Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn mở trang phân tích kết quả bán hàng của cửa hàng trên trang quản trị PrintBase. Từ đó giúp bạn có cái nhìn tổng quan về kết quả của cửa hàng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị PrintBase, đi tới mục Sales reports của phần Analytics.


Tại trang phân tích bán hàng:

Nếu bạn có nhiều cửa hàng, bạn có thể chọn cửa hàng mà mình muốn xem phân tích bán hàng bằng cách bấm vào Current store và đánh dấu tích để chọn những cửa hàng bạn muốn xem chỉ số phân tích trong danh sách các cửa hàng được hiển thị ở menu đổ xuống.


Theo mặc định, trang phân tích bán hàng hiển thị dữ liệu cho ngày hôm nay. Nếu bạn muốn xem dữ liệu cho một khoảng thời gian khác, hãy nhấp vào Today sau đó nhấp vào ngày như hình dưới và chọn một phạm vi ngày bạn muốn, chẳng hạn như 7 ngày qua hoặc bạn có thể đặt khoảng thời gian tùy chỉnh bằng cách nhấp vào ngày trên lịch. Sau khi chọn khoảng thời gian để xem phân tích bán hàng, nhấn Apply.

Nhấp vào ngày để thay đổi khoảng thời gian hiển thị báo cáo


Bạn có thể chọn loại phân tích bán hàng ở mục Report by bao gồm Gross profit (phân tích lợi nhuận gộp của tất cả các chiến dịch trên cửa hàng theo ngày), Campaign (phân tích hiệu quả bán hàng của các chiến dịch trên cửa hàng), Variant option (phân tích hiệu quả bán hàng được phân loại theo biến thể sản phẩm).


Bạn có thể chọn xem thống kê chiến dịch có đơn hàng hoặc không có đơn hàng hoặc cả hai bằng cách nhấp vào Campaign has sales.


Bạn có thể chọn xem phân tích kết quả bán hàng của một nhân viên bán được bằng cách nhấn vào Staff.


Bạn có thể đánh tên chiến dịch vào thanh tìm kiếm để xem phân tích riêng về chiến dịch đó.


Sau các cài đặt ở bước 2, bạn có thể xem phân tích bán hàng ở ngay phía bên dướiCác bài viết liên quan

Mở trang phân tích cửa hàng
Hiểu các chỉ số trong trang phân tích cửa hàng
Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàng
Hiểu cách tính lợi nhuận trên PrintBase và rút tiền về tài khoản
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!