Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này:

Làm cách nào để thêm sản phẩm mới vào ShopBase của bạn?

Các chi tiết sản phẩm là gì?

Để thêm sản phẩm mới vào ShopBase, từ ShopBase admin, truy cập Products và nhấp vào Add product. Để biết thêm chi tiết về cách thêm sản phẩm, vui lòng tham khảo hướng dẫn này.Sau đó, nhập tiêu đề cho sản phẩm của bạn cùng với chi tiết sản phẩm bổ sung :

Tiêu đề và mô tả

Title: Tên của sản phẩm bạn muốn khách hàng nhìn thấy. Có thể có tối đa 255 chữ cái.
Description: Mô tả ngắn gọn về sản phẩm. Nên đưa ra nhiều thông tin và thuyết phục để có thể thu hút người mua. Một lưu ý nhỏ rằng nếu bạn là người bán lại, hãy thử thay đổi mô tả để nó không giống với mô tả từ nhà sản xuất - bạn sẽ muốn sản phẩm của mình là duy nhất cho các công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, khu vực này sử dụng trình soạn thảo văn bản phong phú để bạn có thể định dạng văn bản của mình theo ý thích cá nhân.

Hình ảnh

Hình ảnh sản phẩm cho phép khách hàng của bạn xem trước sản phẩm trông như thế nào. Bạn có thể chọn thêm hình ảnh hoặc thêm hình ảnh từ URL.

Để tìm hiểu thêm về cách thêm hình ảnh sản phẩm, vui lòng xem Hình ảnh sản phẩm.

Giá

Price: Giá bạn đang tính cho sản phẩm. Tiền tệ được chọn trên trang Cài đặt chung. Nếu sản phẩm chịu thuế, hãy chọn Tính thuế cho sản phẩm này.
Compare at price: Giá gốc cho một sản phẩm đang bán. Khi So sánh theo giá được nhập, sản phẩm sẽ hiển thị giá bán.
Cost per item: Số tiền chi phí cho sản phẩm hoặc biến thể. Ví dụ: nếu bạn bán lại một sản phẩm, thì bạn có thể nhập giá mà bạn đã trả cho nhà sản xuất, không bao gồm thuế, phí vận chuyển hoặc các chi phí khác. Nếu bạn tự tạo ra sản phẩm, thì bạn có thể nhập một giá trị dựa trên chi phí lao động và vật liệu của bạn.
Đối với các sản phẩm có chi phí sản phẩm được nhập vào trừ khi bạn bao gồm thuế trong giá của bạn, thì mức ký quỹ dự kiến ​​được hiển thị bên dưới trường Giá trên trang chi tiết sản phẩm. Tiền ký quỹ được tính là ([giá - chi phí] / giá) 100). Ví dụ: nếu giá của bạn là 50 đô la và chi phí của bạn là 30 đô la, thì mức ký quỹ (được tính bằng ([50 - 30] / 50) 100) là 40%.

Nhập chi phí cho mỗi mục là tùy chọn. Nếu bạn chọn nhập chi phí của mình, thì tốt nhất là thêm số tiền vào tất cả các sản phẩm hiện có của bạn cùng một lúc bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt hoặc nhập CSV. Bằng cách cập nhật thông tin cùng một lúc, bạn có thể nhận được giá trị cao nhất từ ​​báo cáo lợi nhuận của mình.

Chi phí cho mỗi mặt hàng không áp dụng cho các sản phẩm sử dụng thẻ quà tặng.

Kho hàng

SKU (stock keeping unit): Mã xác định sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn. Để theo dõi hiệu quả và báo cáo hàng bán, mỗi SKU cần phải là duy nhất.
SKU là tùy chọn. Bạn có thể tạo định dạng SKU của riêng bạn. Để biết thêm thông tin về SKU, bạn có thể xem thêm các định dạng SKU.

Barcode (ISBN, UPC, GTIN, etc.): Mã vạch thường được sử dụng bởi các đại lý. Mã định danh cần phải là Số thương phẩm toàn cầu (GTIN) mới hoặc hiện có. Một số kênh bán hàng yêu cầu phải có GTIN trước khi sản phẩm có thể được bán trên kênh đó.

GTIN là các định danh duy nhất được sử dụng quốc tế để lưu trữ và định vị thông tin sản phẩm. Các số UPC, EAN và ISBN là các ví dụ về GTIN, có thể thay đổi độ dài tùy thuộc vào loại sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy GTIN ở phía trên hoặc bên dưới mã vạch trên bao bì sản phẩm của bạn.

Mã vạch được Shopbase POS sử dụng trong cửa hàng bán lẻ, cho các sản phẩm đăng bán qua ứng dụng Google Shopping, và các sản phẩm bán trên Amazon.

Nếu bạn không có GTIN cho sản phẩm, thì bạn có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp. Tìm hiểu cách nhận GTIN cho sản phẩm của bạn tại trang web tiêu chuẩn GS1. Không nhập thông tin GTIN sai cho sản phẩm.

Để biết thông tin về cách nhập mã vạch bằng cách sử dụng điện thoại thông minh của bạn, hãy xem Scan a barcode with your device's camera.

Inventory policy: Cài đặt để theo dõi hàng hóa.
Quantity: Số lượng hàng còn trong kho. Nếu bạn đang quản lý kho của mình trên nhiều địa điểm, thì số lượng phải được hiển thị riêng cho từng vị trí.
Allow customers to purchase this product when it's out of stock: chọn ô này nếu bạn muốn khách hàng của mình vẫn có thể đặt hàng trước các sản phẩm đã hết.

Vận chuyển

This is a physical product: Nếu sản phẩm có thể vận chuyển được, vui lòng chọn ô này. Bỏ chọn cho các sản phẩm không thể vận chuyển (sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số).
Weight: Trọng lượng của sản phẩm. Trường này chỉ xuất hiện khi "This is a physical product" được chọn. Trọng lượng sản phẩm phải chính xác vì nó được sử dụng để tính giá vận chuyển.
Fulfillment service: Chọn dịch vụ vận chuyển từ danh sách dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn không sử dụng dịch vụ nào, vui lòng chọn ShopBase.

Biến thể

Phần này hiển thị các tùy chọn biến thể của sản phẩm, chẳng hạn như màu sắc và kích thước. Để biết thêm thông tin về các biến thể, hãy xem [Biến thể(https://help.shopbase.com/en/article/manage-variants-jcputh/).

Xem trước danh sách tìm kiếm

Phần này hiển thị bản xem trước về cách sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Bản xem trước bao gồm tiêu đề sản phẩm, URL của nó trên cửa hàng của bạn và một phần của mô tả sản phẩm. Nhấp vào Edit website SEO để chỉnh sửa bản xem trước.

Để biết thông tin về việc thay đổi bản xem trước, hãy xem Edit a search engine listing preview.

Phân loại

Product type: Danh mục mà bạn có thể sử dụng để quản lý sản phẩm của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng loại sản phẩm làm điều kiện cho bộ sưu tập tự động hoặc lọc sản phẩm của mình trong Shopbase admin. Mỗi sản phẩm chỉ có thể là một loại.

Bạn có thể tạo một loại sản phẩm hoàn toàn mới hoặc chọn từ loại sản phẩm được xác định trước đó. Để tạo loại sản phẩm, nhập nó vào trường Product type và nhấp vào Save. Bạn cũng có thể tạo và chỉnh sửa các loại sản phẩm trong trình chỉnh sửa hàng loạt.

Vendor: Nhà sản xuất, nhà bán buôn hoặc nhà cung cấp khác cho sản phẩm. Danh sách sản phẩm có thể được lọc bởi nhà cung cấp.

Collections: Bộ sưu tập bao gồm sản phẩm. Bạn có thể sử dụng trường này để trực tiếp thêm sản phẩm vào bộ sưu tập thủ công. Bộ sưu tập tự động sẽ bao gồm sản phẩm khi phù hợp với điều kiện.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!