội dung bài viếtTích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn
Kích hoạt luồng gửi email tự động của Klaviyo
Thiết lập các tính năng cần thiết trên Klaviyo để gửi email
Gửi chiến dịch email đến khách hàng với Klaviyo
Hiểu dữ liệu ShopBase của bạn trong Klaviyo
Tạo mẫu email trên Klaviyo
Quản lý các chiến dịch email trên Klaviyo
Quản lý luồng tự động trên Klaviyo

Bài viết liên quanTổng quan về mục Preferences

Cập nhật vào: 23/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!