Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo và quản lý đơn hàng nháp

Tính năng đơn hàng nháp cho phép người dùng tạo một đơn hàng và chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng. Việc này đặc biệt hữu ích cho các nhà bán hàng B2B, những đơn vị bán hàng cho khách hàng thông qua các kênh bán hàng khác, sau đó gửi liên kết để khách hàng hoàn thành thanh toán. Các đơn hàng nháp rất hữu dụng trong các trường hợp:

Tạo một đơn hàng cho phép nhận thanh toán sau khi bán hàng qua điện thoại, tương tác trực tiếp hoặc email, v.v.
Gửi hóa đơn cho khách hàng để thanh toán với liên kết thanh toán an toàn.
Tạo đơn hàng mới sau khi bán hàng qua các kênh bán hàng khác.
Bán sản phẩm với giá khuyến mãi hoặc giá bán buôn (giá sỉ).

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình tạo và quản lý đơn hàng nháp trong trang quản trị cửa hàng ShopBase.

Trong bài viết nàyA. Truy cập và tạo một đơn hàng nháp
B. Chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng
C. Đánh dấu một đơn hàng đã được thanh toán
D. Quản lý đơn hàng nháp

A. Truy cập và tạo một đơn hàng nhápTrong trang quản trị cửa hàng ShopBase, đi đến Order > Draft. Nhấp vào nút Create order trên đầu trang để tạo một đơn hàng nháp mới.


Một đơn hàng nháp bao gồm các thông tin sau:

Products: thêm ít nhất một sản phẩm vào đơn hàng. Các sản phẩm hết hàng hoặc không có sẵn sẽ không thể thêm vào đơn hàng nháp.


Bạn có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm. Tổng giá trị các sản phẩm sẽ được tính toán và hiển thị tương ứng.


Payment: hiển thị số tiền khách hàng cần phải thanh toán cho đơn hàng, bao gồm tổng giá trị các sản phẩm, giảm giá, phí vận chuyển và thuế.


Add discount: nhấp vào Add discount để thêm một mã khuyến mãi/giảm giá vào đơn hàng nháp. Khuyến mãi sẽ được áp dụng tự động cho đơn hàng khi khách hàng tiến hành thanh toán. Trong trường hợp không thể áp dụng đồng thời hai mã khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động xóa một mã khuyến mãi.


Có ba lựa chọn khuyến mãi:

Discount code: các khuyến mãi được thiết lập tại mục Discounts. Vui lòng truy cập Marketing & Sales > Discounts > Codes để thiết lập. Chi tiết bạn có thể tham khảo bài viết: Tạo mã khuyến mãi thủ công.
Automatic discount: các khuyến mãi được thiết lập trong mục Discounts. Vui lòng đi đến Marketing & Sales > Discounts > Automati để cài đặt. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập bài viết: Tạo khuyến mãi tự động.
Custom discount code: Mã khuyến mãi mới chỉ có thể được áp dụng cho đơn đặt hàng này. Mã này sẽ KHÔNG được lưu trữ mục Discounts và không thể sử dụng lại trong các đơn hàng khác.


Shipping: Nhấp vào Add shipping để thêm một phương thức vận chuyển (bao gồm cả phí vận chuyển) vào đơn hàng nháp.


Bạn chỉ có thể chọn phương thức vận chuyển khi đã điền địa chỉ khách hàng.


Tax: thuế được tính toán dựa trên địa chỉ của khách hàng. Bạn có thể điều chỉnh thuế suất trong cài đặt thuế bằng cách truy cập Settings > Tax. Vui lòng tham khảo bài viết này để có thêm thông tin chi tiết. Nếu bạn không nhập địa chỉ của khách hàng, thuế sẽ được tính toán và hiển thị tại thanh toán khi khách hàng điền địa chỉ của họ để thực hiện thanh toán.


Notes: Mục 'Note' (ghi chú) trên trang thanh toán là nơi khách hàng có thể mô tả yêu cầu cho đơn hàng của họ. Trong đơn hàng nháp, bạn có thể điền trước ghi chú này bằng cách nhấp vào Edit và nhập nội dung.


Bạn có thể cài đặt cho phép hiển thị hoặc ẩn mục Note này trong cài đặt Website Builder. Hướng dẫn chi tiết vui lòng tham khảo bài viết này.

Custom checkouts notes: mục này sẽ được hiển thị trong phần tóm tắt đơn hàng trên trang thanh toán.'Custom checkouts notes' hiển thị trên trang thanh toán.
Customer: Tại đây bạn có thể tìm kiếm một khách hàng hiện có hoặc tạo một khách hàng mới. Khi chọn một khách hàng hiện có, các thông tin mặc định của họ, như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán, v.v. sẽ được tự động điền.


Nhấp vào Edit để chỉnh sửa các thông tin.


Khách hàng mới sẽ được thêm vào danh sách liên hệ của cửa hàng ngay khi đơn hàng được tạo dưới email của họ được thanh toán.

Sau khi đã nhập các thông tin cần thiết, nhấp vào Save để hoàn thành. Bạn có thể nhấn vào Duplicate để nhân bản đơn hàng hiện tại thành một đơn hàng nháp tương tự mới.B. Chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàngSau khi một đơn hàng nháp được tạo, một liên kết thanh toán sẽ tự động được hình thành. Bạn có thể chia sẻ liên kết này với khách hàng của mình theo hai cách:

Nhấp vào nút Share ở đầu trang và sao chép liên kết từ cửa sổ bật lên. Bạn có thể sử dụng nút Copy link để dễ dàng sao chép liên kết.Hoặc bạn có thể gửi liên kết này cùng với thông tin đơn hàng đến email của khách hàng. Trong phần thanh toán, nhấp Send invoice. Sau khi gửi hóa đơn qua email,đơn hàng sẽ được cập nhật trạng thái từ Open thành Invoice Sent.
C. Đánh dấu một đơn hàng đã được thanh toánSau khi khách hàng nhận được liên kết và tiến hành thanh toán cho đơn hàng, đơn hàng nháp sẽ được đánh dấu là hoàn tất (Complete) và bạn sẽ không thể chỉnh sửa nữa.


Bạn có thể mở đơn hàng đã được tạo sau khi thanh toán thành công, và tiến hành xử lý đơn hàng. Để biết thêm thông tin về cách xử lý đơn hàng, vui lòng truy cập bài viết này.

Ngoài ra, bạn có thể tự tiến hành đánh dấu một đơn hàng nháp thành trạng thái đã thanh toán bằng cách nhấp vào nút Mark as paid trong mục Payment* của đơn hàng nháp.


D. Quản lý đơn hàng nhápTrang quản trị hiển thị danh mục các đơn hàng nháp và trạng thái đơn hàng. Có ba trạng thái:

Open: Đây là trạng thái mặc định khi một đơn hàng nháp mới được tạo.
Invoice Sent: Đơn hàng nháp sẽ chuyển sang trạng thái này sau khi đơn hàng được chia sẻ với khách hàng bằng cách gửi liên kết thanh toán qua email.
Complete: Một đơn hàng nháp được đánh dấu là hoàn thành khi khách hàng đã thanh toán thông qua liên kết thanh toán, hoặc đơn hàng đã được đánh dấu là đã thanh toán bằng cách thủ công.


Bạn có thể nhấp vào mũi tên mở rộng bên cạnh tên đơn hàng nháp để xem các sản phẩm đã được thêm vào đơn hàng.


Bạn có thể tìm kiếm các đơn hàng nháp bằng cách sử dụng tên đơn hàng hoặc email của khách hàng.


Bạn có thể lọc danh sách các đơn hàng nháp theo ngày đặt hàng và trạng thái đơn hàng.


Bạn có thể xuất danh sách đơn hàng nháp thành một tệp CSV để phân tích thêm hoặc lưu dữ liệu. Tệp này sẽ được gửi trực tiếp đến email của bạn.Bài viết liên quanTổng quan về xử lý các đơn đặt hàng
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Tạo khuyến mãi tự động
Thiết lập thuế trên ShopBase
Tùy chỉnh Checkout form ở Website Builder

Cập nhật vào: 23/05/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!