Bài viết về: Khách hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xem lịch sử phiên truy cập

Bằng việc kiểm tra lịch sử phiên truy cập của khách hàng, bạn có thể đánh giá mức độ hiệu quả của từng nguồn kênh truy cập và các chiến dịch tiếp thị của các đơn hàng.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Khách hàng (Customers). Chọn khách hàng mà bạn muốn xem lịch sử phiên truy cập.


Tại trang chi tiết thông tin khách hàng, bạn có thể xem lịch sử các phiên truy cập tại mục Phiên vừa rồi (Last session)Thông số UTM (UTM parameters).

Mã định danh nguồn (Source identifier): Kênh dẫn khách hàng đến cửa hàng.
Trang web giới thiệu (Referring site): URL dẫn khách hàng đến cửa hàng.
Trang đầu tiên đã truy cập (First page visited): Trang đầu tiên khách mua hàng truy cập trước khi đặt hàng.
Nguồn (Source): Giá trị của utm_source trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Trung bình (Medium): Giá trị của utm_medium trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Chiến dịch (Campaign): Giá trị của utm_campaign trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Điều khoản (Term): Giá trị của utm_term trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Nội dung (Content): Giá trị của utm_content trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.


Tại mục Phiên vừa rồi (Last session), nhấp Xem tất cả các phiên (View all sessions) để xem tất cả các phiên truy cập của khách hàng vào trang web. Trong cửa sổ Lịch sử phiên (Session history), bạn có thể tra cứu các thông tin sau:

TẤT CẢ CÁC PHIÊN (TOTAL SESSIONS): tổng cộng tất cả các phiên truy cập của khách hàng vào trang web.
HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY): kênh và ngày cụ thể của từng phiên truy cập.


Nhấp Xem đủ phiên (View full session) để xem các thông tin sau:

Ngàygiờ chính xác của từng phiên truy cập.
Mã định danh nguồn (Source identifier): Kênh dẫn khách hàng đến cửa hàng.
Trang web giới thiệu (Referring site): URL dẫn khách hàng đến cửa hàng.
Trang đầu tiên đã truy cập (First page visited): Trang đầu tiên khách mua hàng truy cập trước khi đặt hàng.

Bạn cũng có thể xem chi tiết về các thông số UTM như:

Nguồn (Source): Giá trị của utm_source trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Trung bình (Medium): Giá trị của utm_medium trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Chiến dịch (Campaign): Giá trị của utm_campaign trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Điều khoản (Term): Giá trị của utm_term trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.
Nội dung (Content): Giá trị của utm_content trong URL tương ứng với trang đầu tiên khách hàng truy cập.Bài viết liên quanTổng quan về khách hàng

Cập nhật vào: 05/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!