Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xóa tên miền khỏi cửa hàng ShopBase

Bạn có thể xóa tên miền của bên thứ ba mà bạn đã thêm ra khỏi cửa hàng và thêm tên miền khác vào cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một tên miền khỏi cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Tên miền (Domains).

Nhấp vào Xoá (Remove) tương ứng với các tên miền mà bạn muốn xóa


Bạn không thể xóa tên miền chính (primary domain) ra khỏi cửa hàng của bạn. Vui lòng thay đổi tên miền chính sang tên miền .onshopbase.com trước khi xóa tên miền của bên thứ ba trong trang quản trị ShopBase.

Bài viết liên quanTổng quan về tên miền
Mua một tiền miền từ ShopBase
Cài đặt Email GSuite cho tên miền được mua qua ShopBase
Thêm tên miền có sẵn vào cửa hàng ShopBase

Cập nhật vào: 02/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!