Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể xóa tên miền của bên thứ ba mà bạn đã thêm ra khỏi cửa hàng và thêm tên miền khác vào cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một tên miền khỏi cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Domains.

Nhấp vào Remove tương ứng với các tên miền mà bạn muốn xóa


Bạn không thể xóa tên miền chính (primary domain) ra khỏi cửa hàng của bạn. Vui lòng thay đổi tên miền chính sang tên miền .onshopbase.com trước khi xóa tên miền của bên thứ ba trong trang quản trị ShopBase.

Bài viết liên quan

Tổng quan về tên miền
Mua một tiền miền từ ShopBase
Cài đặt Email GSuite cho tên miền được mua qua ShopBase
Thêm tên miền có sẵn vào cửa hàng ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!