Bài viết về: Khách hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV

Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Nếu bạn có sẵn danh sách khách hàng muốn sử dụng trên ShopBase, bạn có thể cập nhật thông tin bằng tệp CSV và tải lên trên trang quản trị ShopBase. Vui lòng tham khảo thêm bài viết hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nhập thông tin khách hàng lên cửa hàng bằng tệp CSV.

Hướng dẫnChuẩn bị tệp CSV thông tin khách hàng theo đúng tệp CSV mẫu ShopBase cung cấp. Trong đó:

First Name: Tên khách hàng.
Last Name: Họ khách hàng.
Email: Địa chỉ email khách hàng.
Company: Tên công ty (nếu có).
Address 1: Dòng địa chỉ đầu tiên.
Address 2: Dòng địa chỉ thứ hai, nếu có.
City: Thành phố khách hàng đang sinh sống.
Province: Quận/Bang/Tỉnh khách hàng đang sinh sống.
Province Code: Mã vùng. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Country: Đất nước khách hàng đang sinh sống
Country Code: Mã quốc gia. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Zip: Mã bưu điện/Zip code của khu vực khách hàng sinh sống
Phone: Số điện thoại khách hàng.
Subscribe Email: Cài đặt liệu khách hàng có đồng ý đăng ký nhận email hay không. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không)
Accepts Marketing: Cài đặt liệu khách hàng có muốn nhận email quảng cáo. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không)
Total Spent: Tổng số tiền khách đã chi. Dữ liệu không cần thêm kí hiệu tiền tệ, hệ thống sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng.
Total Orders: Tổng số đơn hàng khách hàng đã mua.
Tags: Danh sách các thẻ (được phân cách bởi dấu phẩy) để mô tả khách hàng.
Note: Các thông tin bổ sung về khách hàng.
Tax Exempt: Mô tả khách có thuộc diện được miễn thuế hay không. Các trường có thể điền là yes (có) hoặc no (không).
CPF/CNPJ Number: Số nhận dạng người nộp thuế Cá nhân/Doanh nghiệp (chỉ cấp cho những người sống ở Brazil).

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Khách hàng (Customer). Nhấp vào Nhập (Import).


Hộp thoại Nhập khách hàng bằng CSV (Import Customers By CSV) hiện ra, kéo thả tệp CSV từ máy tính vào ô Thả file của bạn ở đây hoặc nhấp để tải lên (Drop your files here or click to upload) hoặc nháy đúp chuột hai lần vào ô Thả file của bạn ở đây hoặc nhấp để tải lên (Drop your files here or click to upload) rồi chọn tệp từ máy tính để tải lên. Đánh dấu tích để chọn ô Ghi đè những khách hàng hiện tại có cùng email (Overwrite existing customers that have the same email) nếu bạn muốn thay đổi dữ liệu khách hàng trên trang quản trị cửa hàng bằng dữ liệu khách hàng trong tệp CSV với điều kiện hai dữ liệu này có cùng email khách hàng.


Nhấp vào Nhập khách hàng (Import customers) để nhập thông tin khách hàng lên trang quản trị ShopBase. Những khách hàng được nhập thông tin từ tệp CSV sẽ được xuất hiện trong danh sách khách hàng ở mục Khách hàng (Customers) của trang quản trị ShopBase.Bài viết liên quanThêm một khách hàng mới vào cửa hàng
Chỉnh sửa thông tin của khách hàng
Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV

Cập nhật vào: 05/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!