Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn cài đặt mục General trong Website Settings

Website settings là các cấu hình và tùy chọn mà bạn có thể tùy chỉnh cho trang web của mình. Để truy cập Website settings, từ trang quản trị, hãy truy cập Online Store > Design > Customize, sau đó chọn Website Settings.


Tính năng này chỉ khả dụng khi bạn sử dụng template được phát triển bởi Website Builder

General là một phần cài đặt trong Website Settings cho phép tyhực hiện nhiều thay đổi khác nhau đối với cửa hàng. Những thay đổi này bao gồm chỉnh sửa Logo, Favicon, Title, v.v.


Logo: Bạn có thể chỉnh sửa logo cửa hàng, tệp hình ảnh có kích thước dưới 10 MB.


Social image: Bạn có chỉnh sửa hình ảnh mạng xã hội khi chia sẻ tên miền store bằng cách tải lên các hình ảnh có kích thước dưới 10 MB.


Favicon: Bạn có thể tải lên favicon, hình ảnh cần có kích thước dưới 2MB.


Meta description: Là một thẻ HTML thường được dùng để khái quát ngắn gọn nội dung chính của trang web. Meta Description hiển thị ngay bên dưới Page title trên trang tìm kiếm của Google.


Keywords: Điền các từ khóa được tìm kiếm nhiều bởi khách hàng khi mua sắm trực tuyến.


Title: Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề của cửa hàng bằng cách tự nhập tiêu đề hoặc chọn một nội dung của cửa hàng để sử dụng làm tiêu đề.


Password: Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng bảo vệ bằng mật khẩu cho cửa hàng của mình để quản lý quyền truy cập.


Để quản lý quyền truy cập của trình thu thập dữ liệu web, bạn có thể chỉnh sửa tệp Robot.txt.Lưu ý: Tệp Robot.txt là một tùy chỉnh không được hỗ trợ. ShopBase sẽ không hỗ trợ chỉnh sửa tệp robots.txt. Nếu cần chỉnh sửa tệp robots.txt, bạn nên nghiên cứu thông tin từ các nguồn tin cậy để tùy chỉnh. Việc sử dụng không đúng tính năng này có thể gây ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập vào cửa hàng.

Additional scripts: cho phép bạn thêm mã tùy chỉnh để thực hiện một số thay đổi cho cửa hàng. Hiện tại, ShopBase cho phép sử dụng các thẻ HTML bên dưới:

Đối với phần <head>:

<link>
<meta>
<script>
<style>
<noscript>

Đối với phần <body>:

<script>
<noscript>


Nếu bạn đang sử dụng Theme Editor, vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm.

Nhìn chung, phần General là một cài đặt cơ bản của Website Settings cho phép bạn thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thương hiệu và chức năng của cửa hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Bắt đầu với Website Builder
Thêm template được tạo bằng Website Builder

Cập nhật vào: 04/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!