Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi sử dụng quảng cáo Google Ads, bạn có thể muốn xem các phân tích chi tiết về quảng cáo của mình. Liệu các nhấp chuột vào quảng cáo có thúc đẩy khách hàng thực hiện một hành động nhất định như là mua hàng hay không? ShopBase với những tính năng cụ thể sẽ cho phép bạn theo dõi hành vi mua hàng của khách hàng bằng cách thêm ID chuyển đổi và Nhãn.

Cách cài đặt dưới đây sẽ vận hành tốt nhất với theo dõi hành vi mua hàng (Purchases tracking)Bài viết gồm:

A. Tạo ID và nhãn chuyển đổi từ tài khoản Google Ads

B. Kích hoạt Chuyển đổi trên cửa hàng ShopBase

A. Tạo ID và nhãn chuyển đổi từ tài khoản Google Ads.

Bạn cần có tài khoản Google AdWords để sử dụng tính năng theo dõi này, nhấp vào đây để tạo tài khoản nếu bạn chưa có tài khoản.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo chuyển đổi Mua hàng và lấy ID / Nhãn để theo dõi trên cửa hàng ShopBase:

Truy cập vào Google Ads dashboard > Tool and Settings > Measurement > ConversionsThêm Chuyển đổi mới:Lựa chọn loại chuyển đổi như là Website:Hoàn thành tất cả các cài đặt cho Chuyển đổi.

Xin lưu ý rằng một số tùy chọn cần được thiết lập chính xác như dưới đây để có thể sử dụng cho hoạt động theo dõi với ShopBase:

Category: PurchaseValue: Use different values for each conversionTag setup: Install the tag yourselfGlobal site tag: The global site tag isn't installed on all your HTML pagesEvent snippet: Page loadSao chép ID và nhãn chuyển đổi

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh trên, ID chuyển đổi và Nhãn sẽ xuất hiện trong mục " Event snippet", sau "send_to". Vui lòng sao chép nó cho các bước sau. Ví dụ:

Conversion ID: AW-730978122

Conversion Label: I9S1CIKri6MBEMqux9wC

Nhấp Next >> Done để hoàn thành.

B. Kích hoạt Chuyển đổi trên cửa hàng ShopBase

Vui lòng truy cập ShopBase store admin >> Online Store >> Preferences >> Google Ads conversion tracking >> Thêm Conversion ID ( ID chuyển đổi) và Label ( Nhãn) bạn đã tạo được từ mục A.Lưu Cài đặt và hoàn thành. Kết quả theo dõi trong tương lai sẽ được cập nhật trong bảng điều khiển Adwords.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!