Bài viết này cũng có sẵn trong:
Báo cáo thuế của ShopBase cung cấp cho bạn một bản tóm tắt về thuế bán hàng áp dụng trên doanh thu cửa hàng trong khung thời gian đã chọn. Bạn có thể xuất bản báo cáo này dưới dạng tệp CSV để việc báo cáo thuế bán hàng một cách thuận tiện hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về báo cáo thuế của ShopBase.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Analytics > Taxes reports.

Theo mặc định, trang Taxes reports sẽ hiển thị dữ liệu của ngày truy cập hiện tại. Nếu bạn muốn xem dữ liệu vào khung thời gian khác, nhấp vào Today và nhấp vào ngày hiển thị phía dưới, rồi chọn khung giờ theo mong muốn, ví dụ như "last 7 days" (7 ngày trước), hoặc bạn cũng có thể thiết lập khung giờ theo ý muốn bằng cách chọn vào các ngày trong lịch. Sau khi chọn khung giờ để xem báo cáo thuế, nhấp vào Apply.

Nhấp vào ngày trong lịch để thay đổi khoảng thời gian


Trang Taxes reports sẽ hiển thị những thông tin sau:

Order: Tên đơn hàng thu thuế.
Country: Quốc gia vận chuyển hàng đến của đơn hàng thu thuế.
Region: Khu vực vận chuyển hàng đến của đơn đặt hàng thu thuế.
Tax name: Tên thuế đã thu.
Tax rate: Phần trăm thuế thu được.
Tax amount: Giá trị thuế thu được.
Refund tax: Giá trị thuế được hoàn trả của từng đơn hàng (nếu có). Nếu không có tiền hoàn trả, giá trị sẽ được hiển thị là $0,00.
Total tax = Tổng số tiền thuế - Tiền thuế được hoàn.


Chọn Export để xuất báo cáo thuế sang tệp CSV.


Tại cửa sổ pop-up, chọn:

Current page để xuất báo cáo thuế cho các đơn hàng trên trang hiện tại.
Orders by date để xuất đơn hàng theo ngày và lọc khung thời gian của các đơn hàng bạn muốn xuất.
Full report để xuất báo cáo thuế cho tất cả các đơn hàng.Bài viết liên quan

Tổng quan trang phân tích cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!