Bài viết về: Khách hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về khách hàng

Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Việc nắm được thông tin của khách hàng giúp cửa hàng thực hiện chăm sóc khách hàng, tiếp thị lại tốt hơn. Phần này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các thao tác liên quan đến khách hàng như thêm thông tin khách hàng mới vào danh sách khách hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng hiện có, nhập và xuất thông tin khách hàng bằng file CSV.

Nội dung phần này bao gồmThêm một khách hàng mới vào cửa hàng
Chỉnh sửa thông tin của khách hàng
Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV
Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV
Xem lịch sử phiên truy cập

Cập nhật vào: 21/01/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!