Bài viết này cũng có sẵn trong:
Hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên cửa hàng trực tuyến của bạn để cho khách hàng thấy sản phẩm của bạn trông như thế nào và khách hàng có nhiều thông tin hơn sẽ ít trả lại các mặt hàng đã mua trực tuyến.

Trong bài viết này

A. Thêm hình ảnh sản phẩm

B. Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh sản phẩm

C. Thêm hình ảnh vào biến thể

A. Thêm hình ảnh sản phẩm

Bạn có thể thêm tối đa 250 hình ảnh cho một sản phẩm. Khi bạn thêm hình ảnh sản phẩm, ShopBase sẽ tự động tạo các kích thước khác nhau để sử dụng trong các trang khác nhau trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn:

Từ trang Products , nhấp vào sản phẩm để xem trang chi tiết.

Trong phần Images, hãy kéo và thả hình ảnh từ máy tính của bạn hoặc nhấp vào một trong các liên kết Add imageNếu bạn thêm nhiều hơn một hình ảnh, thì hình ảnh lớn nhất được hiển thị là sẽ hình ảnh chính của sản phẩm. Bạn có thể đặt một ảnh chính mới bằng cách kéo một hình ảnh khác đến vị trí đó. Bạn cũng có thể sắp xếp các hình ảnh khác bằng cách kéo chúng.B. Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh sản phẩm

Văn bản thay thế mô tả một hình ảnh và là một phần quan trọng của mô tả sản phẩm. Nếu một hình ảnh không thể tải vì bất kỳ lý do nào, thì văn bản thay thế được hiển thị để thay thế. Nó cũng được sử dụng bởi công nghệ hỗ trợ để mô tả hình ảnh cho khách hàng bị khiếm thị. Văn bản thay thế sẽ thúc đẩy SEO trang web của bạn.

Giữ văn bản thay thế của bạn ngắn gọn và đủ thông tin. Độ dài tối đa là 512 ký tự, nhưng khuyến nghị 125 hoặc ít hơn.

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin của bạn, hãy truy cập Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

Di chuột qua hình ảnh sản phẩm và nhấp ALT :Thêm hoặc chỉnh sửa văn bản thay thế của bạn trong Image alt text

Nhấp Save.C. Thêm hình ảnh vào một biến thể

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin, hãy truy cập Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

Trong phần Variants, nhấp Add variant hoặc Edit các biến thể hiện có.

Trong khi Chỉnh sửa biến thể, nhấp Choose image trên trang chi tiết biến thể.

Drop file để thêm một hình ảnh mới.Nhấp Save.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!