Bài viết về: Print Hub
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu các trạng thái đơn đặt hàng của Print Hub

Trong trang Orders, bạn có thể quản lý tất cả các đơn đặt hàng của mình được sản xuất bởi các nhà cung cấp của PrintHub. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu về các trạng thái của các đơn hàng trong trang Orders.

Hướng dẫnĐể mở trang Orders, từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Installed apps > PrintHub.


Trong mục Fulfillment, chọn Orders. Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các đơn hàng được sắp xếp vào trong các tab tương ứng với các trạng thái của đơn hàng đó.


Tab All: liệt kê tất cả các đơn hàng có trên cửa hàng.

Tab Other Fulfillment Services: liệt kê các đơn hàng của cửa hàng được xử lý bởi các bên khác.

Tab Awaiting Payment: Các đơn hàng này khách hàng của bạn đã thanh toán cho cửa hàng và hiện đang chờ thanh toán từ phía cửa hàng cho nhà cung cấp. PrintHub sẽ tự động xử lý các đơn đặt hàng này vào lúc 12:00 trưa và 12:00 đêm (UTC + 0) hàng ngày. Vui lòng đọc thêm bài viết này về cách thanh toán cho các đơn hàng từ PrintHub.

Tab In production: Đơn đặt hàng đã được thanh toán cho nhà cung cấp Printhub và đang chờ để được in và vận chuyển đến khách hàng.

Tab Shipped: Các đơn đặt hàng này đã được xử lý và đang trên đường được chuyển đến tay khách hàng. PrintHub sẽ cập nhật mã theo dõi và tự động gửi thông báo cho khách hàng của bạn. Số lượng mã theo dõi cũng sẽ được cập nhật theo trạng thái đơn hàng để bạn có thể dễ dàng kiểm tra.

Tab Cancelled: Khi bạn hủy/hoàn tiền một phần hoặc toàn bộ đơn hàng, các đơn đó sẽ được hiển thị trạng thái này. Bạn chỉ có thể hủy các đơn hàng chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp vì các đơn hàng đã thanh toán thì tiền đã được gửi đến nhà cung cấp của PrintHub để thực hiện quá trình sản xuất và không thể hủy tại thời điểm này.

Tab Failed: Đơn đặt hàng có vấn đề hoặc lỗi sẽ được hiển thị trạng thái này. Chúng tôi có thể cần bạn xem xét và cập nhật đơn đặt hàng của bạn cho phù hợp. Nếu vấn đề không thể được giải quyết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tab On Hold: Trong trường hợp bạn cần thêm thời gian để xác nhận đơn đặt hàng của mình, bạn có thể tạm dừng việc xử lý đơn hàng, khi đó các đơn tạm dừng sẽ xuất hiện trạng thái này. Bạn chỉ có thể để trạng thái này cho các đơn đặt hàng chưa thanh toán vì các đơn đặt hàng đã thanh toán thì tiền đã được gửi đến nhà cung cấp của PrintHub để thực hiện quá trình sản xuất và số tiền đó không thể tạm dừng tại thời điểm này.

Bài viết liên quanHiểu chi phí sản phẩm của Print Hub
Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub
Thiết lập thanh toán với Print Hub
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Xử lý đơn hàng với Print Hub

Cập nhật vào: 25/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!