Bài viết về: Phân tích
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan trang phân tích cửa hàng

ShopBase cung cấp công cụ phân tích hiệu suất kinh doanh của cửa hàng bao gồm các thông tin về doanh thu, tỉ lệ chuyển đổi, các sản phẩm bán chạy, số đơn đặt hàng, giá trị trung bình đơn đặt hàng, v.v.. Các công cụ phân tích hiệu suất kinh doanh sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của cửa hàng để từ đó có những điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.

Nội dung phần này bao gồm:Mở trang phân tích cửa hàng
Hiểu các chỉ số trong trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích chuyển đổi
Mở trang phân tích bán hàng ShopBase
Mở trang phân tích bán hàng PrintBase
Mở trang báo cáo thuế
Hiểu về tính năng phân tích Live View cho cửa hàng
Mở báo cáo về Nguồn lưu lượng truy cập (Traffic source) của ShopBase

Cập nhật vào: 09/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!