Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi gửi dữ liệu sản phẩm lên Facebook Product Feed, nếu bạn thấy thông báo lỗi thì có thể nguồn cấp dữ liệu của bạn có định dạng không chính xác hoặc bị thiếu thông tin, hoặc Facebook không thể truy cập được vào nguồn cấp dữ liệu.

Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin và cách khắc phục các vấn đề gặp phải. Nếu bạn không thể khắc phục được các vấn đề xảy ra, hãy gửi đường dẫn file feed, thông tin store và ảnh chụp màn hình lỗi cho ShopBase để chúng tôi có thể hỗ trợ.

Trong bài này

A. Lỗi liên quan đến dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu

B. Vị trí file nguồn cấp dữ liệu không hợp lệ

C. Lỗi truy cập nguồn cấp dữ liệu

D. Liên kết độc hại

E. Nguồn cấp dữ liệu tải lên chậm hoặc kích thước file quá lớn


A. Lỗi liên quan đến dữ liệu trong nguồn cấp dữ liệu
Các lỗi này xảy ra là do các sản phẩm của bạn bị thiếu thông tin hoặc các thông tin thiếu chính xác. Các lỗi thường gặp là:

1. Liên kết URL bị thiếu hoặc không hợp lệ

Đối với mỗi sản phẩm, cần phải có liên kết đến trang đích của website mà khách hàng của bạn có thể nhấp vào đó để tìm hiểu thêm về sản phẩm đó.
Liên kết phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://.
Đảm bảo các liên kết chính xác và không bị hỏng. Sao chép và dán liên kết vào một tab mới trên trình duyệt để kiểm tra.
Trong mọi trường hợp có thể, hãy liên kết đến trang được tối ưu hóa cho di động.
Không liên kết đến nhưng trang yêu cầu mọi người phải đăng nhập hoặc đăng ký mới được xem mặt hàng.
Sử dụng URL không thay đổi thường xuyên.

Ví dụ:
- URL đúng: https://shop.domain/abcdef
- URL sai: shop.domain/abcdef

2. Liên kết hình ảnh bị thiếu hoặc không hợp lệ

Thêm hình ảnh của mỗi sản phẩm và variant để các hình ảnh sản phẩm hiển thị khi chạy quảng cáo từ danh mục
Liên kết phải bắt đầu bằng http:// hoặc https://.
Đảm bảo các liên kết chính xác và không bị hỏng. Sao chép và dán liên kết vào một tab mới trên trình duyệt để kiểm tra.

Ví dụ:
- Liên kết hình ảnh hợp lệ: https://img.shopbasecdn.com/123123
- Liên kết hình ảnh không hợp lệ: img.shopbasecdn.com/123123

3. Giá bị thiếu hoặc không chính xác

Bạn cần thêm giá cho các sản phẩm của bạn theo các chuẩn dưới đây:
Định dạng giá đúng cách. Sử dụng mã đơn vị tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO thay cho ký hiệu đơn vị tiền tệ, ví dụ: 9,99 USD hoặc 24,5 EUR.
Đảm bảo giá niêm yết chính xác và khớp với giá trên trang web của bạn.
Không tính phí vận chuyển hoặc các khoản phí khác vào giá.

Ví dụ:
- Định dạng đúng: 9,99 USD
- Định dạng sai: $9,99 hoặc 9,99$ hoặc 9,99

4. Thiếu mô tả hoặc mô tả viết bằng chữ in hoa

Hầu hết các loại danh mục đều đòi hỏi mô tả mặt hàng. Vậy nên, hãy nhớ thêm cột này vào nguồn cấp dữ liệu của bạn
Nhập thông tin chính xác và có liên quan trên các sản phẩm.
Không nhập liên kết vào cột description.
Giới hạn mô tả ở 5000 ký tự
Không viết hoa toàn bộ mô tả vì khách hàng có thể hiểu nhầm quảng cáo của bạn là SPAM hoặc nội dung marketing gian lận.

Ví dụ:
- Định dạng đúng: Easy to adjust and doesn't bother you to wear, super cute.Handmade weave hand or ankle jewelry with sea wave decor, three layers, very stylish and charming. Wearing this as a bracelet or anklet, enhance the natural look every day.
- Định dạng sai: EASY TO ADJUST AND DOESN'T BOTHER YOU TO WEAR, SUPER CUTE.HANDMADE WEAVE HAND OR ANKLE JEWELRY WITH SEA WAVE DECOR, THREE LAYERS, VERY STYLISH AND CHARMING. WEARING THIS AS A BRACELET OR ANKLET, ENHANCE THE NATURAL LOOK EVERY DAY

5. Tên sản phẩm không hợp lệ

Các sản phẩm thuộc đều phải có tên, nếu xảy ra lỗi về tên không hợp lệ, bạn cần kiểm tra
Nhập tên phù hợp cho các sản phẩm của bạn
Không nên viết hoa tên sản phẩm vì khách hàng có thể hiểu nhầm với SPAM hoặc nội dung marketing gian lận
Giới hạn tên ở 150 ký tự
Soát lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp trong tên sản phẩm

Ví dụ:
- Định dạng đúng: Beachy Anklets
- Định dạng sai: BEACHY ANKLETS

6. Sản phẩm bị trùng lặp

Bạn sẽ không thể tải được sản phẩm lên nếu sản phẩm đã có trước đó
Gỡ các sản phẩm bị trùng ra khỏi website của bạn
Sau khi gỡ bỏ các sản phẩm bị trùng, hãy tải nguồn cấp dữ liệu lên lần nữa để cập nhật lại danh mục

B. Vị trí file nguồn cấp dữ liệu không hợp lệ
Nếu bạn lưu trữ nguồn cấp dữ liệu trên một máy chủ khác (chẳng hạn như Dropbox) và nhìn thấy thông báo lỗi khi cố gắng tải lên, URL của nguồn cấp dữ liệu có thể không chuyển hướng đến đúng vị trí.
Đảm bảo nhập URL bắt đầu bằng http:// hoặc https:// để tải lên nguồn cấp dữ liệu.
Kiểm tra để đảm bảo rằng URL liên kết thẳng với vị trí của nguồn cấp dữ liệu. Mở tab mới trên trình duyệt rồi sao chép và dán URL vào đó để kiểm tra.

C. Lỗi truy cập nguồn cấp dữ liệu
Nếu bạn không thể tải lên dữ liệu của nguồn cấp và gặp Lỗi yêu cầu (Bad request), tức là Máy chủ HTTP lưu trữ nguồn cấp dữ liệu không hiểu yêu cầu từ facebook. Lỗi này xảy ra là do trình duyệt của bạn tự động điền thông tin đăng nhập Facebook vào Data Feed URL Login Details (Optional). Bạn cần xóa thông tin đăng nhập ở đây trước khi tải dữ liệu lên Facebook.Nếu bạn gặp lỗi cho biết Không thể kết nối với máy chủ FTP, Tìm nạp nguồn cấp dữ liệu từ máy chủ HTTP không thành công hoặc Không thể truy cập file nguồn cấp dữ liệu của bạn, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng:
URL đúng là URL lưu trữ file nguồn cấp dữ liệu của bạn. URL không phải là tên miền trang web hoặc không phải là trang sản phẩm.
URL có thể truy cập được trên trình duyệt. Mở một tab mới trên trình duyệt và kiểm tra URL để đảm bảo rằng URL đó mở ra nguồn cấp dữ liệu của bạn và không chuyển đến một trang bị lỗi, chẳng hạn như lỗi 503 hoặc 404.

D. Liên kết độc hại
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi về liên kết độc hại trong nguồn cấp dữ liệu của mình, hãy kiểm tra lại liên kết trong nguồn cấp dữ liệu của bạn hoặc vui lòng liên hệ với ShopBase hoặc bộ phận hỗ trợ của Facebook.

E. Nguồn cấp dữ liệu tải lên chậm hoặc kích thước file quá lớn
Đôi khi, các file lớn có thể làm tốc độ tải lên chậm hoặc không tải lên được. Nếu bạn mất quá nhiều thời gian để tải nguồn cấp dữ liệu lên, hãy gửi đường dẫn file feed, thông tin store và ảnh chụp màn hình lỗi cho ShopBase để chúng tôi có thể hỗ trợ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!