Bài viết về: Klaviyo
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào Klaviyo

Sau khi đã tích hợp với Klaviyo trên cửa hàng ShopBase, tính năng Flow của Klaviyo sẽ giúp bạn tự động hoá gửi email dựa trên những thao tác của khách hàng trên cửa hàng. Việc tối ưu các luồng gửi email tự động sẽ giúp bạn gia tăng doanh thu trên cửa hàng mà không tốn quá nhiều chi phí vào việc chạy quảng cáo. Bên cạnh các flow đã có sẵn của Klaviyo, bạn có thể bắt đầu gửi các chiến dịch email để gợi ý các sản phẩm bán chạy nhất trên cửa hàng hoặc các sản phẩm mới do chính bạn lựa chọn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập các tính năng cần thiết trên Klaviyo để gửi email cho khách hàng.

Hướng dẫnTạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho Klaviyo: Vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo Product Feed cho Klaviyo trong bài viết này.

Đăng nhập vào tài khoản Klaviyo của bạn. Ở trang quản trị Klaviyo, nhấp vào Content > Products > Add custom products.


Nhấp vào Add new source.


Nhập Source Name, Source URL. Source URL là URL của nguồn cấp dữ liệu Klaviyo được tạo từ Bước 1. Bạn có thể tùy chọn nhập Username, Password.


Nhấp vào Define source.


Nhấp vào nguồn cấp dữ liệu bạn vừa tạo và chọn Complete Feed Setup.


Sau khi thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào Klaviyo, bạn có cài đặt cấu hình của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin.

Bài viết liên quanTổng quan về Klaviyo
Hiểu dữ liệu ShopBase của bạn trong Klaviyo
Gửi chiến dịch email đến khách hàng với Klaviyo
Tổng quan về mục Preferences

Cập nhật vào: 12/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!