Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Nếu bạn có sẵn danh sách khách hàng muốn sử dụng trên ShopBase, bạn có thể cập nhật thông tin bằng tệp CSV và tải lên trên trang quản trị ShopBase. Vui lòng tham khảo thêm bài viết hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nhập thông tin khách hàng lên cửa hàng bằng tệp CSV.

Hướng dẫn

Chuẩn bị tệp CSV thông tin khách hàng theo đúng tệp CSV mẫu ShopBase cung cấp. Trong đó:

First Name: Tên khách hàng
Last Name: Họ khách hàng
Email: Địa chỉ email khách hàng
Company: Tên công ty (nếu có)
Address 1: Dòng địa chỉ đầu tiên
Address 2: Dòng địa chỉ thứ hai, nếu có
City: Thành phố khách hàng đang sinh sống
Province: Quận/Bang/Tỉnh khách hàng đang sinh sống
Province Code: Mã vùng. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Country: Đất nước đang sinh sống
Country Code: Mã quốc gia. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Zip: Mã bưu điện/Zip code của khu vực khách hàng sinh sống
Phone: Số điện thoại khách hàng
Subscribe Email: Cài đặt liệu khách hàng có đồng ý đăng ký nhận email hay không. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không)
Accepts Marketing: Cài đặt liệu khách hàng có muốn nhận email quảng cáo. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không)
Total Spent: Tổng số tiền khách đã chi. Dữ liệu không cần thêm kí hiệu tiền tệ, hệ thống sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng
Total Orders: Tổng số đơn hàng khách đã mua
Tags: Danh sách các thẻ (được phân cách bởi dấu phẩy) để mô tả khách hàng.
Note: Các thông tin bổ sung về khách hàng
Tax Exempt: Mô tả khách có thuộc diện được miễn thuế hay không. Các trường có thể điền là yes (có) hoặc no (không)
CPF/CNPJ Number: Số nhận dạng người nộp thuế Cá nhân/Doanh nghiệp (chỉ cấp cho những người sống ở Brazil).

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Customer. Ấn Import.


Hộp thoại Import Customers By CSV hiện ra, kéo thả tệp CSV từ máy tính vào ô Drop your files here or click to upload hoặc nháy đúp chuột hai lần vào ô Drop your files here or click to upload rồi chọn tệp từ máy tính để tải lên. Đánh dấu tích để chọn ô Overwrite existing customers that have the same email nếu bạn muốn thay đổi dữ liệu khách hàng trên trang quản trị cửa hàng bằng dữ liệu khách hàng trong tệp CSV với điều kiện hai dữ liệu này có cùng email khách hàng.


Nhấn Import customers để nhập thông tin khách hàng lên trang quản trị ShopBase. Những khách hàng được nhập thông tin từ tệp CSV sẽ được xuất hiện trong danh sách khách hàng ở mục Customers của trang quản trị ShopBase.

* First Name

Các bài viết liên quan

Thêm một khách hàng mới vào cửa hàng
Chỉnh sửa thông tin của khách hàng
Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!