Bài viết về: Khách hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm một khách hàng mới vào cửa hàng

Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm một khách hàng mới vào cửa hàng.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Khách hàng (Customer).


Nhấp vào Thêm khách hàng (Add customer).


Hệ thống dẫn bạn đến trang chỉnh sửa thông tin khách hàng. Bạn có thể điền thông tin cơ bản như tên, email, số điện thoại khách hàng vào các trường trong mục Tổng quan khách hàng (Customer overview), điền địa chỉ khách hàng vào các trường trong mục Địa chỉ (Address), thêm ghi chú liên quan đến khách hàng trong mục Ghi chú (Notes) và thêm thẻ gắn cho khách hàng trong mục Thẻ (Tags).


Nhấp vào Lưu (Save).

Đối với các khách hàng cũ quay lại mua hàng từ cửa hàng, hệ thống sẽ không tạo mới một hồ sơ khách hàng mới trên trang quản trị mà được cập nhật vào hồ sơ đã tạo trong lần khách hàng mua hàng trước đó.

Bài viết liên quanChỉnh sửa thông tin của khách hàng
Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV
Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV

Cập nhật vào: 04/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!