Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trang All orders, bạn có thể quản lý tất cả các đơn đặt hàng của mình được sản xuất bởi các nhà cung cấp của PrintHub. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu về các trạng thái của các đơn hàng trong trang All orders.

Để mở trang All orders, từ trang quản trị ứng dụng, đi tới Manage Orders >> All orders. Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các đơn hàng được sắp xếp vào trong các tab tương ứng với các trạng thái của đơn đặt hàng đó.


Tab All: liệt kê tất cả các đơn hàng có trên cửa hàng

Tab Other Fulfillment Services: liệt kê các đơn hàng của cửa hàng được xử lý bởi các bên khác

Tab Awaiting Payment: Các đơn hàng này khách hàng đã thanh toán cho cửa hàng và hiện đang chờ thanh toán từ phía cửa hàng cho nhà cung cấp. PrintHub sẽ tự động xử lý các đơn đặt hàng này vào lúc 0:00 sáng (UTC + 0) và 12:00 trưa (UTC + 0) hàng ngày. Để tính năng thanh toán tự động được vận hành trơn tru, hãy đảm bảo tài khoản ShopBase Balance có đủ số dư để thanh toán. Vui lòng đọc thêm bài viết này để hiểu thêm về tài khoản ShopBase Balance. Ngoài ra, bạn có thể đi tới Manage Payment để thanh toán đơn hàng của mình theo cách thủ công.

Tab Awaiting Shipment: Đơn đặt hàng đã được thanh toán cho nhà cung cấp bằng số dư trong tài khoản ShopBase Balance của bạn và đang chờ để được in và vận chuyển đến khách hàng. Thời gian xử lý đơn hàng của nhà cung cấp và bắt đầu vận chuyển đơn hàng thường dao động từ 3 đến 7 ngày.

Tab Fulfilled: Các đơn đặt hàng này đã được xử lý và đang trên đường được chuyển đến tay khách hàng. PrintHub sẽ cập nhật mã theo dõi và tự động gửi thông báo cho khách hàng của bạn. Số lượng mã theo dõi cũng sẽ được cập nhật theo trạng thái đơn hàng để bạn có thể dễ dàng kiểm tra.

Tab Cancelled: Khi bạn hủy / hoàn tiền một phần hoặc toàn bộ đơn hàng, các đơn đó sẽ được hiển thị trạng thái này. Bạn chỉ có thể hủy các đơn hàng chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp vì các đơn hàng đã thanh toán thì tiền đã được gửi đến nhà cung cấp của PrintHub để thực hiện quá trình sản xuất và không thể hủy tại thời điểm này.

Tab On Hold: Trong trường hợp bạn cần thêm thời gian để xác nhận đơn đặt hàng của mình, bạn có thể tạm dừng việc xử lý đơn hàng, khi đó các đơn tạm dừng sẽ xuất hiện trạng thái này. Bạn chỉ có thể để trạng thái này cho các đơn đặt hàng chưa thanh toán vì các đơn đặt hàng đã thanh toán thì tiền đã được gửi đến nhà cung cấp của PrintHub để thực hiện quá trình sản xuất và số tiền đó không thể tạm dừng tại thời điểm này.

Tab In Review: Đơn đặt hàng có vấn đề hoặc lỗi sẽ được hiển thị trạng thái này. Chúng tôi có thể cần bạn xem xét và cập nhật đơn đặt hàng của bạn cho phù hợp. Nếu vấn đề không thể được giải quyết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các bài viết liên quan

Hiểu về chi phí sản phẩm của Print Hub
Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub
Thiết lập thanh toán với Print Hub
Tạo chiến dịch mới với ShopBase (Print Hub) & PrintBase
Xử lý đơn hàng với Print Hub
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!