Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn muốn nhanh chóng nhập dữ liệu sản phẩm từ Shopify - WooC Commerce - Merchize vào ShopBase. Ứng dụng Migrate to ShopBase của chúng tôi có thể giúp bạn điều đó.

Bạn chỉ có thể nhập từ Shopify - WooC Commerce - Merchize của chính bạn. ShopBase sẽ xác minh tên miền của bạn trước.


Trên trang này

Nhập bằng ứng dụng Private (chỉ với Shopify)

Nhập bằng URL

Giới hạn nhập liệu


1. Nhập bằng ứng dụng Private (chỉ với Shopify)

Nếu bạn đang sử dụng một cửa hàng Shopify, hãy làm theo các bước dưới đây để kết nối nó với ShopBase và nhanh chóng chuyển sản phẩm sang cửa hàng ShopBase.

Tạo một ứng dụng Private Shopify (hướng dẫn tại đây)
Truy cập Migrate to ShopBase App: Admin >> Nhấp vào Connect a Shop >> nhập tên miền Shopify và thông tin đăng nhập ứng dụng Private
Nhấp vào Import to ShopBase và bạn đã hoàn tất.

2. Nhập bằng URL

a. Xác minh tên nguồn gốc của bạn

Trước khi cho phép nhập dữ liệu, ShopBase cần đảm bảo rằng bạn đang nhập sản phẩm từ các cửa hàng của chính bạn. Để xác minh, xin vui lòng:

Truy cập Shopify - WooC Commerce - Merchize admin> Tạo một sản phẩm mẫu với tên shopbase.com + ngày tạo. (ví dụ: shopbase.com 0520)
Gửi liên kết để kiểm tra sản phẩm này thông qua cổng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi
Chúng tôi sẽ kiểm tra và xác minh xem liên kết của bạn có đủ điều kiện hay không và thông báo lại qua cổng trò chuyện trực tuyến.
Vậy là xong, bạn có thể bắt đầu nhập từ cửa hàng này.

b. Nhập bằng URL.

Truy cập Migrate to ShopBase: Admin >> Nhấp vào Import from URLs
Nhấn vào chọn nền tảng gốc
Chọn nhập bằng CSV hoặc URL.
Với CSV, bạn có thể tải tệp mẫu rồi tạo tệp của riêng mình và tải lên. Hoặc check this option để nhập CSV trực tiếp trên ShopBase
Với URL, dán từng liên kết vào trường này:Nhấp Import
Kiểm tra quá trình tại Import List

3. Giới hạn nhập liệu
Để đảm bảo lưu lượng truy cập của ShopBase, đặc biệt là trong mùa lễ và mùa bán hàng, các giới hạn sẽ được đặt cho số lượng biến thể, hình ảnh và sản phẩm hàng ngày trên một cửa hàng. Các chi tiết có thể được tìm tại đây
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!