Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này

A. Định dạng tệp CSV là gì?

B. Làm cách nào để nhập sản phẩm bằng tệp CSV?

C. Thêm thông tin Collection

D. Sửa đổi tính khả dụng của sản phẩm


A. Định dạng tệp CSV là gì?

Tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để hiểu tệp CSV và cách tạo tệp.

Xin lưu ý rằng dòng đầu tiên của CSV cần bao gồm các tiêu đề được mô tả trong bảng, theo cùng một thứ tự, mỗi dòng được phân tách bằng dấu phẩy. Các dòng tiếp theo trong tệp sẽ chứa dữ liệu cho sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng cùng các trường theo thứ tự chính xác đó.

B. Làm cách nào để nhập sản phẩm bằng tệp CSV?

Xin lưu ý rằng mỗi gói đăng ký đi kèm với giới hạn về số lượng sản phẩm bạn có thể nhập bằng tệp CSV mỗi ngày:
Gói dùng thử / Cơ bản: 3.000 sản phẩm / ngày
Gói tiêu chuẩn: 6.000 sản phẩm / ngày
Gói Pro: 30.000 sản phẩm / ngày

Hướng dẫn:

Tới ShopBase Admin và chọn Products.Nhấp Import.Nhấp Choose file tại cửa sổ Import products by CSV file.Tìm CSV file, rồi nhấp vào để mở.

Tích vào Overwrite existing products that have the same handle . Điều này sẽ ghi đè các dữ liệu có trên ShopBase.Nhấp Upload file.Say đó, bạn sẽ thấy bảng xem trước:Sau khi tệp CSV của bạn được tải lên, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn sử dụng để thiết lập cửa hàng ShopBase của mình.

Để tối đa tốc độ nhập, hình ảnh sản phẩm của bạn sẽ được nhập riêng. Sau khi nhận được email xác nhận, rất có thể hình ảnh của bạn chưa được nhập, vui lòng đợi thêm khoảng 5-10 phút nữa.

Nếu cửa hàng cũ của bạn từ Shopify, hãy xem t Migrate products from Shopify to ShopBase để di chuyển dữ liệu của bạn nhanh hơn.

C. Thêm thông tin Collection

Theo mặc định, tệp CSV mẫu không bao gồm Collection. Để phân loại các sản phẩm đã nhập vào các Collection cụ thể, bạn có thể thêm một cột có tiêu đề Collection trong tệp CSV, sau đó điền tên Collection cho các sản phẩm của bạn.

Nếu bạn thêm giá trị nhưng chưa có Collection như vậy trên ShopBase admin, dữ liệu sẽ bị bỏ qua và các sản phẩm sẽ không được thêm vào bất kỳ Collection nào.Bạn cũng có thể sử dụng [Bulk update] (https://help.shopbase.com/en/article/create-a-bulk-update-grlqzc/), [Manual Collection] (https://help.shopbase.com / en / article / thủ công-bộ sưu tập-r94zra /) hoặc [Automated Collection] (https://help.shopbase.com/en/article/automated-collections-xaz9tk/) để nhanh chóng thêm nhiều sản phẩm vào bộ sưu tập.

D. Sửa đổi tính khả dụng của sản phẩm

ShopBase cung cấp một tính năng giúp bạn ẩn sản phẩm của mình khỏi trang hoặc các công cụ thu thập dữ liệu (chi tiết tại đây). Theo mặc định, tất cả các sản phẩm mới sẽ có hai tùy chọn này.Nhưng bạn có thể sửa đổi tệp CSV của mình để các sản phẩm mới của bạn sẽ không chọn các tùy chọn đó ngay từ đầu. Các bước:

Thêm 2 cột có tiêu đề Available On Listing Pages Available On Sitemap Files trong tệp CSV
Điền FALSE nếu bạn muốn bỏ chọn 2 tùy chọn
Điền TRUE hoặc bỏ qua nếu bạn muốn kiểm tra các tùy chọn này như bình thường

Ví dụ:

Nếu đó là FALSE

Tùy chọn tương ứng sẽ được bỏ chọn

Các ô này là tùy chọn. Nếu nó trống hoặc cột không tồn tại, chúng tôi sẽ bỏ qua và kiểm tra cả hai tùy chọn trên sản phẩm của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!