Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bằng việc kiểm tra lịch sử phiên truy cập của khách hàng, bạn có thể đánh giá mức độ hiệu quả của từng nguồn kênh truy cập và các chiến dịch tiếp thị của các đơn hàng.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Customers. Chọn khách hàng mà bạn muốn xem lịch sử phiên truy cập.


Tại trang chi tiết thông tin khách hàng, bạn có thể xem lịch sử các phiên truy cập tại mục Last sessionUTM parameters.

Source identifier: Kênh dẫn khách hàng đến cửa hàng.
Referring site: URL dẫn khách hàng đến cửa hàng.
First page visited: Trang đầu tiên khách mua hàng truy cập trước khi đặt hàng.
Source: Giá trị của utm_source trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Medium: Giá trị của utm_medium trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Campaign: Giá trị của utm_campaign trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Term: Giá trị của utm_term trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Content: Giá trị của utm_content trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.


Tại mục Last session, nhấp View all sessions để xem tất cả các phiên truy cập của khách hàng vào trang web. Trong cửa sổ Session history, bạn có thể tra cứu các thông tin sau:

TOTAL SESSIONS: tổng cộng tất cả các phiên truy cập của khách hàng vào trang web.
ACTIVITY: kênh và ngày cụ thể của từng phiên truy cập.Nhấp View full session để xem các thông tin sau:

Ngàygiờ chính xác của từng phiên truy cập.
Source identifier: Kênh dẫn khách hàng đến cửa hàng.
Referring site: URL dẫn khách hàng đến cửa hàng.
First page visited: Trang đầu tiên khách mua hàng truy cập trước khi đặt hàng.

Bạn cũng có thể xem chi tiết về các thông số UTM như:

Source: Giá trị của utm_source trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Medium: Giá trị của utm_medium trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Campaign: Giá trị của utm_campaign trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Term: Giá trị của utm_term trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Content: Giá trị của utm_content trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.Bài viết liên quan

Tổng quan về khách hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!