Bài viết về: Phân tích
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Mở trang phân tích bán hàng PrintBase

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn mở trang phân tích kết quả bán hàng của cửa hàng trên trang quản trị PrintBase. Từ đó giúp bạn có cái nhìn tổng quan về kết quả của cửa hàng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.

Hướng dẫnTừ trang quản trị PrintBase, đi tới mục Báo cáo bán hàng (Sales reports) của phần Phân tích (Analytics).


Tại trang phân tích bán hàng:

Nếu bạn có nhiều cửa hàng, bạn có thể chọn cửa hàng mà mình muốn xem phân tích bán hàng bằng cách bấm vào Cửa hàng hiện tại (Current store) và đánh dấu tích để chọn những cửa hàng bạn muốn xem chỉ số phân tích trong danh sách các cửa hàng được hiển thị ở menu thả xuống.


Theo mặc định, trang phân tích bán hàng hiển thị dữ liệu cho ngày hôm nay. Nếu bạn muốn xem dữ liệu cho một khoảng thời gian khác, hãy nhấp vào Hôm nay (Today) sau đó nhấp vào ngày như hình dưới và chọn một phạm vi ngày bạn muốn, chẳng hạn như 7 ngày qua hoặc bạn có thể đặt khoảng thời gian tùy chỉnh bằng cách nhấp vào ngày trên lịch. Sau khi chọn khoảng thời gian để xem phân tích bán hàng, nhấn Xác nhận (Apply).

Nhấp vào ngày để thay đổi khoảng thời gian hiển thị báo cáo

Bạn có thể chọn loại phân tích bán hàng ở mục Báo cáo bởi (Report by) bao gồm Gross profit (phân tích lợi nhuận gộp của tất cả các chiến dịch trên cửa hàng theo ngày), Campaign (phân tích hiệu quả bán hàng của các chiến dịch trên cửa hàng), Variant option (phân tích hiệu quả bán hàng được phân loại theo biến thể sản phẩm), UTM source (nguồn truy cập), UTM medium (phương thức truy cập), Source / Medium (kết hợp nguồn truy cập và phương thức truy cập), UTM campaign (tên chiến dịch), UTM term (từ khóa trong chiến dịch) và UTM content (nội dung chiến dịch)


Bạn có thể chọn xem thống kê chiến dịch có đơn hàng hoặc không có đơn hàng hoặc cả hai bằng cách nhấp vào Chiến dịch có doanh số (Campaign has sales).


Bạn có thể nhập tên chiến dịch vào thanh tìm kiếm để xem phân tích riêng về chiến dịch đó.


Nếu bạn chọn xem thống kê theo loại UTM source, UTM medium, Source / Medium, UTM campaign, UTM term, hoặc UTM content, bạn có thể thêm bộ lọc dữ liệu thứ 2 bằng cách nhấp vào Thêm cột (Add column). Sau đó, một bộ lọc dữ liệu mới sẽ được thêm ngay cạnh bộ lọc dữ liệu ban đầu và dữ liệu hiển thị sẽ được lọc từ cả hai bộ lọc này.


Sau các cài đặt ở bước 2, bạn có thể xem phân tích bán hàng hiển thị như trong ảnh dưới đây.


Các tài khoản được cấp quyền để xem mục Products which this staff is assigned sẽ có thể xem dữ liệu của tất cả sản phẩm trong báo cáo bán hàng của chiến dịch.
Hiện tại, chỉ có các dữ liệu sau ngày 01/11/2021 là chính xác. Các dữ liệu trước ngày 01/11/2021 vẫn đang trong quá trình cập nhật.

Bài viết liên quanMở trang phân tích cửa hàng
Hiểu các chỉ số trong trang phân tích cửa hàng
Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàng
Hiểu cách tính lợi nhuận trên PrintBase và rút tiền về tài khoản

Cập nhật vào: 04/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!