Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi chọn các sản phẩm từ PlusBase Catalog hoặc yêu cầu các sản phẩm tùy chọn từ dịch vụ tìm nguồn hàng hóa, bạn có thể nhập trực tiếp các sản phẩm này vào cửa hàng. Sản phẩm từ PlusBase CatalogPrivate Request đã bao gồm tất cả thông tin cần thiết để bạn có thể nhập và mở bán ngay lập tức. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhập sản phẩm từ PlusBase CatalogYêu cầu cá nhân (Private request).

Vui lòng tham khảo trước 2 bài viết này: Cách tìm sản phẩm bằng PlusBase CatalogCách yêu cầu các sản phẩm tùy chọn trên PlusBase.Hướng dẫn

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

Để nhập sản phẩm trực tiếp từ PlusBase Catalog vào cửa hàng, tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog.


Để nhập sản phẩm được yêu cầu từ Private request, tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog > Private request.


Để nhập sản phẩm được yêu cầu từ AliExpress products, tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog > AliExpress products.


Có hai cách để nhập sản phẩm từ Catalog vào cửa hàng:

Nhấp vào sản phẩm trong Catalog để xem trang chi tiết sản phẩm. Sau đó, chọn Import to store.


Di chuột tới sản phẩm bạn muốn nhập và chọn Add to list. Bạn có thể cùng lúc thêm nhiều sản phẩm vào một danh sách. Sau đó, chọn Import to store để nhập tất cả sản phẩm trong danh sách đã chọn của bạn vào cửa hàng. Để xóa một sản phẩm khỏi danh sách, di chuột tới sản phẩm đó và chọn Remove from list.

Di chuột tới sản phẩm và bạn muốn nhập và chọn "Add to list"
Sau đó, chọn "Import to store"
Để xóa một sản phẩm trong danh sách, di chuột tới sản phẩm đó và chọn "Remove from list"
Tương tự, có hai cách để nhập sản phẩm được yêu cầu từ Private requests vào cửa hàng:

Trong Private request, nhấp vào sản phẩm bạn muốn nhập. Trong trang chi tiết sản phẩm, chọn Import to store.


Trong Private request, chọn tất cả các sản phẩm bạn muốn nhập và chọn Import to store.


Ngoài ra, có 2 cách để nhập sản phẩm từ AliExpress products vào cửa hàng:

Trong AliExpress products, nhấp vào sản phẩm bạn muốn nhập. Trong trang chi tiết sản phẩm, chọn Import to store.


Trong AliExpress products, chọn tất cả các sản phẩm bạn muốn nhập và chọn Import to store.


Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển đến trang Import List chứa những sản phẩm bạn đã chọn. Tại đây, bạn có thể:

Nhấp vào Shipping settings để thiết lập phí vận chuyển tùy chỉnh cho sản phẩm PlusBase của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết về tùy chỉnh phí vận chuyển của PlusBase.


Nhấp vào Enable for buyers to view & purchase this product after it was added to your store nếu bạn muốn khách hàng có thể xem và mua sản phẩm ngay sau khi sản phẩm được nhập vào cửa hàng.


Bạn có thể xem lại sản phẩm, chỉnh sửa biến thể và giá sản phẩm trước khi bắt đầu đăng bán trên cửa hàng trong tab VariantPricing.

Trong tab Variant, bạn có thể thiết lập tên của biến thể theo mong muốn.


Trong tab Pricing, bạn có thể điều chỉnh giá của sản phẩm như:

Giá bán (Selling price) và Giá trước giảm (Compare at price) của mỗi biến thể sản phẩm.

Theo mặc định, Compare at price (giá trước giảm) sẽ cao hơn 130% Selling price (giá bán).
Profit margin (lợi nhuận) sẽ tự động được tính theo công thức sau: Estimated profit margin = Selling price (giá bán) - Cost (giá gốc của sản phẩm) - Shipping fee (của mặt hàng đầu tiên) - Processing fee (phí xử lý đơn hàng) - Payment fee (phí cổng thanh toán).

Selling price (giá bán) không thể nhỏ hơn tổng giá gốc của sản phẩm (cost) và phí vận chuyển (shipping fee).
Mức phí xử lý sản phẩm dựa trên mức độ rủi ro của sản phẩm. Mức này có thể thay đổi tùy theo sản phẩm và thời điểm tạo đơn hàng. Mức phí xử lý sản phẩm có thể được xem trong Catalog, Private Request và trang quản trị sản phẩm sau khi được nhập thành công vào cửa hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tính lợi nhuận đơn hàng dựa trên mức phí xử lý sản phẩm.


Bạn có thể thiết lập Shipping fee, Selling price, và Compare at price cho tất cả biến thể bằng cách nhấp vào Change all dưới mục tương ứng và nhập khoản tiền vào ô trống.


Để thực hiện cập nhật hàng loạt nhiều sản phẩm trong Import List, chọn sản phẩm bằng cách nhấp vào hình ảnh sản phẩm hoặc nhấp vào nút Select all.


Sau đó, nhấp vào Actions. Tại đây, bạn có thể chọn gỡ (remove selected), nhập sản phẩm đang được chọn (import selected), hoặc thêm văn bản vào tên sản phẩm (add text to product title).


Khi thêm văn bản vào tên sản phẩm, bạn có thể nhập văn bản tùy chỉnh và chọn thêm văn bản đó ở đầu (at the beginning) hoặc ở cuối (at the end) của tên sản phẩm được chọn.


Khi sẵn sàng, bạn có thể nhập các biến thể hoặc sản phẩm được chọn bằng cách nhấp vào nút Add products to store.


Khi các sản phẩm được nhập thành công, bạn có thể chọn Edit product để chỉnh sửa sản phẩm hoặc chọn View on store để xem các sản phẩm hiển thị ra sao trên cửa hàng.


Bài viết liên quan

Tìm sản phẩm trên PlusBase Catalog
Yêu cầu sản phẩm tùy chọn trên PlusBase
Yêu cầu sản phẩm từ AliExpress trên PlusBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!