Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Customer.


Nếu bạn muốn xuất toàn bộ thông tin khách hàng trên cửa hàng, chỉ cần ấn Export. Trong trường hợp bạn chỉ muốn xuất thông tin một số khách hàng ra tệp CSV, tích chọn các khách hàng trong danh sách rồi ấn Export.


Một hộp thoại hiện ra, bạn chọn danh sách khách hàng cần xuất ra tệp CSV ở mục Export:, bao gồm: Current page (xuất thông tin các khách hàng trong trang hiện tại bạn đang xem), All customers (xuất thông tin của tất cả khách hàng có trên cửa hàng), Selected customer (xuất các khách hàng bạn đã chọn). Lựa chọn định dạng file bạn muốn xuất ra ở mục Export as:.


Nhấp Export để xuất tệp CSV chứa thông tin khách hàng. Trong tệp CSV chứa thông tin khách hàng, có các trường thông tin như sau:

First Name: Tên của khách hàng.
Last Name: Họ của khách hàng.
Email: Địa chỉ email của khách hàng.
Company: Tên công ty (nếu có).
Address 1: Dòng địa chỉ đầu tiên.
Address 2: Dòng địa chỉ thứ hai, nếu có.
City: Thành phố khách hàng đang sinh sống.
Province: Quận/Bang khách hàng đang sinh sống
Province Code: Mã vùng. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Country: Đất nước khách hàng đang sinh sống.
Country Code: Mã quốc gia. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2
Zip: Mã bưu điện/Zip code của khu vực khách hàng đang sinh sống.
Phone: Số điện thoại của khách hàng.
Subscribe Email: Cài đặt liệu khách hàng có muốn đăng ký nhận email từ cửa hàng. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không).
Accepts Marketing: Cài đặt liệu khách hàng có muốn nhận tiếp thị qua email. Các trường có thể điền là TRUE (có) hoặc FALSE (không).
Total Spent: Tổng số tiền khách hàng đã chi. Dữ liệu không cần thêm kí hiệu tiền tệ, hệ thống sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng. Trường này sẽ không được nhập với thông tin chi tiết của khách hàng.
Total Orders: Tổng số đơn hàng khách hàng đã mua. Trường này sẽ không được nhập với thông tin chi tiết của khách hàng.
Tags: Danh sách các thẻ (được phân cách bởi dấu phẩy) để mô tả khách hàng.
Note: Các thông tin bổ sung về khách hàng.
Tax Exempt: Mô tả khách hàng có thuộc diện được miễn thuế hay không. Các trường có thể điền là yes (có) hoặc no (không).
CPF/CNPJ Number: Mã CPF/CNPJ của khách hàng.

Bài viết liên quan

Thêm một khách hàng mới vào cửa hàng
Chỉnh sửa thông tin của khách hàng
Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!