Bài viết này cũng có sẵn trong:
Hiện nay người dùng ShopBase đã có thể verify domain ownership và add MX Records cho những domain mua tại ShopBase ngay tại dashboard của ShopBase mà không cần phải truy cập vào trang web của bên thứ 3 để xác minh một cách phức tạp. Như vậy việc cài đặt email GSuite cho domain này sẽ dễ dàng rất hơn nhiều.

Trong bài này

A. Mua domain qua ShopBase

B. Verify domain mua tại ShopBase trên GSuite


A. Mua domain qua ShopBase

Để thực hiện mua tên miền qua ShopBase, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.

B. Verify domain mua tại ShopBase trên GSuite

Để có thể xác minh domain mua tại ShopBase, bạn sẽ phải hoàn thành 2 bước điền Domain ownership verification và MX Records theo hướng dẫn dưới đây.

1. Domain ownership verification

Truy cập vào trang Google Search Console để nhập domain mua tại ShopBase vào ô Domain, sau đó nhấn Continue để thực hiện verify.

Hộp thoại Verify domain sẽ hiện ra với một mã TXT riêng cho domain đó. Vui lòng copy đoạn mã đó để dán vào domain mua tại ShopBase.



Đăng nhập vào store, mở mục Domains trong Online Store để tìm public domain đã mua tại ShopSase đang muốn verify domain tại ShopBase-managed domains.

Click vào public domain đó > click Add TXT record trong mục Domain ownership verification để điền đoạn mã đã copy từ Google Search Console tại bước 2 sau đó nhấn Add.

Quay lại trang Google Search Console và nhấn Verify, đợi vài phút và kiểm tra, nếu hiện trạng thái này tức là đã verify thành công.



Một domain có thể add được nhiều TXT records.

2. MX Records

Để add MX Records giúp gửi và nhận G Suite mails qua domain đã mua, click Add MX Record.

Hệ thống sẽ tự động add MX Record cho bạn, khi màn hình hiển thị như thế này có nghĩa là bạn đã add MX Record thành công. Những MX Record bạn add từ trang của bên thứ ba cũng sẽ được hiển thị trong list này.



Khi bạn click Delete MX Records, chỉ những MX Records được add từ hệ thống của ShopBase mới bị xóa, những records từ hệ thống của bên thứ 3 sẽ được giữ nguyên và không bị xóa.

Khi add TXT Record và MX Record, bạn không cần phải click Save change ở cuối trang, hệ thống sẽ luôn tự động add các records nha.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!