Bài viết về: Phân tích
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Mở trang báo cáo thuế

Báo cáo thuế của ShopBase cung cấp cho bạn một bản tóm tắt về thuế bán hàng áp dụng trên doanh thu cửa hàng trong khung thời gian đã chọn. Bạn có thể xuất bản báo cáo này dưới dạng tệp CSV để việc báo cáo thuế bán hàng một cách thuận tiện hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về báo cáo thuế của ShopBase.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Phân tích (Analytics) > Báo cáo thuế (Taxes reports).


Theo mặc định, trang Báo cáo thuế (Taxes reports) sẽ hiển thị dữ liệu của ngày truy cập hiện tại. Nếu bạn muốn xem dữ liệu vào khung thời gian khác, nhấp vào Hôm nay (Today) và nhấp vào ngày hiển thị phía dưới, rồi chọn khung giờ theo mong muốn, ví dụ như "7 ngày trước (last 7 days)" , hoặc bạn cũng có thể thiết lập khung giờ theo ý muốn bằng cách chọn vào các ngày trong lịch. Sau khi chọn khung giờ để xem báo cáo thuế, nhấp vào Xác nhận (Apply).

Nhấp vào ngày trong lịch để thay đổi khoảng thời gian

Trang Báo cáo thuế (Taxes reports) sẽ hiển thị những thông tin sau:
Đơn hàng (Order): Tên đơn hàng thu thuế.
Quốc gia (Country): Quốc gia vận chuyển hàng đến của đơn hàng thu thuế.
Lãnh thổ (Region): Khu vực vận chuyển hàng đến của đơn đặt hàng thu thuế.
Tên thuế (Tax name): Tên thuế đã thu.
Thuế suất (Tax rate): Phần trăm thuế thu được.
Khoản thuế (Tax amount): Giá trị thuế thu được.
Hoàn thuế (Refund tax): Giá trị thuế được hoàn trả của từng đơn hàng (nếu có). Nếu không có tiền hoàn trả, giá trị sẽ được hiển thị là $0,00.
Tổng thuế (Total tax) = Tổng số tiền thuế - Tiền thuế được hoàn.


Chọn Xuất (Export) để xuất báo cáo thuế sang tệp CSV.


Tại cửa sổ pop-up, chọn:
Trang hiện tại (Current page) để xuất báo cáo thuế cho các đơn hàng trên trang hiện tại.
Đơn hàng theo ngày (Orders by date) để xuất đơn hàng theo ngày và lọc khung thời gian của các đơn hàng bạn muốn xuất.
Báo cáo đầy đủ (Full report) để xuất báo cáo thuế cho tất cả các đơn hàng.Bài viết liên quanTổng quan trang phân tích cửa hàng

Cập nhật vào: 08/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!